På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-06-09
Nr 2015:132

Författare

Philip Andö

arbetar med välfärds­statistik på SCB.

010-479 44 23

philip.ando@scb.se

Fakta

Definitioner

Hushållets disponibla inkomst är summan av alla skatte­plikt­iga och skatte­fria inkomster minus skatt och övriga negativa trans­fereringar dividerad med hushållets antal konsumtions­enheter.

Köpkraftsjustering: De genomsnittliga konsument­priserna är olika i de europeiska länderna. För att kunna göra en rätt­vis­ande jäm­förelse av inkomster mellan länder justeras inkomst­nivåerna med hänsyn till dessa pris­skill­nader. Om inkomst­erna i land A är fyra gånger större än i land B, men priserna samtidigt är dubbelt så höga i land A, innebär det att den köp­krafts­justerade inkomst­nivån endast är dubbelt så hög i land A efter justeringen för pris­skillnaderna.

Svensk inkomstökning står sig bra i Europa

Under åren 2008–2013 ökade den disponibla medianinkomsten i de flesta europeiska länder. I Sverige var ökningen ungefär 15 procent vilket är mer än i de flesta länder i Europa.

Kvinna handlar av man i butik

År 2013 var den disponibla median­inkomsten för hushållen i Sverige drygt 20 000 euro, med det europeiska sättet att räkna. Därmed låg Sverige på femte plats av Europas länder. Det var dock en bit efter de tre länderna i topp, Luxemburg, Norge och Schweiz, som alla hade en median­inkomst på över 25 000 euro. Samtidigt låg Sverige ett par tusen euro högre än länder som Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike och Nederländerna.

Hushållen i västra Europa har betydligt högre inkomst än i de länder som ligger i östra delen av Europa. I Rumänien var median­beloppet 2013 under 5 000 euro och i Bulgarien och Lettland strax över 5 000 euro.

Både inkomster och inkomstökning är höga i Sverige

Disponibel median­inkomst per konsumtionsenhet mätt i euro bland hushåll i Europa år 2013. Inkomsterna är köpkraftsjusterade efter de prisskillnader som föreligger mellan länderna

Stapeldiagram över disponibel medianinkomst per konsumtionsenhet mätt i euro bland hushåll i Europa år 2013

Procentuell förändring av disponibel median­inkomst per konsumtionsenhet 2008–2013 för hushåll i Europa. Inkomsterna är köpkraftsjusterade efter de prisskillnader som föreligger mellan länderna

Stapeldiagram över procentuell förändring av disponibel median­inkomst per konsumtionsenhet 2008–2013 för hushåll i Europa

Uppgifter för Kroatien saknas för 2008.

Mellan 2008 och 2013 ökade den disponibla median­inkomsten med 15 procent i Sverige, vilket var en relativt stor ökning jämfört med andra länder i västra Europa. Den goda utvecklingen beror bland annat på att Sverige inte påverkades av den ekonomiska krisen i samma utsträckning som många andra länder. En annan faktor som medfört att den disponibla inkomsten har ökat i Sverige är införandet av jobbskatteavdraget.

För de länder som i större utsträckning än Sverige påverkades av den ekonomiska krisen har utvecklingen varit sämre. I flera länder i Europa minskade median­inkomsten mellan 2008 och 2013. Sämst gick det för Grekland som backade med över 20 procent. I Storbritannien, Irland, Island och Lettland var minskningen kring 10 procent.

De största ökningarna av den disponibla inkomsten stod dock länderna i östra Europa för. I Slovakien ökade median­inkomsten med över 40 procent och i Polen med cirka 35 procent. Även Rumänien och Bulgarien hade procentuella ökningar som var betydligt större än de i Sverige. Trots de stora ökningarna var median­inkomsten 2013 i dessa länder mindre än hälften av median­inkomsten i Sverige.

Etiketter