På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-03-06
Nr 2013:8

Författare

Anne Danielsen Rackner

arbetar med Under­sök­ning­arna av lev­nads­för­håll­anden på SCB.

010-479 42 66

Tufft förena familj med skiftarbete

De flesta anställda tycker att de har balans mellan arbete och fritid. Men föräldrar och skiftarbetare är grupper som oftare än andra upplever svårigheter att förena sitt arbete med familj och fritid.

Närbild på en hög färgglada Lego-bitar

Sju av tio anställda uppger att de sällan eller aldrig har svårt att förena sitt arbete med familj och fritid. Men nästan två av tio anställda, cirka 640 000 personer, har svårigheter att förena arbete och fritid minst en gång i veckan. Män och kvinnor uppger detta i ungefär lika stor utsträckning.

Yngre har oftare än äldre svårt att förena arbete med familj och fritid. Bland anställda i åldern 25‑34 år är det drygt två av tio som varje vecka upplever sådana svårigheter, jämfört med en av tio bland dem i åldern 55‑64 år.

Hur ofta är arbetet svårt att förena med familj och fritid? 2010‑11

Fraktionsstapeldiagram över hur ofta det arbetet är svårt att förena med familj och fritid

Att uppleva obalans mellan arbete och fritid är vanligare bland dem som har barn. 23 procent av de anställda som har barn under 13 år har varje vecka svårt att förena arbete med familj och fritid. Det kan jämföras med 14 procent av dem som inte har barn under 13 år.

Det finns också skillnader när det gäller veckoarbetstid. Bland anställda som arbetar heltid uppger 18 procent att de har problem att förena arbete och fritid minst en gång i veckan. Bland anställda som arbetar deltid är motsvarande andel 14 procent.

Citat: 640 000 personer upplever minst en gång i veckan svårigheter att förena arbete och fritid.En annan faktor som har stor betydelse för upplevelsen av balans mellan arbete och fritid är arbetstidens förläggning. Bland anställda som vanligen arbetar enbart på dagtid uppger en av tio att de varje vecka har problem att förena arbete och fritid. Det kan jämföras med tre av tio bland anställda som arbetar skift eller efter någon annan typ av schema där arbetstiden är förlagd till olika tider på dygnet.

Balans mellan arbete och fritid handlar också om möjlighet till återhämtning, att varva ned mellan arbetspassen och att släppa tankarna på jobbet. Tre av tio anställda uppger att de minst en gång i veckan har svårt att koppla bort arbetet när de är lediga. Bland dem som varje vecka upplever problem med att förena arbete och fritid är andelen högre, där har över hälften svårt att koppla bort arbetet när de är lediga.

Det är också vanligare med sömnproblem i denna grupp. Av de anställda som varje vecka upplever svårigheter att förena arbete med familj och fritid uppger 32 procent att de har haft besvär med sömnen de senaste två veckorna, jämfört med 21 procent bland övriga anställda.

Andel anställda som minst en gång i veckan har svårt att förena arbete med familj och fritid, 2010‑11

Efter ålder

Stapeldiagram över andel anställda som minst en gång i veckan har svårt att förena arbete med familj och fritid, 2010‑11, efter ålder

Äldre anställda har lättast att förena arbete och fritid.

Med respektive utan barn

Stapeldiagram över andel anställda som minst en gång i veckan har svårt att förena arbete med familj och fritid, 2010‑11, med och utan barn

Det är vanligare att uppleva obalans mellan arbete och fritid bland anställda som har barn än bland dem som inte har barn.

Efter arbetstidens förläggning

Stapeldiagram över andel anställda som minst en gång i veckan har svårt att förena arbete med familj och fritid, 2010‑11, efter arbetstidens förläggning

Många som arbetar skift eller har schemalagd arbetstid har svårt att förena arbete och fritid.

Kommentar till de 3 diagrammen ovan: Uppgifterna är hämtade från Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) år 2010‑11. De redovisade uppgifterna gäller anställda i åldern 16‑64 år.

Etiketter