På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-05-24
Nr 2012:27

Författare

Kenny Petersson

arbetar med utbild­nings­statistik på SCB.

010-479 65 62

kenny.petersson@scb.se

Fakta

Uppgifterna är hämtade från EU:s statistik­byrå Euro­stat där de flesta upp­gifterna finns publi­cerade i de stati­stiska data­baserna.

EU frågar efter upp­gifter om språk­studier under ett enskilt läsår. Det betyder att andelen studerande i ett språk i hög grad påverkas av om eleverna läser ett språk under hela tiden i respek­tive skolform eller bara under ett eller två år.

Sverige har inga säkra upp­gifter om hur många som läst ett visst språk under varje enskilt läsår i gymnasie­skolan och redo­visar därför istället hur många av eleverna som har respek­tive språk i slut­betyget. Efter­som en del elever inte har läst ett språk alla tre åren blir Sveriges upp­gifter över­skattade jäm­fört med de länder som redo­visar upp­gifter för varje enskilt läsår.

Flera andra länder redo­visar på samma sätt som Sverige, men att olika länder redo­visar på olika sätt betyder att jäm­för­elser är osäkra.

Tyska språket förlorar mark i Europa

Skolelever i EU-länderna studerar oftast minst ett främmande språk. De flesta läser engelska, men även franska och tyska är vanligt. I Sverige har spanska ökat mycket i popularitet under 2000-talet.

Närbild på sida i engelsk ordbok

EU har ett uttalat mål att främja fler­språk­ighet. Det ses som ett medel att nå EU:s allmänna mål om ökad rörlighet och integration inom unionen. Målen och strategin för att nå rörlighet och integration är samman­fattade i en resolution om flers­pråk­ighet som antogs 2008. För skolan har man bland annat satt upp mål att eleverna ska ges möjlighet att lära sig minst två främmande språk.

I Luxemburg, Finland, Nederländerna och Italien har eleverna i motsvarande grund­skolans skolår 7‑9 studerat i genom­snitt minst två främmande språk. I Luxemburg studerar alla elever både franska och tyska som där räknas som främmande språk, eftersom även minoritets­språk räknas som främmande språk i EU‑statistiken. I Finland är det under­visningen i svenska som bidrar till att eleverna läser fler främmande språk. Andelen elever som läst minst två främmande språk i grund­skolan var 98 procent i Finland jämfört med 74 procent i Sverige.

Engelska är det främmande språk som är absolut vanligast på både grund­skole‑ och gymnasie­nivå. I många länder har i stort sett alla grund­skole­elever lärt sig engelska. De enda länder där andelen som inte läst engelska de sista åren i grund­skolan under­stiger 80 procent, är Belgien, Luxemburg, Ungern, Slovakien och Portugal. På teoretiska utbild­ningar på gymnasial nivå har i stort sett alla läst engelska. Det enda undantaget är Portugal.

Franska populärt bland brittiska elever

Andel elever på teoretiska linjer i gymnasie­skolan (motsvarande) som studerat franska, tyska eller spanska som främmande språk läsåret 2009/2010

Stapeldiagram över andel elever på teoretiska linjer i gymnasie­skolan (motsvarande) som studerat franska, tyska eller spanska som främmande språk läsåret 2009/2010

Franska är det vanligaste främmande språket i de engelsk­språkiga länderna, i Luxemburg och i den flamländsk­talande delen av Belgien. Dessutom är franskan vanlig i Rumänien, Portugal, Spanien och Italien.

Många läser tyska i Danmark

Andel elever i grundskolans åk 7‑9 (motsvarande) som ­studerat franska, tyska eller spanska som främmande språk läsåret 2009/2010

Stapeldiagram över anAndel elever i grundskolans åk 7‑9 (motsvarande) som ­studerat franska, tyska eller spanska som främmande språk läsåret 2009/2010

Tyska har en stark ställning i Danmark, där 75 procent av grund­skole­eleverna läser tyska. Även i Polen, Ungern, Grekland, Kroatien och Slovenien är det många som läser tyska på grund­skole­nivå. På studie­för­beredande utbildningar på gymnasie­nivå är tyska populärt även i de nordiska länderna, Neder­länderna, Tjeckien, Baltikum och Belgien (Flandern), men i många av länderna har andelen elever som läser tyska på gymnasie­nivån minskat de senaste åren. Det gäller bland annat i Danmark, där andelen under en fem­års­period minskat från 50 procent till 35 procent.

Spanska ökar på bekostnad av tyska och franska

Andel elever i Sverige som läst de vanligaste främmande språken i grund­skolan

Linjediagram över andel elever i Sverige som läst de vanligaste främmande språken i grund­skolan

I Sverige har spanska har tagit över tyskans plats som det efter engelskan vanligaste främmande språket i grundskolan.

I Sverige hade 15 procent av eleverna som gick ut grund­skolan 2010 läst franska, medan 21 procent läst tyska och 39 procent hade läst spanska. I grund­skolan har spanskan ökat kraftigt i popularitet. År 2004 var det bara 24 procent av grund­skole­eleverna som läst spanska. För teoretiska linjer i gymnasie­skolan har andelen elever som läst spanska ökat från 37 procent 2004 till 43 procent 2010. Samtidigt har andelen som läst tyska minskat från 29 till 21 procent. Franska har också minskat lite i popularitet, från 23 till 21 procent.

Etiketter
 

Välfärd

Omslag Välfärd 2, 2012

Artikeln har publi­cerats i tid­skriften Välfärd.

Välfärd 2/2012

Lästips

EURYDICE, som är EU:s organ för att samman­ställa in­forma­tion om utbild­nings­system och utbild­nings­politik inom EU/ESS‑om­rådet, har publi­cerat Key data on Teaching Languages at School in Europe – senast år 2008. Nästa upp­daterade version kommer i september 2012.