På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-04-20
Nr 2015:115

Författare

Susanne Gullberg Brännström

arbetar med arbetsmarknadsstatistik på SCB.

Therese Hedlund

arbetar med arbetsmarknadsstatistik på SCB.

Vad hände 2003 års 19-åringar?

En vanlig väg in på arbetsmarknaden för unga är i detaljhandeln, på bemanningsföretag eller som nyexaminerad lärare. Det framkommer när vi följer gruppen 19-åringar från 2003, nio år framåt i tiden. Men 12 procent av dem fanns varken i arbete eller i studier 2012. 

cirkeldiagram

Vi har valt att studera alla 19-åringar som var folkbokförda i Sverige 2003, totalt 103 298 personer. Under det första året vi följer dem var 49 procent klassificerade som förvärvsarbetande, varav 12 procent studerade samtidigt. Vi gör antagandet att arbetet de hade vid det här tillfället var deras första riktiga jobb.

Fem år senare fyllde ungdomarna 24 år och ytterligare 20 procent hade börjat förvärvsarbeta. Totalt rörde det sig om 69 procent, varav 15 procent även studerade. Drygt hälften av de som arbetade hade gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå, vilket betyder att dessa valde arbete framför fortsatta studier. Fram till år 2008 hade var tredje förvärvsarbetande ungdom påbörjat och i vissa fall även avslutat eftergymnasiala studier.

Ytterligare fyra år senare fyllde ungdomarna 28 år och 80 procent var ute på arbetsmarknaden, varav 9 procent studerade samtidigt. Det rörde sig om 48 procent kvinnor och 52 procent män.

Vanligaste branscherna

De branscher som personerna i den här gruppen förvärvsarbetar i skiljer sig åt mellan åren. De flesta 19-åringar som fick sitt första jobb 2003 arbetade inom Detaljhandeln – 23 procent av kvinnorna och 13 procent av männen. Fem år senare fick de flesta sitt första jobb i branschen Andra företagstjänster, där det är vanligt att arbeta inom personaluthyrning och på bemanningsföretag. Av de 935 personer som fick sitt första jobb som 28-åringar 2012 började 16 procent av kvinnorna och 11 procent av männen att jobba i utbildningsbranschen, flest som lärare.

Förändringen i vanligaste bransch för första jobbet tyder på att de ungdomar som valde att vidareutbilda sig efter gymnasiet nu börjar bli färdigutbildade. Av de unga som förvärvsarbetade 2012 var 41 procent gymnasieutbildade och 32 procent hade eftergymnasial utbildning på minst tre år.

Tidiga inkomstskillnader mellan könen

Redan i tidig ålder kan man se skillnader i inkomst mellan könen trots samma utbildningsnivå. Medelinkomsten för de 19-åringar som förvärvsarbetade 2003 var 65 500 kr för kvinnor och 73 300 kr för män. De låga inkomsterna tyder dock på att de flesta inte fullt ut har etablerat sig på arbetsmarknaden. Fem år senare har inkomsterna ökat markant, samtidigt som könsskillnaderna har förstärkts. Medelinkomsten bland de som arbetade i denna grupp var 176 500 kr för kvinnor och 227 200 kr för män.

Går vi ytterligare fyra år framåt i tiden har medelinkomsten för de förvärvsarbetande i gruppen ökat till 248 500 kr för kvinnor och 306 900 kr för män. Att könsskillnaderna består och förstärks något kan ha många förklaringar, som att 16 procent av kvinnorna under året hade varit föräldralediga i mer än 90 dagar. Detta kan jämföras med 2 procent av männen.

Etiketter