På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2016-12-01
Nr 2016:77

Författare

Malin Andersson

arbetar med arbetsmarknadsstatistik på SCB.

010-479 66 44

malin.andersson@scb.se

Lukas Gamerov

arbetar med arbetsmarknadsstatistik på SCB.

010-479 64 88

lukas.gamerov@scb.se

Vanligare att män arbetar efter pensionsåldern

Det blir allt vanligare att fortsätta arbeta efter pensionsåldern. År 2015 handlade det om nästan 200 000 personer i åldern 66 till 74 år. Och det är betydligt vanligare bland männen. Andelen som förvärvsarbetade i den här åldersgruppen var 25 procent jämfört med 14 procent för kvinnorna.

Äldre läkare undersöker patient

I den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) finns statistik över sysselsättningen i Sverige bland 16 till 74-åringar. I registret ingår alla folkbokförda personer i Sverige. Det är därmed möjligt att bryta ner statistiken på geografiska områden eller att undersöka specifika grupper på arbetsmarknaden, till exempel kvinnor och män eller olika åldersgrupper.

Under de fem senaste åren har antalet förvärvsarbetande i pensionsåldern 66-74 år ökat med 36 procent till nästan 200 000 personer år 2015. Förvärvsintensiteten, antalet förvärvsarbetande i förhållande till befolkningen, har under samma period ökat från 16 procent till 19 procent i åldersgruppen. Det kan jämföras med förvärvsintensiteten bland personer i den arbetsföra åldern 20-64 år, som var 78 procent.

Det är betydligt vanligare att männen är kvar på arbetsmarknaden efter 65 års ålder. Andelen som förvärvsarbetade i åldersgruppen var 25 procent bland männen och endast 14 procent bland kvinnorna.

Förvärvsintensiteten var som högst åren närmast efter pensionsåldern och blir sedan lägre längre upp i åldrarna. Nästan 30 procent av 66-åringarna förvärvsarbetade medan motsvarande andel bland 74-åringarna var 12 procent.

Högre andel företagare bland de äldre

En person som förvärvsarbetar kan antingen vara anställd eller företagare. Bland de som fortsätter att arbeta efter 65 år är det vanligt att man gör det som företagare. Andelen företagare är högre bland de förvärvsarbetande i pensionsåldern än i yngre åldrar. I åldersgruppen 20-64 år var åtta procent av de förvärvsarbetande företagare medan närmare 50 procent av de som arbetade i pensionsåldern var det.

Andel anställda och egenföretagare 2015 – kön och ålder

Diagram

En förklaring till de stora skillnaderna i andelen företagare är förekomsten av så kallade kombinatörer. Det är personer som driver ett företag vid sidan av sitt ordinarie arbete som anställd. Exempelvis kan de driva ett jordbruk eller äga skog i enskild firma. När dessa kombinatörer sedan fyller 65 år är det många som avslutar sin anställning, men fortsätter att arbeta i det egna företaget. De blir då företagare i statistiken, istället för att som tidigare ha klassats som anställd.

Vanligt att vara anställd inom Vård och omsorg

Den största andelen av de anställda i pensionsåldern 66 till 74 år arbetade inom Vård och omsorg, 22 procent, och Utbildningsväsendet, 12 procent.

Av de anställda männen arbetade 12 procent inom Transport och magasinering. Det var den vanligaste branschen bland män, följt av Företagstjänster samt Vård och omsorg som båda sysselsatte 11 procent. Jämför vi med de yngre männen 20-64 år, så är branscherna Transport och magasinering samt Vård och omsorg vanligare bland äldre än bland yngre anställda. Branschen Företagstjänster är däremot lika vanlig oavsett ålder.

För män i åldern 20-64 år var Tillverkning och utvinning den största branschen. Efter pensionsålder var det däremot mindre vanligt att arbeta i branschen.

De fem vanligaste branscherna för anställda män i åldern 66-74 år

66-74 år20-64 år
Transport och magasinering12 %8 %
Vård och omsorg: sociala tjänster11 %7 %
Företagstjänster11 %12 %
Tillverknings- och utvinningsindustri10 %19 %
Utbildningsväsendet9 %6 %

Majoriteten av de äldre anställda kvinnorna finns inom två branscher, Vård och omsorg och Utbildningsväsendet. Hela 37 procent av kvinnorna som var anställda i åldern 66-74 år fanns inom Vård och omsorg och 17 procent inom utbildningsväsendet. Det var vanligare bland de äldre kvinnorna som var anställda att arbeta inom vård och omsorg än det var bland 20–64-åringarna. Att arbeta inom utbildningsväsendet var lika vanligt oavsett ålder.

Handel var en stor bransch bland kvinnor 20-64 år, däremot var det mindre vanligt att vara kvar i branschen efter uppnådd pensionsålder.

De fem vanligaste branscherna för anställda kvinnor i åldern 66-74 år

66-74 år20-64 år
Vård och omsorg: sociala tjänster37 %29 %
Utbildningsväsendet17 %17 %
Företagstjänster8 %10 %
Civila myndigheter och försvaret7 %7 %
Handel6 %11 %

Många företagare inom jord- och skogsbruk

Den som är företagare kan antingen vara det i ett fåmansaktiebolag eller egenföretagare i en enskild firma, Handelsbolag (HB) eller kommanditbolag (KB). Skogsbruk och Jordbruk var den vanligaste branschen bland egenföretagare, 37 procent var verksamma i branschen. Många av dessa har tidigare varit kombinatörer, och alltså även haft en anställning. Den största andelen företagare i fåmansaktiebolag förvärvsarbetade inom Företagstjänster, 30 procent och Handel, 15 procent. De dominerande branscherna var störst för både kvinnor och män oavsett typ av företagare.

Vanligare att jobba längre med hög utbildning

Det var vanligare att fortsätta arbeta efter 65 års ålder bland de personer som har eftergymnasial utbildning. För de personer som har eftergymnasial utbildningsnivå längre än tre år förvärvsarbetade 24 procent av kvinnorna och 34 procent bland männen. Bland kvinnor med förgymnasial utbildning arbetade endast 9 procent medan motsvarande andel bland män var 21 procent.

Andelen med eftergymnasial utbildningsnivå var högre bland de anställda och företagarna i fåmansaktiebolag i jämförelse med egenföretagare.

Personer med eftergymnasial utbildning arbetade i högre utsträckning som anställda i jämförelse med personer med lägre utbildningsnivå. Bland personer med förgymnasial utbildningsnivå var det vanligast att vara egenföretagare. Oavsett utbildningsnivå var det ungefär lika vanligt att vara företagare i ett fåmansaktiebolag.

Andel förvärvsarbetande 2015 - Utbildningsnivå, yrkesställning i ålder 66 till 74 år

Diagram

Högst förvärvsintensitet i Jämtland

Jämtlands län hade högst förvärvsintensitet i landet bland 66 till 74–åringar 2015. En hög andel av de äldre som arbetade i Jämtland var företagare. I Jämtlands län hittar vi också kommunen med högst andel förvärvsarbetande äldre, Bergs kommun. Förvärvsintensiteten i kommunen var 36 procent i åldern 66-74 vilket kan jämföras med Sveriges totala andel förvärvsarbetande i åldersgruppen, som var 19 procent. Lägst förvärvsintensitet hade Västmanlands län med 15 procent, där en stor andel av de förvärvsarbetande var anställda.

Andelen anställda bland de förvärvsarbetande 66–74-åringarna tenderar att vara större i storstadsregionerna än i resten av landet, där andelen företagare istället är högre.

Kartan nedan visar andelen anställda av de förvärvsarbetande per kommun.

Karta

Etiketter