På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2016-03-07
Nr 2016:15

Författare

Lisa Sundling

arbetar med utbild­nings­statistik på SCB.

010-479 67 22

lisa.sundling@scb.se

Fakta

Inresande utbytesstudenter är utländska studenter som studerar vid ett svenskt lärosäte inom ramen för ett utbytes­program. Det kan vara ett EU-program (främst Erasmus), ett nordiskt program (främst Nordplus) eller ett så kallat bilateralt avtal, det vill säga ett utbytes­avtal mellan två läro­säten. Utbytes­studenter betalar inga studie­avgifter i Sverige.

Freemover-studenter är studenter som kommit till Sverige för att studera utan att studierna sker inom ramen för ett utbytes­program. Många free­mover-studenter läser på avancerad nivå, det vill säga ett magister- eller master­program. Från och med läsåret 2011/2012 har free­mover-studenter från länder utanför EU/EES-området skyldig­het att betala studie­avgifter i Sverige.

Svenska utbytesstudenter reser allt längre

Antalet utländska studenter som studerar i Sverige inom ramen för ett utbytesprogram har minskat under de senaste åren. Antalet utresande utbytesstudenter har däremot ökat, bland annat har det blivit vanligare att studera i Australien, Kina och Kanada.

Gammalt universitet

Svenska universitet och högskolor deltar i olika utbytesprogram. Svenska studenter kan på så sätt genomföra en del av sin utbildning vid ett utländskt universitet samtidigt som utländska studenter genomför en del av sin utbildning i Sverige. Svenska lärosäten har studentutbyte med ett stort antal länder. Ungefär hälften av studentutbytet sker via EU-program, men även små lärosäten har ofta ett stort antal andra utbytespartners. EU främjar studentutbyte genom olika program sedan 1987. Syftet är i hög grad att skapa ett kulturellt utbyte men även att underlätta rörligheten på arbetsmarknaden mellan länderna.

Inresande utbytesstudenter utgör drygt 3 procent av alla studenter i Sverige, men andelen varierar mellan olika lärosäten. Konsthögskolan och Handelshögskolan i Stockholm hade störst andel utbytesstudenter 2014/2015. De flesta av de inresande utbytesstudenterna kommer från Europa, där de vanligaste länderna är Tyskland, Frankrike, Spanien och Nederländerna. Antalet inresande utbytesstudenter från EU-länder utanför Norden ökade fram till läsåret 2012/2013 och var som flest 9 300 personer. Därefter har antalet minskat till 7 800 personer läsåret 2014/2015. Samtidigt har antalet inresande studenter från Asien ökat något. En stor del av studenterna från Asien kommer från Kina, men en ökande andel kommer från Singapore, Sydkorea och Japan.

Dubbelt så många inresande som utresande utbytesstudenter

Antal utbytesstudenter läsåren 2005/2006–2014/2015

Linjediagram över antal utbytesstudenter läsåren 2005/2006–2014/2015

Under de senaste åren har antalet inresande utbytesstudenter minskat. Det beror främst på färre studenter från andra EU-länder.

Totalt har antalet inresande utbytesstudenter minskat från cirka 15 300 läsåret 2011/2012 till 13 500 läsåret 2014/2015. Innan dess hade antalet ökat för varje år under en längre period. Detta mönster speglar dock förändringen i det totala antalet studenter i Sverige, så den procentuella minskningen är inte så stor. Av de inresande utbytesstudenterna är cirka 55 procent kvinnor. Framför allt är det en hög andel kvinnor, 70 procent, bland studenter från andra nordiska länder. Detta kan till stor del förklaras av att de nordiska länderna har stort utbyte inom kvinnodominerande inriktningar som hälso- och sjukvård. Det är en hög andel män bland utbytesstudenter från Frankrike, Italien och Indien.

Antalet inresande utbytesstudenter från EU-länder har minskat

Antal inresande utbytesstudenter läsåren 2012/2013 och2014/2015 för de vanligaste utbytesländerna

Stapeldiagram över antal inresande utbytesstudenter läsåren 2012/2013 och2014/2015 för de vanligaste utbytesländerna

Många utbytesstudenter i Sverige kommer från Tyskland eller Frankrike, men de är färre än tidigare år.

Bland utresande utbytesstudenter är USA, Storbritannien och Australien de mest populära länderna. Under senare år har det varit ett ökande antal studenter som sökt sig till Australien, Kina, Kanada, Sydkorea och Schweiz, medan antalet som rest till USA och Storbritannien varit i stort sett oförändrat. Däremot har färre utbytesstudenter än tidigare valt att studera i Danmark eller Finland. Störst andel utresande utbytesstudenter läsåret 2014/2015 hade Handelshögskolan i Stockholm, Högskolan i Jönköping och Kungliga Tekniska Högskolan.

Antalet svenska utbytesstudenter som studerar utomlands har ökat från knappt 5 000 läsåret 2005/2006 till drygt 7 000 läsåret 2014/2015. Det totala antalet studenter har ökat med knappt 4 procent under den perioden och det är alltså en större andel av studenterna som deltar i utbytesprogram idag än tidigare. Läsåret 2014/2015 studerade knappt 2 procent av studenterna utomlands genom ett utbytesprogram. Andelen kvinnor bland de utresande studenterna var 57 procent, vilket kan jämföras med att drygt 60 procent av samtliga studenter var kvinnor. Kvinnorna deltar i något högre grad i utbytesprogram inom EU, främst Erasmus, medan männen i högre grad deltar i bilaterala program. Det är hög andel kvinnor bland utbytesstudenter som studerar i Frankrike, Grekland, Spanien och Storbritannien, medan andelen män är hög bland studenter som studerar i Ostasien och länder i Östeuropa.

Många utresande utbytesstudenter studerar i engelskspråkiga länder

Antal utresande utbytesstudenter läsåren 2012/2013 och 2014/2015 för de vanligaste utbytesländerna

Stapeldiagram över antal utresande utbytesstudenter läsåren 2012/2013 och 2014/2015 för de vanligaste utbytesländerna

Antalet utbytesstudenter som studerar i Australien eller Kina har ökat de senaste åren.

Förutom utbytesstudenter är det många studenter som själva söker utbildningar i ett annat land. Dessa kallas freemover-studenter och utgör cirka två tredjedelar av utresande studenter och cirka 60 procent av de inresande studenter som studerade i Sverige läsåret 2014/2015. Freemover-studenter studerar i genomsnitt längre tid i Sverige, inte sällan en hel examen, medan de flesta utbytesstudenter stannar högst två terminer. Därför är utbytesstudenternas andel större om man jämför antal personer som börjat studera vid ett svenskt lärosäte. Av de 13 500 utbytesstudenterna läsåret 2014/2015 hade endast ett fåtal studerat i Sverige tidigare, medan mer än hälften av de drygt 19 000 freemover-studenterna tidigare hade studerat vid ett svenskt lärosäte.

Etiketter