På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-03-11
Nr 2015:100

Författare

Thomas Bjurenvall

arbetar med analys av ekonomisk statistik.

010-479 45 74

fornamn.efternamn@scb.se

Tjänsteexporten allt viktigare för ekonomin

Efter en längre tid med stark tillväxt har Sveriges export utvecklats svagt de senaste åren. Det är varuexporten som gått dåligt medan tjänsteexporten fortsatt att växa och därmed blivit allt viktigare för den svenska ekonomin.

Möte i konferrenslokal

Sverige är en liten öppen ekonomi som är starkt beroende av utrikeshandel. BNP-tillväxten har under de senaste 50 åren framför allt drivits av exporten. Efter finanskrisen och den efterföljande statsfinansiella krisen i euroområdet har dock exporttillväxten mattats av. De senaste tre åren har den varit avsevärt lägre än normalt på grund av varuexportens mycket svaga utveckling. Tjänsteexporten har däremot fortsatt att växa och mätt i löpande priser var den 37 procent högre 2014 än 2007, motsvarande ökning för varuexporten var 11 procent. Tjänsternas andel av den totala exporten har därmed ökat från 24 till 30 procent och dess betydelse för den svenska ekonomin har ökat.

Exportens utveckling

Löpande priser, Index 1993=100

Linjediagram över exportens utveckling

Bland de tio varugrupper vi exporterar mest av har utvecklingen varit övervägande negativ. Störst nedgång i exportvärde visar datorer, elektronikvaror och optik. Även exporten av motorfordon och metaller har sjunkit påtagligt. Den varugrupp som ökat mest är stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter. I fråga om mottagarland kan vi konstatera att, bland de tio största exportmarknaderna, är det bara till Norge och Kina som försäljningen har ökat. Till alla de övriga länderna har varuexporten istället sjunkit och allra sämst utveckling visar USA. Även Tyskland, som 2007 var vår största exportmarknad, visar en betydande nedgång.

Värdeutveckling för de tio största varugrupperna

Export 2014 jämfört med export 2007, miljarder kr

Stapeldiagram över värdeutveckling för de tio största varugrupperna

Den svaga exportutvecklingen till USA förklaras främst av en kraftigt minskad försäljning av motorfordon. Även exporten av farmaceutiska basprodukter och läkemedel har sjunkit mycket. Exporten till Tyskland har minskat för sju av tio varugrupper. Störst är minskningen av metaller och motorfordon. Den ökade exporten till Kina omfattar nio av de tio största varugrupperna och flera av dem uppvisar ökningar på flera hundra procent. Mest uppseendeväckande är utvecklingen för farmaceutiska basprodukter och läkemedel som mer än tiodubblats.

Starkt ökad export av datakonsulttjänster

Bland de tio tjänstetyper som vi exporterar mest av har utvecklingen varit mestadels positiv. Det som ökat mest är datakonsultjänster som mer än fördubblats. Exporten av huvudkontors-och rådgivningstjänster har växt nästan lika mycket procentuellt sett men eftersom den är betydligt mindre har den inte stigit lika mycket i värde. Uthyrning och leasing samt resevaluta (utländska medborgares konsumtion i Sverige) har också ökat påtagligt. Även sett till mottagarländer är utvecklingen huvudsakligen positiv med uppgångar för nio av de tio största. De två viktigaste, Norge och USA, har bidragit mest till den totala uppgången, följt av Tyskland, Även till våra övriga nordiska grannländer har tjänsteexporten ökat mycket.

Värdeutveckling för de tio största tjänstegrupperna

Export 2014 jämfört med export 2007, miljarder kr

Stapeldiagram över värdeutveckling för de tio största tjänstegrupperna

Orsaken till att tjänsteexporten till Norge ökat så mycket är resevalutan. Den utgör drygt hälften av den totala tjänsteexporten till Norge och stod även för mer än hälften av uppgången från 2007 till 2014. Uppgången för exporten till USA beror på stora ökningar för två stora tjänstegrupper medan de övriga totalt sett minskat. Det största bidraget kommer från tele- data- och informationstjänster som ökat mycket kraftigt. Den andra gruppen som drar upp är nyttjande av immateriella rättigheter. Exportuppgången till Tyskland är mer jämnt fördelad med relativt stora uppgångar för flera grupper. Till både Danmark och Finland består ökningen främst av finansiella tjänster, resevaluta och övriga affärstjänster.

Artikeln är en förkortad version av en artikel från Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv nummer 1 2015.

Etiketter