På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-05-24
Nr 2012:21

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

befolkning@scb.se

Giftermål:

Vanligt med flera äktenskap under en livstid

Under de senaste femton åren har det blivit allt vanligare att gifta sig, även om antalet gifter­mål 2011 sjönk något jäm­fört med 2010. Vi är allt äldre när vi gifter oss och den vanligaste bröllops­dagen är en lördag i juni. Många gifter sig också flera gånger.

Närbild på bröllopsbukett i brudens famn

Jämfört med 2010 minskade antalet giftermål under 2011 med 3 166 par och stannade på 47 564 gifter­mål. Av dessa gifter­mål var 642 en­könade, det vill säga kvinnor som gifte sig med kvinnor eller män som gifte sig med män.

Sedan slutet av 1990‑talet har antalet gifter­mål ökat och under de senaste åren har de legat runt 50 000 per år. Som mest giftas­sugna var svenskarna under 1989, då för­änd­ringar i änke­pens­ionen bidrog till att nästan 110 000 par gifte sig. Om man bortser från detta speciella år, så är det långt kvar till topp­noter­ingarna på 1940‑talet och mitten av 1960‑talet, med mer än 60 000 giftermål per år.

Idag lever många tillsammans utan att vara gifta och dess­utom har antalet skils­mässor ökat. Om vi tittar på hur många som lever i äkten­skap kan vi konstatera att av Sveriges närmare 9,5 miljoner invånare var 3,2 miljoner personer gifta vid ut­gången av 2011. Detta kan jäm­föras med 1970 då folk­mängden var drygt 8 miljoner och närmare 4 miljoner var gifta. Både antalet och andelen personer som är gifta har alltså sjunkit.

Antal giftermål 1900‑2011

Linjediagram över antal giftermål 1900-2011

Inte alla äktenskap varar livet ut utan en del slutar i skils­mässa. Det leder också till att många gifter sig flera gånger under livets gång. I Sverige finns fler än 300 000 personer som har varit gifta två gånger eller mer. Rekordet innehas av två personer som har gift sig 11 gånger, dock ej med varandra, och tre personer som har gift sig 10 gånger.

Under 2011 gifte 10 907 män och 10 491 kvinnor om sig medan 37 944 män och 37 245 kvinnor gifte sig för första gången. Några var snabba med att gifta om sig, 659 män och 572 kvinnor skilde sig och gifte om sig under samma år, 2011. För 23 personer var det inte mer än en vecka mellan skils­mässo­dagen och det nya gifter­målet.

Brudparen blir äldre

Brudgummen är ofta äldre än bruden. Under 2011 var medel­åldern 33,1 år för kvinnor och 35,6 år för män som gifte sig för första gången. Det innebär en kraftig ökning av medel­åldern sedan slutet av 1960‑talet. Då gifte sig kvinnorna för första gången vid 23 års ålder medan männen var 26 år. Medel­åldern för brud­paren har alltså ökat med 10 år under de senaste 40 åren.

Medelålder för kvinnor och män som gifter sig för första gången

Linjediagram över medelålder för kvinnor och män som gifter sig för första gången

Medelåldern för de som gifter om sig är högre, 49,5 år för män och 45,5 år för kvinnor. Under 2011 var 81 personer 80 år eller äldre när de gifte sig.

Utrikes födda gifter sig tidigare

De som är utrikes födda är yngre när de gifter sig än de som är födda i Sverige. Det gäller både för de som gifter sig för första gången och för de som gifter om sig.

Medelålder för giftermål efter född i Sverige eller utrikes född 2011

Födda i SverigeUtrikes födda
KvinnorMänKvinnorMän
Första giftermålet33,636,330,332,5
Omgifte47,751,941,344,6

Högre medelålder bland dem som gifter sig med personer av samma kön

Sedan den 1 maj 2009 har enkönade par kunnat gifta sig. Innan dess kunde de registrera partner­skap I slutet av 2011 fanns det 4 031 kvinnor och 3 410 män som levde i en­könade äkten­skap eller partner­skap.

Under dessa tre år med möjlighet att gifta sig har 2 540 kvinnor och 1 693 män gift sig. Både för kvinnor och män var antalet som gift sig högst under det första året 2009 med 888 kvinnor och 659 män. Mot­svarande siffror för 2011 var 814 kvinnor och 469 män.

Medelålder för kvinnorna som gifte sig var 36,4 år och för männen 42,7 år. De är alltså något äldre än de som gifter sig med en person av motsatt kön.

Medelålder för enkönade äktenskap 2011

KvinnorMän
Första giftermålet34,340,3
Omgifte43,049,5

Yngsta brudparen finns i Jönköpings län

Medelåldern för första giftermålet skiljer sig något mellan länen. På Gotland är både kvinnor och män äldst när de gifter sig för första gången, kvinnorna är 35,1 år och männen är 38,7 år. Yngsta brud­paren finner vi i Jön­köpings län där bruden är 31,4 år och brud­gummen 34,4 år.

Medelålder för första giftermålet per län 2011

LänKvinnorMänLänKvinnorMän
Jönköping31,434,4Kalmar33,436,5
Skåne32,034,7Södermanland33,736,3
Örebro32,435,6Västerbotten33,936,5
Kronoberg32,534,8Värmland34,237,2
Västra Götaland32,635,2Dalarna34,637,2
Blekinge32,735,8Gävleborg34,637,6
Östergötland33,035,8Norrbotten34,837,3
Västmanland33,135,7Västernorrland34,837,8
Halland33,136,0Jämtland35,138,3
Uppsala33,135,6Gotland35,138,7
Stockholm33,335,4

Vanligaste vigseldagen i juni

Vanligaste vigseldagen under 2011 var lördagen den 11 juni. De populäraste vigsel­dagarna ligger oftast på lör­dagar och under sommar­månad­erna. Det rytmiska datumet 111111 lockade dock till många gifter­mål och placerade sig som den näst popu­läraste vigsel­dagen, trots att datumet inföll en fredag i en höstmånad.

De tio vanligaste vigseldagarna 2011

VeckodagDatumAntal
giftermål
Lördag11 juni1 527
Fredag11 november1 452
Lördag6 augusti1 433
Lördag20 augusti1 324
Lördag18 juni1 279
Lördag30 juli1 223
Lördag13 augusti1 218
Lördag27 augusti1 215
Lördag4 juni1 182
Lördag2 juli1 179

Män som gifte sig med män valde helst den 111111 när de gifte sig. Även de som gifte om sig efter en skils­mässa eller efter att ha varit änka/änk­ling gifte sig i första hand 111111 och i andra hand den 11 juni.

Läs mer om bröllop på speciella datum och högtidsdagar tidigare år.

Etiketter