På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-02-11
Nr 2015:85

Författare

Philip Andö

arbetar med Under­sök­ning­arna av lev­nads­för­håll­anden på SCB.

010-479 44 23

philip.ando@scb.se

Fakta

Artikeln bygger på uppgifter om disponibel inkomst som i sin tur används för att beräkna hur stor andel av befolkningen som har en inkomst under 60 % av medianinkomsten. Uppgifterna som finns i Eurostats databaser om disponibel inkomst, risk för fattigdom och materiell standard har hämtats från undersökningen Statistics on Income and Living Conditions (SILC) i respektive land.

Disponibel inkomst

Den disponibla inkomsten är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster inklusive bidrag minus skatter.

Ekonomisk och materiell standard

Nio varor och tjänster ingår i Eurostats underlag för att beräkna ekonomisk och materiell standard bland länderna i undersökningen SILC. Det handlar till exempel om att ha råd att betala

  • oförutsedda utgifter
  • en veckas semester per år
  • en måltid varannan dag med kött, kyckling, fisk eller vegetariskt alternativ
  • tillräcklig uppvärmning av bostaden
  • kapitalvaror som tvättmaskin, tv, telefon eller bil
  • skulder som hyra, räkningar och återbetalning av lån.

Sverige lever gott men risken för fattigdom ökar

Inget annat EU-land kan visa upp en lika stor andel hushåll med en god materiell och ekonomisk standard som Sverige. Men samtidigt ökar andelen av befolkningen som befinner sig i risk för fattigdom i Sverige mellan åren 2008 och 2013.

Kvinna

Eurostat publicerar varje år uppgifter om andelen av befolkningen som har möjlighet att finansiera samtliga av de varor eller tjänster som anses viktiga för hushållet. Det kan till exempel handla om att kunna betala för en veckas semester eller köpa en tv.

År 2013 är det ungefär varannan person inom EU, 47 procent (genomsnittsvärde för de 28 medlemsländerna), som har råd att finansiera alla de nio varor eller tjänster som anses nödvändiga för ett hushåll. Variationen mellan länderna är emellertid stor. I flera länder i östra Europa är det bara 15−20 procent som har råd med alla nio varor eller tjänster och som därmed kan sägas ha en god ekonomisk och materiell standard.

God levnadsstandard i många svenska hushåll

Sverige har den högsta andelen av befolkningen som har en god ekonomisk och materiell standard inom EU. Ungefär tre av fyra hushåll i Sverige, 77 procent, har med ovanstående definition en god levnadsstandard. I Norge däremot har ungefär 83 procent av befolkningen en god ekonomisk och materiell standard.

2013: andel av befolkningen med en god materiell och ekonomisk standard. Mått: procent.

Diagram: 2013 andel av befolkningen med en god materiell och ekonomisk standard

Högre risk för fattigdom i Sverige

Risk för fattigdom är ett mått som används för att mäta hur stor andel av befolkningen som har en disponibel inkomst under 60 procent av medianinkomsten i respektive land. En inkomst under denna gräns är likvärdigt med svårigheten att uppnå en levnadstandard som motsvarar den generella nivån i det land man bor.

I Sverige har andelen som har en disponibel inkomst under 60 procent av medianinkomsten ökat under perioden 2008−2013. Sverige har dock fortfarande en lägre andel som befinner sig i risk för fattigdom jämfört med genomsnittet för män och kvinnor inom EU. Men skillnaden mellan Sverige och EU-27 (uppgifter för Kroatien saknas) har minskat under de senaste åren.

Fler kvinnor riskerar fattigdom

Risk för fattigdom är vanligare bland kvinnor än bland män i Sverige och ökningen av andelen kvinnor har också varit högre jämfört med andelen män mellan åren 2008 och 2013. Sverige tillhör ett av de länder som har en relativt hög andel kvinnor jämfört med män med inkomster under 60 procent av medianinkomsten. Även i Bulgarien, Cypern och Estland är kvinnor överrepresenterade.

Skillnaden mellan könen i andelen som lever i risk för fattigdom motsvarar i de flesta europeiska länder ungefär en procentenhet. Det är bara Spanien som har en viss överrepresentation av män i gruppen med inkomst under 60 procent av medianinkomsten.

2008−2013: andel personer i risk för fattigdom bland kvinnor respektive män. Mått: procent.

Diagram: 2008−2013: andel personer i risk för fattigdom bland kvinnor respektive män

Etiketter