På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-03-19
Nr 2015:101

Författare

Maria Sjölander

arbetar på kommunikations­avdelningen på SCB.

010-479 40 00

Ung idag – källan till kunskap om Sveriges unga

Förra året fick Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i uppdrag av regeringen att ta fram ett webbaserat verktyg för att på ett bättre sätt kunna följa utvecklingen om de ungas situation i Sverige. I höst kommer myndigheten att lansera en databas som heter Ung idag. 

– Ett centralt uppdrag för vår myndighet är att vi ska ta fram och sprida kunskap om hur de ungas livsvillkor och levnadsvanor ser ut i Sverige idag, säger Anna Westin som är projektledare för databasen Ung idag.

Sedan 2006 har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor årligen gjort en sammanställning av indikatorer som rör ungas livsvillkor i rapporten Ung idag. Men för att användarna på ett lättare sätt ska kunna använda materialet ersätts nu rapporterna med den nya databasen.

– Ung idag kommer att bli ett liknande uppföljningsverktyg av ungdomspolitiken som Barnombudsmannen har för barnrättspolitiken, berättar Anna Westin. (Med namnet Max18, reds. anm.)

Samlad statistik om ungas tillvaro

Ung idag kommer att innehålla 56 indikatorer om ungas levnadsvillkor inom sex områden:

  • Utbildning och lärande
  • Fysisk och psykisk ohälsa
  • Ekonomisk och social utsatthet
  • Inflytande och representation
  • Arbete och boende
  • Kultur och fritid

Indikatorerna bygger på tillgänglig data från tolv myndigheter: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Brottsförebyggande rådet, Centrala studiestödsnämnden, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Kronfogdemyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens skolverk, Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen och Valmyndigheten. Dessutom levererar Riksidrottsförbundet data på frivillig basis.

– Nu när vi bygger upp databasen kommer myndigheterna att leverera data för de tre senaste mätpunkterna så att det blir möjligt att se utvecklingen över tid. De har sedan i uppdrag att kontinuerligt rapportera in ny data så snart sådan finns tillgänglig för respektive indikator. På så sätt kommer vi att hålla Ung idag uppdaterad med den senaste statistiken, säger Anna Westin.

Användarvänligt verktyg

Genom Ung idag hoppas Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att så många som möjligt får bättre kunskap om de ungas situation i Sverige. Därför är det viktigt att databasen är lätt att använda och förstå även för personer som inte har så stor erfarenhet av statistik.

– Ung idag ska ge dig som användare en snabb överblick om hur utvecklingen ser ut för den eller de indikatorer du är intresserad av. Eftersom indikatorerna bygger på olika data kommer du däremot inte att kunna jämföra dem sinsemellan, berättar Anna Westin.

I den mån det är möjligt kommer användarna dels kunna bryta ner resultatet från nationell nivå till regional och lokal nivå, dels på åldersgrupper. Dessutom kommer all statistik att finnas uppdelad på kön. Anna betonar att all data är avidentifierad.

– För att underlätta tolkningen av statistiken kommer det också att finnas en beskrivning samt information om statistikens signifikans och felmarginaler. Och för de indikatorer som finns på europeisk nivå kommer det att finnas en länk till Eurostats webbplats.

Underlag för beslut

Om man jämför Sverige med andra länder så är det på många sätt och vis ett bra land att växa upp i. De flesta ungdomar mår bra, och skola och omsorg fungerar relativt bra. Men det finns områden som visar en mer negativ utvecklingstrend.

– Att etablera sig som ung i samhället har blivit svårare och tar längre tid idag om man ser till boende och arbetsmarknad. Dessutom har den psykiska ohälsan ökat och ligger just nu på en ganska hög nivå, speciellt bland unga tjejer, konstaterar Anna Westin.

För att kunna förbättra och påverka de ungas situation i Sverige behöver makthavare och beslutsfattare veta vilka utmaningar som finns, vilka resurser som behövs och var de behövs.

– Till exempel kan det vara bra för en kommun att ha information om gruppen unga som varken arbetar eller studerar för att kunna ge dem så bra stöd och hjälp som möjligt. Ung idag är en källa till kunskap och vi tror att den kommer att bidra till en kunskapsbaserad ungdomspolitik på både lokal, regional och nationell nivå, avslutar Anna Westin.

Etiketter