På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-12-07
Nr 2015:168

Författare

Sebastian Constantino

arbetar med miljö­statistik på SCB.

010-479 44 37

sebastian.constantino@scb.se

Fakta

Löpturen bidrar till växthus­effekten

Utöver uppvärmningen av bostäder och vägtrafik finns det en del andra intressanta källor till utsläpp av växt­hus­­gaser. SF6 är en växt­hus­gas som är ungefär 22 800 gånger starkare än koldioxid. Mindre känt är att SF6 använts i ”luft”-sulorna i jogging­skor. Utsläppen från jogging­skor är dock mycket små och försum­bara i relation till utsläppen från till exempel väg­trafiken.

Olika växthusgaser

Det finns flera olika växt­hus­­gaser, dessutom har de olika stark effekt på den globala upp­värm­ningen. För att mängden utsläpp ska bli jämförbar mellan olika typer av gaser används enheten kol­dioxid­­ekvi­valenter. Då tas hänsyn till hur stor växt­hus­gasens klimat­påverkan är i relation till koldioxid. Till exempel är metangas 25 gånger kraftigare än koldioxid.

I statistiken i denna artikel ingår inte indirekta utsläpp som orsakas av till exempel import av varor. Utsläpp som vår konsumtion orsakar i andra länder ingår inte heller.

Utsläppen härleds till den aktör som producerar en vara eller tjänst. Det betyder till exempel att utsläpp från flygresor räknas till flygbolagens utsläpp och inte hushållens, eftersom det är ett företag som utför tjänsten.

En liter bensin eller diesel orsakar vid förbränning cirka två till tre kilo utsläpp av koldioxid. Det kan tyckas konstigt att en liter bränsle kan resultera i flera kilo koldioxid men det beror på att kolet i bränslet vid förbränning knyter till sig syreatomer från luften. Dessa extra syreatomer gör att det blir tyngre.

Trafiken störst bland hushållens utsläpp av växthusgaser

Nästan 80 procent av hushållens utsläpp av växthusgaser kommer från vägtrafiken. Modern teknik och nya drivmedel får ett begränsat genomslag eftersom bilåkandet samtidigt ökar.

Bil

Citat: De senaste tio åren har antalet bilar i Sverige ökat med 430 000.

När den här artikeln publiceras är representanter från världens länder samlade i Paris för att delta i FN:s konferens om klimatet. Där ska de förhandla fram nya mål för utsläppen av växthusgaser. Länderna skickar under hösten in sina klimatplaner som ska gälla efter 2020 och som utgör grunden för förhandlingarna i Paris. Sverige ingår i den gemensamma klimatplanen för EU där målet är att till 2030 minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent jämfört med 1990.


Enligt den senaste statistiken från SCB:s Miljöräkenskaper är hushållens utsläpp av växthusgaser cirka 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det kan jämföras med utsläppen av växthusgaser från näringslivet som är drygt 53 miljoner ton och där jordbruk och värmeverk är de två största utsläppskällorna.

Svenska utsläpp av växthusgaser minskar

Utsläpp av växthusgaser i Sverige 1990–2013, Naturvårdsverkets internationella klimatrapportering med tillagda värden för utrikes flyg och sjöfart. Skogen och markens upptag är ej medräknade.

Linjediagram över utsläpp av växthusgaser i Sverige 1990–2013, Naturvårdsverkets internationella klimatrapportering med tillagda värden för utrikes flyg och sjöfart. Skogen och markens upptag är ej medräknade.

Nedgången mellan 1990 och 2013 är 15 procent. Uppgången under 2010 beror på återhämtning efter den ekonomiska krisen samt en ovanligt kall vinter.

Vägtrafiken är den enskilt största källan till hushållens utsläpp av växthusgaser. Drygt 80 procent av utsläppen kommer från vägtrafiken. Det är framförallt växthusgasen koldioxid som släpps ut vid förbränning av bränslen.

Hushållens utsläpp inom vägtrafiken har minskat med nästan 20 procent sedan 1990. Det är en följd av att bilarna blivit bränslesnålare och att det finns mer biodrivmedel idag, till exempel biogas. Det blir även vanligare med hybrider och elbilar. Antalet bilar och själva bilåkandet har däremot inte minskat. Statistik från Trafikanalys visar att antalet bilar i Sverige ökat med 430 000 de senaste tio åren. Det inkluderar även bilar som ägs av företag, vilket är 20 procent av alla bilar i Sverige. Den totala körsträckan för alla bilar i Sverige har ökat med 223 miljoner mil under samma period – det motsvarar fler än sju resor tur och retur till solen. De tekniska framstegen med bränslesnålare fordon och nya drivmedel får ett begränsat genomslag till följd av att bilåkandet samtidigt ökar.

Hushållens utsläpp minskar

Utsläppen av växthusgaser från hushållen i Sverige 1990 och 2013, uppdelat efter olika källor till utsläpp

Stapeldiagram över utsläppen av växthusgaser från hushållen i Sverige 1990 och 2013, uppdelat efter olika källor till utsläpp

Luftkonditioneringen i fordon släpper ut fluorerande gaser, som är en typ av växthusgas, och bidrar därmed till den globala uppvärmningen. Luftkonditioneringen ökar även bränsleförbrukningen i fordonen. I början av 1990-talet fanns inga utsläpp som kunde härledas till luftkonditionering i fordon, men därefter har ökningen varit kraftig. År 2013 släpptes det ut cirka 220 000 ton koldioxidekvivalenter i Sverige till följd av hushållens användning av luftkonditionering i fordon.

Om man tittar bakåt i tiden har uppvärmningen av bostäder orsakat stora utsläpp av växthusgaser. Men en av de största förändringarna som skett för hushållens utsläpp är att allt färre bostäder värms upp med oljepanna. År 1990 släpptes det ut nästan 6,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter från uppvärmningen av bostäder, men 2013 återstod bara en dryg tiondel av det. Det betyder att omställningen från oljepannor till exempelvis fjärrvärme och bergvärme har haft en större betydelse för utsläppsminskningarna än vägtrafiken.

Etiketter