På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-06-12
Nr 2014:41

Författare

Johan Eklund

arbetar med demo­kratistatistik på SCB.

010-479 45 38

johan.eklund@scb.se

Vad innebär det att vikta svaren i Partisympatiundersökningen?

I den här artikeln, som tidigare varit publicerad i kundtidningen Källa:SCB, beskriver Johan Eklund hur SCB jobbar med olika typer av så kallad viktning i PSU:n – ett värdefullt arbete i tider av ökat bortfall.

Illustration av fabrik som spyr ut siffror

Trenden i samhället går mot att färre svarar och att bortfallet ökar i undersökningar. Detta gäller även för SCB. Effekterna av bortfallet kan dock minskas med hjälp av statistiska metoder. I SCB:s Partisympatiundersökning görs detta på flera olika sätt.

Svaren ges olika tyngd

SCB arbetar på olika sätt med att försöka komma åt det ökande bortfallet. Vi arbetar med olika strategier för att få in fler svar – att ringa på tider som passar eller att formulera enkäter på ett sätt som gör dem enkla att besvara. Dessutom använder vi olika typer av viktningar som innebär att olika personers svar ges olika tyngd i undersökningen, för att minska effekten av det bortfall som trots allt uppstår.

Vi tittar närmare på SCB:s Partisympatiundersökning, som i maj och november varje år mäter den politiska opinionen, för att ge en bild av hur viktning kan gå till. Undersökningen har två huvudsakliga mått, partisympati och valresultat vid ett riksdagsval. Viktningarna görs på olika sätt beroende på vilket av måtten vi tittar på.

Måttet "Partisympatier"

Partisympati, alltså vilket parti man sympatiserar med eller anser sig stå närmast, avser inte någon specifik nivå i politiken utan är mer ideologisk. Viktningen baseras här på kön, ålder, utbildnings­nivå, region och inrikes/utrikes födda. Det är egenskaper som har betydelse för både de politiska preferenserna och benägenheten att svara på undersökningen. Som exempel kan vi ta gruppen unga personer som är utrikes födda, vilka vi generellt har svårt att få in svar från. Svaren från denna grupp ges därför en högre vikt och representerar därmed fler personer i befolkningen.

Om vi inte hade viktat våra resultat skulle partier som har en stor andel sympatisörer i grupper med stort bortfall få för låga skattningar i förhållande till verkligheten.

Måttet "Val idag"

Detta är en skattning av valresultatet i ett riksdagsval om det vore val vid den tid då undersökningen genomförs. Den del av viktningen som här syftar till att kompensera för bortfallet, baseras på röstning i föregående riksdagsval.

I undersökningen frågar vi hur man röstade senast och jämför sedan svaren mot det faktiska valresultatet i tio regioner. Om parti X i riksdagsvalet fick 10 procent av rösterna i en region, men det bland våra svarande i regionen är 20 procent som säger att de röstade på parti X, gör vi antagandet att vi bland våra svarande har fått oproportionerligt många som röstade på det partiet i senaste valet. Dessa personer ges då en lägre vikt vid framräkningen av val idag-skattningen.

Nyckel är trots allt allmänhetens förståelse och vilja

Med den här typen av statistiska metoder kan vi i viss mån kompensera för bortfallet, men kvaliteten i våra undersökningar är trots det beroende av att så många som möjligt ställer upp och svarar. Nyckeln är att få allmänheten att förstå statistikens betydelse för samhället – att på så sätt öka viljan att delta i våra undersökningar.

Etiketter