På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-10-28
Nr 2015:161

Författare

Karin Lundström

arbetar med demo­grafisk analys på SCB.

010-479 41 87

karin.lundstrom@scb.se

Fakta

I denna artikel studeras de cirka 40 000 barn upp till 18 år vars biologiska föräldrar eller adoptiv­föräldrar separerade 2012 och som var folk­bok­förda med antingen sin mamma eller sin pappa i slutet av 2012 och i slutet av 2013. Om barnet bodde med samman­boende föräldrar i slutet av år 2011 men bodde med endast en av föräldrarna i slutet av år 2012 antas barnet ha varit med om att deras föräldrar har separerat. Den andra föräldern är antingen folk­bok­förd i Sverige i slutet av 2012 eller har emigrerat under året.

Föräldrarnas flyttningar under 2012 och 2013 antas här ha ett samband med separationen. Här redovisas flytt­ningar och boende för barnets båda föräldrar oavsett vilken av föräldrarna barnet är folk­bok­fört med. I folk­bok­föringen kan barn endast vara skrivna hos en förälder även om de bor växelvis. Hälften av barnen vars föräldrar separerat högst två år tidigare bor växelvis enligt under­sök­ningen Olika familjer lever på olika sätt (Demografiska rapporter 2014:1). Att studera barnets folk­bok­föring för barn vars föräldrar nyligen separerat är därför ofta missvisande.

Uppgift om bostadstyp gäller slutet av 2013. Egna hem avser villor, parhus och radhus med ägande­rätt. I bostads­typerna hyres­rätt och bostads­rätt ingår både fler­familjs­hus och en­familjs­hus med dessa upplåtelse­former.

Vanligt att flytta till hyresrätt när föräldrarna separerar

Varje år är omkring 50 000 barn med om att deras föräldrar separerar. I samband med det flyttar över hälften av barnen till en ny bostad. Flytten går ofta till en  hyresrätt.

Barn i flyttlåda

Enligt folkbokföringen flyttade drygt hälften av barnen vars föräldrar separerade 2012 samma år eller året efter. Troligtvis är det fler barn än så som byter bostad helt eller delvis i samband med att föräldrarna går skilda vägar. Växelvis boende, att barnet bor ungefär hälften av tiden hos vardera förälder, är vanligt idag. Det gäller särskilt bland barn vars föräldrar nyligen har flyttat isär. Men ett barn kan bara vara folkbokfört på en adress, även om de bor växelvis. För dessa barn kan alltså separationen innebära en flytt även om den förälder de är folkbokförda med bor kvar i familjens tidigare gemensamma hem. Det kan också innebära att de flyttar till två nya bostäder, om båda föräldrarna flyttar.

Vanligare att mamma flyttar

Det är en större andel som flyttar bland barnens mammor än bland barnens pappor. Drygt 70 procent av barnen har en mamma som bytt bostad i samband med separationen medan drygt 60 procent av barnen har en pappa som flyttat.

De barn som före separationen bodde i egna hem, till exempel villor eller radhus, har i hög utsträckning en mamma som har flyttat. Det gäller knappt 80 procent av barnen jämfört med 56 procent av barnen som bodde i hyresrätt. För papporna är mönstret det omvända, närmare 80 procent av barnen som bodde i hyresrätt före separationen har en pappa som flyttat medan drygt 50 procent av barnen som bodde i egna hem har det.

Ekonomin påverkar

Att det är en högre andel mammor som flyttar kan bero på olika ekonomiska förutsättningar för kvinnor och män. Mammor har generellt sett lägre inkomster än pappor, vilket kan göra att de i mindre utsträckning har råd att bo kvar i familjens tidigare bostad. Att det är vanligare att barnets pappa flyttar från bostaden om det är en hyresrätt kan troligen till viss del förklaras av att det är den som anses ha störst behov av lägenheten som får ta över kontraktet, om föräldrarna inte kommer överens om något annat. Om barnet huvudsakligen bor hos en av föräldrarna är det hen som har störst behov av bostaden. Eftersom det är vanligare att barn bor mest hos sin mamma kan det göra att mammor oftare anses ha behov av lägenheten.

Andel barn vars mamma respektive pappa flyttat i samband med separationen 2012, efter bostadstyp före separationen

Stapeldiagram över andel barn vars mamma respektive pappa flyttat i samband med separationen 2012, efter bostadstyp före separationen

För barn som bodde i egna hem är det vanligast att deras mamma flyttar i samband med separationen, medan det för barn som bodde i hyresrätt är vanligast att pappan flyttat. För barn som bodde i bostadsrätt är det cirka 70 procent av både barnens mammor som pappor som har flyttat i samband med separationen.

Nära mellan föräldrarna

När föräldrar byter bostad i samband med en separation är det vanligast att de flyttar till en hyresrätt. Det gäller för omkring hälften av barnen och det är lika vanligt bland deras mammor som bland deras pappor. Vanligast är det att flytta till hyresrätt om familjen bodde i en sådan även före separationen. För barn vars pappor flyttat från egna hem är det lika vanligt att pappan flyttar till ett annat småhus med äganderätt som till en hyresrätt.

Barn vars mamma respektive pappa flyttat i samband med separationen 2012, fördelade efter bostadstyp före och efter separationen

Barn vars mamma flyttat från:
Mammans bostadstyp
efter separationen
Egna hemHyresrättBostadsrättSamtliga
Egna hem28151423
Hyresrätt44724551
Bostadsrätt27124025
Övriga/uppgift saknas0211
Summa100100100100
Antal17 5006 8003 20027 500
Barn vars pappa flyttat från:
Pappans bostadstyp
efter separationen
Egna hemHyresrättBostadsrättSamtliga
Egna hem36141825
Hyresrätt36704250
Bostadsrätt26133923
Övriga/uppgift saknas1312
Summa100100100100
Antal11 0008 9003 20023 100

Oavsett vilken bostadstyp familjen bodde i före separationen är det vanligt att föräldrarna flyttar till en hyresrätt. Vanligast är det om familjen även innan bodde i hyresrätt. I dessa fall har omkring 70 procent av flyttarna gått till hyresrätt, cirka 15 procent till egna hem och 12–13 procent till bostadsrätt. Fördelningen är densamma för mammor som för pappor.

En förälder som lämnar familjens tidigare gemensamma bostad flyttar sällan särskilt långt. Barnets föräldrar bor därför ofta nära varandra efter separationen. För drygt hälften av de barn som var med om en separation 2012 var avståndet mellan föräldrarna mindre än 5 kilometer året därpå.

Etiketter