På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-05-27
Nr 2013:37

Författare

Mikaela Järnbert

arbetar med demo­krati­statistik på SCB.

010-479 42 43

mikaela.jarnbert@scb.se

Johan Wilén

arbetar med demo­krati­statistik på SCB.

010-479 45 16

johan.wilen@scb.se

Fakta

Enkätstudien omfattade samtliga 1 336 personer som valdes in vid kommunfullmäktigvalen 2010 och som hoppat av sitt uppdrag fram till augusti 2012. Undersökningen omfattade även ett urval om 1 845 personer som valdes in i kommunfullmäktige 2010 och som satt kvar i augusti 2012. Frågorna handlade om områden relaterade till det politiska uppdraget. Insamlingen genomfördes under september och oktober 2012.

Nominerade avser personer som blivit nominerade i val till kommunfullmäktige. Nomineringen kan göras innan valen.

Den görs då skriftligen till Valmyndigheten av partierna, tillsammans med varje nominerad kandidats samtycke (Vallagen 1 kap 9§). I Sverige finns även en fri nomineringsrätt vilket innebär att väljare på en valsedel kan skriva till ett kandidatnamn och på så sätt personrösta på en person som inte partiet nominerat.

Folkvalda avser personer som genom val blivit utsedda till ledamöter i kommunfullmäktige.

Unga i politiken på eget initiativ

Unga folkvalda, 18‑29 år, har i större utsträck­ning än sina äldre kollegor gått med i partiet på eget initiativ, bett om att stå med på valsedeln vid valen och uppger egen­nyttiga skäl till att kandidera.

Stor sal med mötesdeltagare

Ungas politiska deltagande, eller frånvarande, är något som har blivit ett allt mer uppmärksammat ämne i samhällsdebatten. Det gäller ungas valdeltagande och också hur väl unga finns representerade bland de folkvalda. Det har även uppmärksammats att unga folkvalda i högre grad väljer att hoppa av sitt uppdrag i förtid.

Citat: 37 procent av de unga har själva bett om att bli uppsatta på valsedelnFå studier är gjorda gällande varför folkvalda väljer att engagera sig i politiken och vad som får dem att kandidera i allmänna val. På uppdrag av regeringen har SCB genomfört en sådan studie bland landets kommunfullmäktigeledamöter.

Att finna och engagera lämpliga personer till politiska förtroendeuppdrag är en av de politiska partiernas huvuduppgifter i en representativ demokrati. Vissa går med i partiet på eget initiativ, medan andra blir tillfrågade om att bli medlemmar. Unga folkvalda utmärker sig genom att de i stor utsträckning gått med i partiet på eget initiativ. Det gäller 70 procent i gruppen 18‑29 år. Bland samtliga folkvalda har ungefär hälften gått med i partiet på eget initiativ. Resterande har gått med efter att ha blivit tillfrågade, oftast efter att ha blivit kontaktade av ett politiskt parti eller tillfrågade av en vän eller bekant.

På samma sätt som vid rekrytering av medlemmar till partier visar unga eget initiativ när det gäller nomineringsprocessen. Det är vanligast att partierna tar initiativet genom att tillfråga personer, vilka sedan accepterar eller inte. Men det är också möjligt att själv be om att bli uppsatt på valsedeln. Unga ber i större utsträckning själva om att bli uppsatta på valsedeln, medan äldre oftare blir ombedda att ställa upp. En anledning till detta kan vara att ålder hänger samman med erfarenhet, och därmed att man redan har en position i partiet, som i sin tur är kopplad till att bli tillfrågad.

Citat: Unga folkvalda utmärker sig genom att de i stor utsträckning gått med i partiet på eget initiativDet kan finnas olika skäl till varför man väljer att kandidera i ett val. Många av de folkvalda anger skäl av generell karaktär. Det kan handla om ett allmänt engagemang i politik och samhällsfrågor och en önskan om att bidra i utvecklingen mot ett bättre samhälle. Omkring 95 procent har svarat att dessa skäl hade viss eller avgörande betydelse för beslutet att kandidera. Även skälen till att kandidera skiljer sig åt mellan olika åldrar. Unga folkvalda uppger i större utsträckning än äldre att de ville göra en insats för en bestämd grupp i samhället. De uppger också egennyttiga skäl i större utsträckning, som att de trodde att erfarenhet från politiken kunde främja yrkeskarriären, att det kunde vara en språngbräda till en politisk karriär samt att de ville lära sig mer om hur det politiska systemet fungerar.

Unga folkvalda liknar de äldre på så sätt att man i huvudsak uppger samma tillvägagångssätt för partimedlemskap och nominering, samt att skälen till att kandidera handlar om ett allmänt engagemang i politik och samhällsfrågor. Samtidigt utmärker sig de unga genom att i större utsträckning ta eget initiativ till partimedlemskap och nomineringar samt att uppge egennyttiga skäl till att kandidera jämfört med sina äldre kollegor.

Vanligt att unga folkvalda … gått med i partiet på eget initiativ

Tillvägagångssätt vid partimedlemskap

Stapeldiagram över hur vanligt det är att unga folkvalda gått med i partiet på eget initiativ

Vanligt att unga folkvalda … själva bett om att bli uppsatta på valsedeln

Tillvägagångssätt vid partimedlemskap

Stapeldiagram över hur vanligt det är att unga folkvalda själva bett om att bli uppsatta på valsedeln

Etiketter