På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2016-06-08
Nr 2016:37

Författare

Robert Hansson

arbetar med utbild­nings­statistik på SCB.

010-479 65 23

robert.hansson@scb.se

Fakta

Skolverket framställer årligen ett register över all pedagogisk personal per den 15 oktober. Som lärare räknas då de som bedriver egen undervisning i elevgrupp. Denna artikel omfattar skol­formerna grundskola, gymnasieskola, särskola, komvux, särvux och specialskola. Lärare i förskole­klass, SFI och förskolan har inte samlats in tillräckligt länge för att kunna ingå i en tidsserie.

Lärarutbildning avser här att personen i fråga har en lärarexamen från högskola/universitet det senaste året han/hon förekommer i registret, men anger inte om personen har formell behörighet eller lärarlegitimation för den aktuella lärartjänsten.

Vanligt arbeta kort tid som lärare

Det är vanligt att nya lärare inte fortsätter inom yrket. Av de som började arbeta som lärare år 2010 arbetade drygt sju av tio som lärare fem år senare. Det är en något högre andel än för dem som började arbeta under 1990- och 2000-talen.

En lärare och en elev

Lärarbristen är ett stort problem för skolan. Det är vanligt att personer som börjat arbeta som lärare inte fortsätter att arbeta inom yrket. I denna artikel undersöker vi om det är vanligare idag än tidigare bland personer som börjat arbeta som lärare att inte arbeta kvar.

Genom det underlag som samlas in för att producera Skolverkets statistik över pedagogisk personal kan vi följa dem som började arbeta som lärare ett visst år och se om de arbetar som lärare även de kommande åren. Som lärare räknas här de som bedriver egen undervisning i en elevgrupp inom grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, komvux, särvux och specialskolan. Även de som inte har någon lärarutbildning räknas som lärare, men i denna artikel fokuserar vi på de personer som har en lärarexamen och alltså kan tänkas vara inställda på att arbeta inom yrket en längre tid.

Citat: 71% av nya lärare 2010 arbetade kvar fem år senareI den här artikeln studerar vi lärare som började arbeta 1985–2010 och i vilken utsträckning de fortsätter att arbeta som lärare. Vi ser att av dem som började arbeta i mitten av 1980-talet är det drygt 70 procent som arbetar som lärare fem år senare. För dem som började arbeta i slutet av 1980-talet är andelen lägre, och allra lägst är den för de som började arbeta som lärare år 1990. Av dem finns 46 procent inom yrket fem år senare. Därefter är det en högre andel som fortsatt arbeta som lärare fem år efter att de började, mellan 65 och 71 procent för nya lärare år 1994–2010.

Det totala antalet lärare har varierat under årens lopp och följer antalet elever tämligen väl. Antalet lärare ökade under slutet av 1980-talet, till 129 000 år 1990, för att därefter minska till 119 000 år 1995. Minskningen av det totala antalet lärare kan vara en förklaring till varför många nya lärare i början av 1990-talet inte arbetade kvar som lärare några år senare.

Vi fortsätter att studera de som började arbeta som lärare för första gången år 1995, 2000, 2005 och 2010 och följer dem under åren som gått efter det. Under dessa år började mellan 7 700 och 13 600 personer arbeta som nya lärare. Omkring två tredjedelar av de nya lärarna var kvinnor och 55–65 procent hade en lärarexamen.

En majoritet kvinnor bland nya lärare

Antal nya lärare, andel kvinnor/män samt andel med lärar­examen. År 1995, 2000, 2005 och 2010

Antal nya
lärare
Andel
kvinnor
Andel
män
Andel med
lärarexamen
År 1995770065%35%61%
År 20001360064%36%55%
År 2005920067%33%65%
År 2010810066%34%61%

En betydande andel av de nya lärarna är bara verksamma som lärare ett enda, eller ett fåtal, år. Redan följande år var det mer än var femte ny lärare som inte längre arbetade som lärare. Det gäller både dem som började arbeta 1995, 2000, 2005 och 2010. Fem år efter att de arbetade sitt första år arbetade 64–67 procent av de som började arbeta år 1995, 2000 och 2005 och 71 procent av de som började arbeta år 2010 som lärare. Andelen är alltså högre bland dem som började arbeta år 2010 jämfört med de andra åren.

46 % av nya lärare 1990 jobbade kvar efter fem år

Andel av nya lärare med lärarexamen som arbetar som lärare fem år efter sitt första år som lärare

Diagram Antal nya lärare, andel kvinnor/män samt andel med lärar­examen. År 1995, 2000, 2005 och 2010
Efter den hastiga nedgången de första åren som lärare planar utvecklingen ut. De som började arbeta år 2010 går inte att följa längre än fem år, men för de som börjat arbeta 1995, 2000 och 2005 ser vi att mellan 62 och 66 procent av dem arbetade som lärare tio år senare. De som började arbeta 1995 och 2000 går att följa under 15 års tid. Efter 15 år arbetade 61 procent av dem kvar inom yrket.

Nya lärare 2010 jobbade kvar i större utsträckning

Andel av nya lärare med lärarexamen år 1995, 2000, 2005 samt 2010 som arbetade som lärare 1–15 år senare

Diagram Andel av nya lärare med lärarexamen år 1995, 2000, 2005 samt 2010 som arbetade som lärare  1–15 år senare

Av de nya lärarna med examen år 2010 arbetade 71 procent som lärare fem år senare. Det är en högre andel än för lärare som började arbeta år 1995, 2000 och 2005.

Att man inte längre arbetar som lärare kan bero på att man är tillfälligt tjänstledig (exempelvis föräldraledig) och sedan återkommer som lärare, men det kan också bero på att man bytt yrke eller övergått till en tjänst eller skolform som inte omfattas av registret över pedagogisk personal. 17 procent av lärarna med lärarexamen som började arbeta år 2000 hade en examen med inriktning mot förskola, fritidshem eller studie- och yrkesvägledning. Det är möjligt att en del av dessa lärare har övergått till en tjänst inom förskola, fritidshem eller studie- och yrkesvägledning, och att de därför inte finns kvar i de skolformer eller tjänster som omfattas av denna artikel. Detta kan dock bara förklara en del av nedgången i andel lärare som arbetar kvar i någon av de här beskrivna skolformerna.

Etiketter