På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-03-20
Nr 2013:20

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

befolkning@scb.se

Fakta

Utvandring

För att räknas som utvandrad i SCB:s statistik krävs att man meddelar Skatteverket att man har för avsikt att vara bosatt utomlands i minst tolv månader. Vid utflyttning till ett annat nordiskt land gäller folkbokföringsreglerna i det land man flyttar till.

Utvandring 2012

Utvandringen till Irak ökar

Utvandringen från Sverige slog rekord 2012. Under de senaste åren har fler lämnat landet än under den stora Amerikautvandringens toppår. Flest emigrerar fortfarande till Norge, men av de största utvandringsländerna är det Irak som växer mest procentuellt.

Närbild på karta över Irak

Både invandringen och utvandringen slog rekord under 2012. Antalet som flyttade till Sverige från utlandet var 103 059 personer, 49 673 kvinnor och 53 386 män. Den senaste topp­noteringen för invandringen var under 2009, och efter att ha minskat under några års tid nådde den återigen en toppnivå 2012.

Förra året valde 51 747 personer att lämna Sverige, 23 337 kvinnor och 28 410 män. I motsats till invandringen har utvandringen ökat varje år de senaste tre åren. Redan 2011 över­träffades den stora Amerika­utvand­ringens topp­år 1887. Utvandringen bör dock sättas i relation till dagens folkmängd och de ökade möjlig­heterna att förflytta sig. Under 1887 utgjorde utvandringen en procent av folkmängden medan den 2012 uppgick till en halv procent. Till skillnad från 1800‑talets utvandring kommer sann­olikt en stor andel av dagens emigranter att åter­vända till Sverige.

Totalt var 168 länder representerade bland utvandrings­länderna. Det mest populära landet var Norge, dit 14 procent av alla utvandrare flyttade. Andra länder högt uppe på listan var Danmark, Stor­britannien och USA.

De vanligaste länderna att utvandra till 2012

Utvand‑
ringsland
KvinnorMänTotaltAndel
av den
totala
utvand‑
ringen
Norge3 4423 9377 37914,3
Danmark2 0542 4174 4718,6
Storbritannien1 7391 5413 2806,3
USA1 5211 5903 1116,0
Finland1 2831 3572 6405,1
Tyskland1 0891 0992 1884,2
Kina8651 0211 8863,6
Polen5908331 4232,7
Irak5516511 2022,3
Indien3687801 1482,2
Övriga9 83513 18423 01944,5
Totalt23 33728 41051 747100

Irak var det land bland de vanligaste utvandringsländerna som ökade mest procent­uellt under 2012. Totalt var ökningen 43 procent. Två tredje­delar av dessa emigranter var födda i Irak och av den resterande tredje­delen hade majoriteten minst en förälder som är född i landet.

Norge tappade stort i popularitet bland svenskfödda

Av utvandrarna 2012 var 38 procent födda i Sverige. De mest populära utvandrings­länderna bland de svenskfödda var nordiska och engelsk­språkiga länder. Det var 36 procent som flyttade till Norge, Danmark och Finland och cirka 17 procent som utvandrade till Stor­britannien eller USA. Närheten till grann­länderna och svenskarnas goda kunskaper i det engelska språket kan förklara en del av ländernas popularitet. Utvandringen till dessa länder minskade dock med 20 procent jämfört med 2011 och allra mest tappade Norge i popularitet. Totalt handlade det om en minskning med 2 162 personer eller 30 procent.

Svenskföddas utvandring till Norge 2003–2012

Linjediagram över svenskföddas utvandring till Norge 2003–2012

Majoriteten av utvandrarna är födda utomlands

Återutvandring är ett begrepp som brukar användas för personer som utvandrar efter att någon gång ha invandrat till Sverige. Av den totala utvand­ringen 2012 var det 69 procent eller 35 616 personer som åter­utvandrade. De hade i genom­snitt till­bringat sex år och sju månader i Sverige.

Av dem som utvandrade var majoriteten, 62 procent, födda utom­lands. Eftersom alla utrikes födda någon gång invandrat så räknas de alltid som åter­utvandrare när de lämnar landet. Vanligast var att de åter­vände till sitt födelse­land. Bland personer födda i Finland, Danmark och Norge som lämnade Sverige flyttade nästan nio av tio hem till födelse­landet. Det var ingen skillnad beroende på hur länge de hade varit i Sverige jämfört med åter­utvandrarna totalt.

Att vara född i Sverige och åter­utvandra innebär att personen flyttat från Sverige, immigrerat tillbaka hit för att sedan flytta utom­lands igen. Av åter­utvandrarna förra året var 11 procent födda i Sverige och de hade i genom­snitt varit bosatta i här i sex år och fyra månader innan de flyttade utom­lands igen. De vanligaste länderna att flytta till var Norge, USA och Storbritannien.

Etiketter