På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-03-04
Nr 2014:7

Författare

Anne Danielsen Rackner

arbetar med Undersökningarna av levnadsförhållanden på SCB.

010-479 42 66

anne.danielsenrackner@scb.se

Fakta

Anställda

För att räknas som anställd i ULF/SILC ska man ha arbete som sin huvud­sakliga syssel­sätt­ning. Denna definition skiljer sig något jämfört med till exempel Arbets­krafts­under­sök­ning­arna (AKU). I AKU är utgångs­punkten om man har ett arbete eller inte, oavsett om man ser det som sin huvud­sak­liga syssel­sätt­ning. AKU fångar därmed in en något större grupp anställda.

Skillnaden mellan de två sätten att definiera anställda gäller framför allt de som har något annat än arbete som sin huvud­sak­liga syssel­sätt­ning, och som har en anställ­ning vid sidan av. Till exempel skulle en studerande med ett extra­jobb klassas som anställd enligt AKU men inte enligt ULF/SILC.

Hur stor andel av de anställda som har en tids­begränsad anställ­ning skiljer sig åt mellan under­sökningarna.

Andel tidsbegränsat anställda
(16–64 år)

ULF/SILC (2010–11)12 %
AKU (2011)16 %

Tidsbegränsat anställda oroliga för ekonomin

Tidsbegränsat anställda upplever i högre grad än fast anställda att de saknar inflytande över sin arbets­situation. Det är också vanligare bland tids­begränsat anställda att oroa sig över hushållets ekonomi och för att bli arbetslös.

Bekymrad kvinna

De flesta anställda har en tillsvidare­anställ­ning, i dagligt tal kallad fast anställ­ning. Det gäller nästan nio av tio anställda. Övriga anställda, drygt en av tio, har en tids­­begränsad anställ­ning. En tids­­begränsad anställ­ning gäller under en begränsad period, och kan till exempel vara ett vikariat, en tim­­anställ­ning eller en prov­­anställ­ning. Att ha en tids­­begränsad anställ­ning är van­ligare bland kvinnor och yngre än bland män och äldre. Det är också van­ligare bland personer i arbetar­­yrken än i tjänste­­manna­yrken.

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) visar att det inte bara är anställ­nings­vill­koren som ser olika ut för fast och tids­­begränsat anställda. Det finns även andra skillnader mellan dessa två grupper, både på och utanför arbetet.

Tidsbegränsat anställda upplever i större utsträck­ning än fast anställda att de saknar in­flytande över sin arbets­­situation. Till exempel är det tre gånger så vanligt bland tids­­begränsat anställda att sakna in­flytande över planer­ingen av sitt arbete, 21 procent jämfört med 7 procent bland fast anställda. Och det är nästan dubbelt så vanligt att de saknar inflytande över sitt eget arbets­­tempo, 14 jämfört med 8 procent. När det gäller hur arbets­­tiden är förlagd svarar 45 procent av de tids­­begränsat anställda att de inte har något in­flytande, jämfört med 30 procent bland fast anställda. Mönstret är detsamma för både kvinnor och män.

En annan aspekt av arbetsmiljön är hur man ser på möjlig­­heten att framföra kritik. Det är vanlig­are att tids­­begränsat anställda drar sig för att framföra kritiska syn­punkter på arbetet än att fast anställda gör det, 26 procent jämfört med 15 procent.

Att ha ett arbete som endast gäller under en viss begränsad tid kan innebära både social och ekonomisk otrygghet. Personer som har en tids­­begränsad anställ­ning uppger i större utsträck­­ning än fast anställda att de oroar sig, framför allt när det gäller hus­hållets ekonomi och risken för att bli arbetslös. Fyra av tio tids­­begränsat anställda oroar sig för hur det ska gå med hus­hållets ekonomi under det närmaste året, jämfört med två av tio fast anställda. 16 procent av de tids­­begränsat anställda anger att de är mycket oroliga för hus­hållets ekonomi, jämfört med 5 procent bland fast anställda.

Risken för att bli arbetslös är också ett orosmoment som är mer påtagligt för tids­begränsat än för fast anställda. 45 procent av de tids­­begränsat anställda anger att de är oroliga för att bli arbetslös jämfört med 13 procent av de fast anställda. 20 procent av de tids­­begränsat anställda är mycket oroliga för att de ska bli arbets­lösa, jämfört med 3 procent bland fast anställda.

Vanligare att tidsbegränsat anställda saknar inflytande i arbetet

Anställda som saknar inflytande i arbetet, 16–64 år, år 2010/11

Stapeldiagram över anställda som saknar inflytande i arbetet, 16–64 år, år 2010/11

Tidsbegränsat anställda oftare oroliga för …

… hushållets ekonomi

Oro för hushållets ekonomi, anställda 16–64 år, år 2010/11

Stapeldiagram över oro för hushållets ekonomi, anställda 16–64 år, år 2010/11

… och att bli arbetslös

Oro för att bli arbetslös, anställda 16–64 år, år 2010/11

Stapeldiagram över oro för att bli arbetslös, anställda 16–64 år, år 2010/11

Etiketter