På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2017-04-07
Nr 2017:22

Författare

Fredrik W. Andersson

arbetar med ekonomisk statistik på SCB.

010-479 62 61

fredrik.andersson@scb.se

Fakta

Statistiken i artikeln bygger på individer mellan 20–64 år om inget annat nämns.

Företagare enligt RAMS är personer vars högsta deklarerade inkomst kommer från någon typ av näringsverksamhet, där de vanligaste företagsformerna är enskild firma, handels- och kommanditbolag samt fåmansaktiebolag.

Svensk bakgrund avser personer som är inrikes födda med minst en inrikes född förälder.

Utländsk bakgrund avser personer som är utrikes födda alternativt inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.

Vanligare att kvinnor med utländsk bakgrund är företagare än anställda

Kvinnor med utländsk bakgrund har svårt att komma in på arbetsmarknaden. SCB:s statistik visar att det kan vara lättare för dessa kvinnor att starta företag än att bli anställda.

En kvinna som arbetar vid dator på ett kafé

Ett av måtten som används för att utvärdera arbetsmarknaden är förvärvsintensiteten. Måttet speglar hur stor andel av befolkningen som är sysselsatt inom en specifik grupp. Kvinnor och män med svensk bakgrund hade år 2015 en förvärvsintensitet på 82,8 respektive 84,0 procent. Bland kvinnor och män med utländsk bakgrund var förvärvsintensiteten avsevärt lägre, 59,5 respektive 64,0 procent. Förvärvsintensiteten signalerar tydligt att personer med utländsk bakgrund har det generellt sätt mycket svårare på arbetsmarknaden som helhet än personer med inhemsk bakgrund.

Företagare med utländsk bakgrund

Totalt sett var det 369 000 personer som arbetade som företagare 2015 och av dessa hade 76 000 utländsk bakgrund. 20,7 procent av företagarna hade alltså utländsk bakgrund, vilket kan jämföras med att 22,2 procent av hela befolkningen hade utländsk bakgrund. Andelen företagare med utländsk bakgrund var marginellt lägre än andelen anställda.

Kvinnor med utländsk bakgrund som är företagare

Det var vanligare att kvinnor med utländsk bakgrund arbetade som företagare än att män gjorde det, 23,2 respektive 19,5 procent. När dessa andelar jämförs med andelen anställda med utländsk bakgrund framgår en tendens som pekar på att det kan vara lättare för kvinnor med utländsk bakgrund att få fäste på arbetsmarknaden genom att bli företagare än att vara anställda jämfört med män med utländsk bakgrund.

Det finns ingen skillnad i medelålder mellan män och kvinnor bland företagare med utländsk bakgrund, båda gruppernas medelålder är nästan 45 år. De kvinnliga företagarna hade dock en högre utbildningsnivå – 44,3 procent hade en eftergymnasial utbildning medan motsvarande tal för män var 35,1 procent.

Andel företagare respektive anställda med utländsk bakgrund i näringslivet, uppdelat per kön, procent

Diagram över andelen företagare respektive anställda med utländsk bakgrund i näringslivet, uppdelat per kön

Källa: SCB, RAMS

Andelen kvinnliga företagare med utländsk bakgrund var 23,2 procent medan andelen anställda var 19,7 procent. Motsvarande andelar för män med utländsk bakgrund var 19,5 procent respektive 20,3 procent.

Restaurangverksamhet den vanligaste branschen

Restaurangverksamhet var den bransch där flest kvinnor med utländsk bakgrund var företagare. Dessa företag sysselsatte nästan 9 400. Övriga branscher på fem i topplistan var:

  • frisörsalonger
  • städföretag
  • inrättningar för kroppsvård
  • skönhetssalonger

Totalt sett sysselsatte dessa företag 22 400 personer.

De fem branscher som har flest kvinnliga företagare med utländsk bakgrund och hur många dessa sysselsätter

BranschAntal företagareAntal sysselsatta
Restauranger2 7389 393
Frisörsalonger2 4323 479
Städföretag2 2836 735
Inrättningar för kroppsvård1 3491 545
Skönhetssalonger9781 248

Källa: SCB, RAMS

Etiketter