På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-05-24
Nr 2012:20

Författare

Anna-Karin Nylin

arbetar med befolk­nings­statistik på SCB.

anna-karin.nylin@scb.se

Tomas Johansson

arbetar med befolk­nings­statistik på SCB.

010-479 64 26

tomas.johansson@scb.se

Fakta

Det typiska bröllops­paret är en man och en kvinna som gifter sig för första gången. I drygt 60 procent av alla hetero­sexuella vigslar är gifter­målet det första för både mannen och kvinnan. Att gifta om sig är relativt vanligt. Omkring en femte­del av personerna som gifter sig har tidigare varit gifta en eller fler gånger.

Änke­pensionen har sin bakgrund i att mannen skulle arbeta och in­tjäna en pension för både sig och sin hustru så att hustrun, om mannen avled, fick en eko­nomisk er­sättning som till viss del täckte den inkomst som han bidrog med. Den 1 januari 1990 av­skaffades änke­pensionen men över­gångs­reglerna var gene­rösa. Kvinnor födda 1944 eller tidigare be­viljades änke­pension enligt de gamla reglerna, men för­ut­sätt­ningen var att paret var gifta. Och så kom gifter­måls­toppen 1989 till. Nästan 6 av 10 äkten­skap detta år in­gicks i december, en månad som nu för tiden inte lockar till gifter­mål.

Vanligt med sommarbröllop

Antalet giftermål har ökat under 2000-talet. Samtidigt är vi allt äldre när vi gifter oss. Under 1700-talet var det ovanligt att gifta sig under skörden i augusti. Idag är augusti den populäraste bröllopsmånaden.

Leende bröllopspar

De senaste 40 åren har det blivit allt vanligare att vara singel. Det har också blivit vanligare att par lever tillsammans utan att vara gifta. År 1970 var drygt 3,8 miljoner personer, eller nästan hälften av befolkningen, gifta. År 2010 hade antalet gifta personer minskat till 3,2 miljoner, eller cirka en tredjedel av befolkningen. Både antalet och andelen personer som är gifta har således sjunkit. Men många väljer ändå att gifta sig och under 2000‑talet har antalet giftermål ökat. Från den lägsta noteringen 1998 med knappt 32 000 vigslar till mer än 50 000 både 2008 och 2010. Endast under ett år sedan 1968 har det varit fler giftermål. Förändringar i reglerna om änkepension bidrog till att nästan 110 000 par gifte sig 1989.

Många gifte sig kring andra världskriget

Antalet giftermål per 1 000 invånare, 1749–2010

Linjediagram över antalet giftermål per 1 000 invånare, 1749-2010

Bortsett från det extremt höga antalet giftermål 1989 var det under 1900‑talet framför allt kring andra världskriget som många gifte sig. Åren 1938–1946 var det fler än 9 giftermål per 1 000 invånare. Åren 1993–1998 var det färre än 4.

Vi har aldrig varit äldre när vi gifter oss än nu. Kvinnorna som under 2010 gifte sig för första gången var i genomsnitt 33 år medan männen i snitt var 36 år. För både kvinnorna och männen innebar det en ökning med 0,4 år jämfört med året innan. Det är en förlängning av trenden sedan slutet av 1960‑talet att det första giftermålet sker vid allt högre ålder. Då var genomsnittsåldern för kvinnor 23 år och för män 26 år, alltså 10 år lägre än i dag.

Första giftermålet sker allt senare

Medelålder vid första giftermålet, 1901–2010

Linjediagram över medelålder vid första giftermålet, per kön, 1901-2010

Sedan slutet av 60-talet har medelåldern stigit för dem som gifter sig för första gången. En anledning är att det över tiden blivit vanligare att bo tillsammans några år innan man gifter sig. År 1989 gifte sig många äldre par p.g.a. regeländringarna i änkepensionen.

Det är inte bara många som gifter sig, många par stannar tillsammans länge. I Sverige, liksom många andra länder, har vi en tradition av att fira guld- och silverbröllop. Guldbröllop firas när ett par varit gifta i 50 år och silverbröllop firas av 25‑års­jubilarer. Drygt 19 000 och knappt 24 000 par kan under detta år fira guld‑ respektive silver­bröllop. Det kan sättas i relation till att 52 000 par gifte sig 1961 och 39 000 par 1986.

Bröllopsdagen ett år efter vigseln kallas ibland pappers‑ eller bomulls­bröllop. Drygt 50 000 par gifte sig under 2010 och kan således fira sitt första år tillsammans, givet att paret inte redan har gått skilda vägar. Det är i regel en procent av giftermålen som slutar i skilsmässa före ettårsdagen.

När är då den vanligaste perioden för bröllop? Jo, under sommarmånaderna. Men så har det inte alltid sett ut. När Sverige var ett bondesamhälle var det vanligare att gifta sig under slutet av året. Under sommaren och i synnerhet i augusti var det däremot få giftermål. Förskjutningen mot sommarmånaderna skedde i takt med att bondesamhället ersattes av industrisamhället.

Från höst‑ till sommar­bröllop

Översikt över månadernas ordningsföljd från högsta till lägsta antalet giftermål, femårssnitt

Tabell över månadernas ordningsföljd från högsta till lägsta antalet giftermål, femårssnitt

Orsaken till att man under 1700‑ och 1800‑talet i hög utsträckning föredrog att gifta sig under årets sista kvartal framför sommarmånaderna är förmodligen den årsrytm som de flesta levde efter då. Först efter sommarens hårda arbete blev det utrymme för festligheter och familjebildande. Före 1800‑talet var oktober den månad då flest gifte sig medan det blev en förskjutning mot december under 1800‑talet.

Två möjliga förklaringar till denna förskjutning finns. Den ena har att göra med införandet av potatis vilket försköt skördetiden från augusti till september och oktober. Den andra förklaringen har att göra med den så kallade ”Legostämman för tjenstehjon” som år 1819 flyttades från den 29 september till den 24 oktober. Tidpunkten när pigor och drängar bytte arbetsplats försköts således en månad. Det är förmodligen av dessa orsaker som man i högre utsträckning valde julen när man bildade familj.

Färre giftermål i norr

Högsta/lägsta giftermålstal per län och kommun, 2006–2010

LänHögstaLänLägsta
Jönköpings län1,08Jämtlands län0,72
Södermanlands län1,07Gotlands län0,79
Skåne län1,07Dalarnas län0,84
Stockholms län1,06Gävleborgs län0,85
Hallands län1,05Västerbottens län0,86
KommunHögstaKommunLägsta
Öckerö1,47Älvdalen0,57
Staffanstorp1,41Överkalix0,58
Lerum1,39Munkfors0,60
Oxelösund1,38Jokkmokk0,60
Botkyrka1,38Torsby0,60

Kyrkklockorna ringer inte lika ofta överallt i Sverige. Under 2010 ingicks flest giftermål i förhållande till folkmängden i Stockholms län följt av Uppsala län och Skåne län. Det beror på att dessa län har en relativt ung befolkning som i hög utsträckning är i giftermålsbenägen ålder. Tar man däremot hänsyn till skillnader i ålderssammansättning har Jönköpings län högst antal giftermål. Under perioden 2006–2010 var giftermålsfrekvensen där 8 procent högre än genomsnittet i Sverige. Mest ovilliga att ingå i äktenskap var man i Jämtland där giftermålsfrekvensen var 28 procent lägre än i riket. Av kommunerna hade Öckerö högst giftermålsfrekvens, 47 procent högre än riket, och Älvdalen lägst, 43 procent lägre än riket.

Populärt att gifta sig i storstäder

Temastisk Sverigekarta över giftermålstal per kommun 2006-2010

I Öckerö kommun är befolkningen mest giftaslysten i hela landet. Där är det så kallade giftermålstalet 1,47. I kommunerna Staffanstorp, Lerum, Oxelösund och Botkyrka är det också rusning till vigselförrättaren­. I Älvdalen och Överkalix är det däremot läget ett annat. Där ligger giftermålstalet under 0,60.

Giftermålstalet är ett mått som visar hur vanligt det är att gifta sig i olika regioner. Giftermålstalet beräknas genom att jämföra antalet giftermål i en region med det förväntade antalet gifter­mål regionen, i förhållande till befolkningens ålderssammansättning.

Om det är precis så vanligt att gifta sig som i hela landet får kommunen värdet 1,00. Ett giftermålstal över 1,00 innebär att det är vanligare med äktenskap än för landet i genomsnitt.

Etiketter