På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2016-10-06
Nr 2016:53

Författare

Anne Danielsen Rackner

arbetar med Undersökningarna av levnadsför­hållanden (ULF/SILC) på SCB.

010-479 42 66

anne.danielsenrackner@scb.se

Svenskarna nöjda med lagom boende

Borta bra, men hemma bäst. Över 20 procent av befolkningen tycker visserligen att deras boende är för litet eller för stort. Men en majoritet av dem trivs ändå bra i sina hem.

Äldre kvinna och barn tar en selfie

Bostaden är en viktig del av vår välfärd. I olika faser av livet har vi olika behov och förväntningar på vårt boende. En aspekt av boendet är trångboddhet och i SCB:s Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF/SILC) finns frågor om detta.

Trångboddhet redovisas vanligtvis genom att man sätter antalet personer i hushållet i relation till antalet rum i bostaden. Men trångboddhet kan också belysas utifrån ett subjektivt perspektiv, det vill säga om man själv upplever att hemmet är för litet, lagom eller för stort. En fråga om vad man tycker om storleken på sin bostad ställdes i undersökningen 2014–2015. Resultatet visar att de allra flesta, tre fjärdedelar av befolkningen, anser att deras bostad är lagom stor. Drygt en av tio menar att bostaden är för liten och lika många säger att den är för stor. Yngre och medelålders tycker oftare att bostaden är för liten, medan äldre oftare anser att den är för stor.

Citat: 98 % trivs ganska eller  mycket bra  i sin bostad.Att ha ett hem som man upplever som för litet är allra vanligast i ålders­gruppen 30–39 år, där 22 procent tycker att bostaden är för liten. Bland dem som är 65 år eller äldre är det 3 procent som menar att deras bostad är för liten.

Det finns också skillnader mellan olika typer av hushåll, framför allt mellan barnfamiljer och hushåll utan barn. Bland dem som har hemmaboende barn under 19 år tycker var femte att bostaden är för liten, jämfört med var tionde bland övriga hushåll. Det är framför allt de yngre barnfamiljerna som upplever sig vara trångbodda. Var tredje av dem under 30 år som har barn tycker att bostaden är för liten.

En jämförelse mellan olika boendeformer visar att det finns skillnader när det gäller typ av bostad och om man hyr eller äger den. Bland dem som bor i hyreslägenhet tycker 22 procent att bostaden är för liten. Motsvarande andel bland dem som bor i bostadsrättslägenhet är 15 procent och i småhus 6 procent.

Det finns också en geografisk aspekt på frågan om hemmets storlek. Bland dem som bor i någon av storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö uppger två av tio att deras bostad är för liten. I övriga landet är andelen hälften så stor, en av tio.

Citat: Det är framför allt de yngre barnfamiljerna som upplever sig vara trångbodda.

En fråga som är intressant att besvara är om de personer som anser att deras bostad är för liten också är trångbodda enligt de traditionella måtten på trångboddhet. I ULF/SILC redovisas två olika mått, norm 2 och norm 3. Enligt norm 2 ska ett hushåll räknas som trångbott om det i bostaden bor fler än två personer per sovrum. Personer som bor ensamma i en etta räknas inte som trångbodda enligt norm 2. I befolkningen är 4 procent trångbodda enligt norm 2. Bland dem som tycker att deras bostad är för liten är 18 procent trångbodda enligt denna norm.

Enligt norm 3 ska ett hushåll räknas som trångbott om det i bostaden bor fler än en person per sovrum. Sammanboende par kan dock dela sovrum, medan barn ska ha eget sovrum. Som exempel ska ett sammanboende par med två barn ha minst 4 rum och kök för att inte vara trångbott. Personer som bor ensamma i en etta räknas som trångbodda enligt norm 3. Enligt norm 3 är 16 procent av befolkningen trångbodda. Bland dem som tycker att deras bostad är för liten är motsvarande andel 51 procent. Detta visar att upplevelsen av trångboddhet handlar om mer än antal rum per person. Alla som upplever sin bostad som liten klassas inte som trångbodda enligt de traditionella normerna för trångboddhet och tvärtom.

Drygt en av tio tycker att de har en för stor bostad. Att ha en bostad man tycker är för stor är vanligare bland äldre, personer som inte har hemmaboende barn, personer som bor i småhus samt personer som äger sin bostad. Allra vanligast är det bland dem som är 65 år eller äldre. I den åldersgruppen svarar nästan en av fyra att deras bostad är för stor. Bland de äldre som bor i småhus säger en av tre att hemmet är för stort.

Hur man trivs i sin bostad går också att beskriva utifrån ULF/SILC. På den frågan svarade 98 procent att de trivs ganska eller mycket bra. Andelen är lika hög bland dem som tycker att de bor för stort. Bland dem som anser att deras bostad är för liten är andelen däremot något lägre, men ändå svarade 90 procent i denna grupp att de trivs ganska eller mycket bra i sin bostad. De som trivs allra bäst är de som äger sin bostad eller bor i bostadsrätt.

För liten bostad vanligast bland 30–39-åringar

Åsikt om bostadens storlek efter ålder, befolkningen 16 år och äldre, 2014–2015. Procent

Det är i åldersgruppen 30–39 år som störst andel anser att deras bostad är för liten. Bland personer över 65 år är denna andel lägst.

Att bo för stort är vanligast i småhus

Åsikt om bostadens storlek efter typ av bostad och dispositionsform, befolkningen 16 år och äldre, 2014–2015. Procent

Nästan 20 procent av dem som bor i småhus tycker att de bor för stort. Bland dem som bor i flerbostadshus är andelen 5 procent.

Var tionde trångbodd tycker inte att bostaden är för liten

Befolkningen 16 år och äldre fördelad efter åsikt om bostadens storlek samt trångboddhetsnorm 3. 2014–2015. Procent

Norm 3Tycker att
bostaden är
för liten
Tycker inte att
bostaden är
för liten
Totalt
Är trångbodd61016
Är inte trångbodd67985
Totalt1289100

Närmare 80 procent i befolkningen är inte trångbodda enligt norm 3 och anser inte heller att de bor för litet. Var tionde person klassas som trångbodd men tycker inte att bostaden är för liten. En tredjedel av dem är ensamstående personer som bor i en etta.

Etiketter