På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-10-02
Nr 2015:159

Författare

Anna Broman

arbetar med arbets­krafts­under­sökningar på SCB

010-479 44 62

aku@scb.se

Gabrielle Larsson

arbetar med arbets­krafts­under­sökningar på SCB.

010-479 40 72

aku@scb.se

Ungdomsarbetslösheten minskar

Arbetslösheten minskade – i synnerhet bland ungdomar – under andra kvartalet 2015. Det visar säsongrensade och utjämnade data ur Arbetskraftsundersökningarna (AKU). Samtidigt ökade andelen utanför arbetskraften något i åldersgruppen 15-74 år. 

Två unga män i tunnelbanevagn

Sysselsättningsgraden i Sverige har varit på uppåtgående sedan början av 2010. Uppgången har dock planat ut under första halvåret i år och det har endast skett små förändringar i andelen sysselsatta. Andra kvartalet var 66,5 procent av befolkningen i arbetsför ålder sysselsatt enligt säsongrensade och utjämnade data, vilket var oförändrat jämfört med första kvartalet.

Sysselsättningsgrad, 15-74 år, säsongrensat och utjämnat, Kvartal 2 2005-kvartal 2 2015. Procent

Linjediagram över sysselsättningsgrad, 15-74 år, säsongrensat och utjämnat, Kvartal 2 2005-kvartal 2 2015. Procent

Utrikes födda står för ökning av sysselsatta

Samtidigt har antalet sysselsatta fortsatt att öka, men i lägre takt än tidigare. Under andra kvartalet 2015 ökade antalet sysselsatta med 58 000 personer jämfört med samma kvartal året innan, icke säsongrensat. Merparten av ökningen utgjordes av utrikes födda.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt uppgång av antalet sysselsatta. Ökningstakten har dock mattats av något jämfört med närliggande kvartal, vilket främst förklaras av att sysselsättningsökningen bland männen upphört.

Antalet tidsbegränsat anställda ökar inte

Statistiken visar att det på senare tid skett en viss omfördelning inom gruppen sysselsatta: Antalet fast anställda har ökat, till skillnad från antalet tidsbegränsat anställda. Utvecklingen av antalet tidsbegränsat anställda har gått från att ha varit positiv till och med fjärde kvartalet 2014, till att nu vara negativ jämfört med närliggande kvartal.

Utvecklingen av fast anställda är dock fortsatt positiv. Även icke säsongrensade data, där jämförelse sker med samma kvartal året innan, visar att det skett en ökning i antalet fast anställda, men däremot inte av tidsbegränsat anställda. Det sker endast små förändringar av antalet företagare.

Fyra av fem sysselsatta jobbar heltid

Av de sysselsatta arbetade nästan fyra av fem personer heltid, det vill säga hade en överenskommen arbetstid på 35 timmar eller mer. Jämfört med andra kvartalet 2014 ökade antalet heltidsarbetande bland kvinnor, medan antalet personer som arbetade lång deltid, det vill säga hade en överenskommen arbetstid på mellan 20 och 34 timmar, ökade bland män.

Nedgång i arbetslösheten främst bland unga män

Arbetslösheten är generellt något högre under andra kvartalet än under övriga kvartal eftersom många unga söker, eller avvaktar, sommarjobb i samband med att skolan slutar. Säsongrensade och utjämnade data, som tar hänsyn till säsongsvariationerna, visar andra kvartalet på en minskning av såväl antalet som andelen arbetslösa i relation till kvartalen innan.

Som andel av arbetskraften har arbetslösheten legat runt 8 procent under de senaste 3-4 åren, bortsett från säsongsvariationer. Andra kvartalet i år låg det relativa arbetslöshetstalet på 7,7 procent. Även icke säsongrensade siffror visar att arbetslösheten minskat.

Större förändringar märks däremot på arbetslösheten bland unga i åldern 15-24 år. Den minskade andra kvartalet ner till 21 procent, motsvarande 137 000 personer, och tydligast är minskningen bland unga män. Som en jämförelse var ungdomsarbetslösheten cirka 26 procent i slutet av 2009 och början av 2010. I dessa siffror ingår heltidsstuderande som sökt men inte fått arbete.

Arbetslöshetstal, 15-24 år, säsongrensat och utjämnat, Kvartal 2 2005-kvartal 2 2015. Procent

Linjediagram över arbetslöshetstal, 15-24 år, säsongrensat och utjämnat, Kvartal 2 2005-kvartal 2 2015. Procent

Viss ökning av andelen utanför arbetskraften

Samtidigt som det sker en minskning av andelen arbetslösa visar säsongrensade och utjämnade data på att den tidigare minskningen i såväl antal som andel personer utanför arbetskraften vänt.

Andra kvartalet 2015 visar på en viss ökning i förhållande till närliggande kvartal. Vändningen förklaras av utvecklingen bland männen där andelen som står utanför arbetskraften ökat något. Andelen kvinnor som står utanför arbetskraften fortsätter dock att minska, vilket den gjort under de senaste fem åren.

Andel utanför arbetskraften, 15-74 år, säsongrensat och utjämnat, Kvartal 2 2005-kvartal 2 2015. Procent

Linjediagram över andel utanför arbetskraften, 15-74 år, säsongrensat och utjämnat, Kvartal 2 2005-kvartal 2 2015. Procent

Etiketter