På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2016-06-10
Nr 2016:39

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

befolkning@scb.se

Fakta

Asylsökande och viseringsfrihet

En asylsökande är en person som har begärt skydd mot förföljelse, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket. Asylsökande räknas inte som invandrare i statistiken eftersom de inte är folkbokförda i Sverige. De ingår därför inte heller i den svenska folkmängden i SCB:s statistik.
För att vistas i EU/EES‑området krävs i normalfallet att medborgare från länder utanför Schengenområdet har visum. Denna regel är undantagen för medborgare i vissa länder som därför har viseringsfrihet med rätt att vistas i området under tre månader utan något särskilt tillstånd.

Asylsökande 2015

Syrier vanligast bland asylsökande under 2015

Antalet asylsökande har aldrig varit högre än det var 2015. Nästan 163 000 personer sökte asyl i Sverige. Det är en fördubbling jämfört med året innan. Flest kom från Syrien följt av Afghanistan och Irak.

Asylsökande kliver av buss.

För fjärde året i rad ökade antalet asylsökande i Sverige. Under 2015 handlade det om 162 900 personer vilket var mer än dubbelt så många som under 2014 och nästan en fördubbling av den tidigare högsta noteringen från 1992 då det var krig i forna Jugoslavien. Av de asylsökande 2015 var 114 700 män och 48 100 kvinnor, det motsvarar 70 procent män respektive 30 procent kvinnor.

Balkanländerna dominerade bland de asylsökande under början av 1990-talet liksom under de mindre topparna 2002 och 2003. En annan topp var 2007 då många irakier var på flykt. De senaste årens ökning av asylsökanden beror i hög grad på kriget i Syrien.

Antal asylsökande personer 1987–2015

Diagram

Åren 1987–1994 saknas könsuppdelning av statistiken.

Flest sökte asyl i oktober

Under de senaste åren har det skett en markant ökning av antalet asylsökande. Jämfört med 2014 minskade dock mängden asylsökande något fram till sommaren 2015. I augusti ändrades situationen och antalet sköt i höjden. Under årets fem sista månader anlände 77 procent av årets asylsökande och under oktober registrerades det högsta antalet asylökande under en månad. Då ansökte 39 200 personer om asyl i Sverige, fler än under varje enskilt år perioden 1993–2011. Antalet minskade något i november, möjligen till följd av att regeringen den 12 november 2015 införde gränskontroller. I december kom det hela 62 procent färre jämfört med i november. Trenden höll i dig under de första tre månaderna av 2016 då antalet asylsökande minskade jämfört med motsvarande månader 2014 och 2015.

Antal inkomna asylsökningar per månad 2014–2016

Diagram

Rekordmånga asylsökanden från Syrien, Afghanistan och Irak

För fjärde året i följd toppade Syrien listan över de vanligaste länderna som de asylsökande var medborgare i. Därefter följde Afghanistan och Irak. Totalt var sju av tio från något av de tre länderna. Nästan var tredje asylsökande hade ett syriskt medborgarskap. Antalet från Syrien ökade med 68 procent 2015. Under åren 2002 – 2011 varierade antalet asylsökande från det landet mellan 400 och 700 personer per år. I och med att oroligheterna i Syrien har trappats upp har antalet asylsökande därifrån ökat kraftigt de senaste åren. Noteringen från 2015 på 51 300 asylsökande personer är den högsta hittills. 36 procent av dessa var kvinnor och 64 procent var män.

Antal syriska medborgare som sökt asyl i Sverige 2001–2015

Diagram

Mellan 2001 och 2008 varierade antalet asylsökande från Afghanistan mellan 500 och 900 per år. Antalet ökade de efterföljande åren och 2012 sökte 4 800 afghaner asyl. 2013 och 2014 minskade antalet något innan förra årets mycket kraftiga ökning. En fjärdedel av samtliga asylsökande under 2015 var afghanska medborgare. Antalet från just Afghanistan var 13 gånger fler än 2014. Under 2015 handlade det om 41 600 personer, 82 procent män och 18 procent kvinnor.

Antal afghanska medborgare som sökt asyl i Sverige 2001–2015

Även från Irak kom det många fler asylsökande jämfört med tidigare år. Sedan 2006–2008 har antalet asylsökande därifrån varit relativt lågt. Men under 2015 blev antalet med irakiskt medborgarskap högre än det tidigare rekordåret 2007. Totalt ansökte 20 900 irakier asyl vilket var 2 300 fler än under 2007. 73 procent var män och 27 procent kvinnor.

Antal irakiska medborgare som sökt asyl i Sverige 2001–2015

Diagram

De vanligaste medborgarskapen bland asylsökande 2015

MedborgarskapKvinnorMänTotaltAndel,
i procent
Totalt48149114728162877100
Syrien18344329945133832
Afghanistan7313342514156426
Irak5706151522085813
Statslösa3091462577165
Eritrea2518471572334
Somalia1894357154653
Iran1285327545603
Albanien826178926152
Kosovo626115317791
Etiopien474124217161
Övriga medborgarskap6072119611803311

Andelarna är avrundade vilket gör att de summerar till 101 procent i tabellen.

Merparten av ensamkommande var pojkar från Afghanistan

En person som kommer till Sverige och som vid asylsökningstillfället är yngre än 18 år och saknar vårdnadshavare, räknas som ensamkommande flyktingbarn. Under 2004 och 2005 kom färre än 400 ensamkommande barn till Sverige. De senaste åren har antalet ökat markant och 2015 ansökte 35 400 om asyl i Sverige, vilket är fem gånger fler än under 2014.

Två tredjedelar av de ensamkommande flyktingbarnen var medborgare i Afghanistan. 60 procent eller 14 200 av dem sökte asyl under oktober och november.

Antal ensamkommande barn per månad 2015

Diagram

En stor majoritet av de ensamkommande barnen var pojkar. För Afghanistan var andelen pojkar särskilt hög. Det gick endast 30 flickor på 1 000 pojkar under 2015. Efter Afghanistan var Syrien det vanligaste medborgarskapslandet. Det kom totalt 3 800 ensamkommande barn från Syrien vilket motsvarar 11 procent av samtliga ensamkommande barn. Från Syrien anlände drygt 200 flickor per 1 000 pojkar. Även från Somalia och Eritrea kom det många ensamkommande barn under 2015.

Antal ensamkommande barn efter medborgarskap och kön 2015

MedborgarskapFlickorPojkarTotaltAntal flickor på 1000 pojkarAndel av
samtliga,
i procent
Afghanistan67422 80623 4803066
Syrien6453 1323 77720611
Somalia5081 5502 0583286
Eritrea4551 4841 9393075
Irak1349631 0971393
Etiopien1337588911753
Statslös1443865303731
Marocko240140351
Albanien10198208511
Iran191471661290
Övriga länder1236978201762
Totalt2 84732 52235 36988100

Mellan 2002 och 2014 varierade andelen flickor mellan 15 och 42 procent av samtliga ensamkommande. Till följd av det höga antalet Afghanska pojkar var hela 92 procent pojkar och endast 8 procent flickor under 2015.

Diagram

År 2008 saknas könsuppdelning av statistiken.

De flesta ensamkommande barn som sökte asyl förra året var mellan 13 och 17 år. Nästan 40 procent var 16 år medan mindre än 1 procent var yngre än 7 år.

Diagram

Etiketter