På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-01-24
Nr 2013:2

Författare

Andreas Raneke

arbetar med demo­grafisk analys på SCB.

010-479 44 83

demografi@scb.se

Fakta

Till barn med utländsk bakgrund räknas de som själva är födda utomlands eller är födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar.

Vart femte barn har utländsk bakgrund

Vart femte barn i Sverige är fött utomlands eller har två utrikes födda föräldrar. Irak är det vanligaste ursprungslandet för de här barnen och deras föräldrar. Bland de barn som har en utrikes född förälder är det vanligast att föräldern är född i Finland.

Vinterklädda barn utomhus

Andelen barn med utländsk bakgrund utgör nästan 20 procent av alla barn under 18 år. Det motsvarar drygt 380 000 barn. Andelen har ökat med knappt 6 procent­enheter från år 2000, då motsvarande andel var drygt 14 procent.

Andel barn 0‑17 år efter barnets och föräldrarnas födelse­land. 2000‑2011

Procent

Linjediagram över andel barn 0‑17 år efter barnets och föräldrarnas födelse­land. 2000‑2011

Med utländsk bakgrund menas att barnet antingen själv är fött utom­lands eller är fött i Sverige med två utrikes födda föräldrar. Om även de som har en utrikes född förälder räknas in så har drygt 30 procent av barnen i Sverige någon form av koppling till ett annat land. Den ökande invandringen under andra delen av 2000‑talet har bidragit till att andelen utrikes födda barn har ökat och år 2011 var knappt sju procent av alla barn i Sverige födda i ett annat land.

Andel barn 0‑17 år efter barnets och föräldrarnas födelse­land samt efter ålder. 2011

Procent

Linjediagram över andel barn 0‑17 år efter barnets och föräldrarnas födelse­land samt efter ålder

Knappt några nyfödda barn är utrikes födda. Det kan förklaras av att antalet barn som flyttar till Sverige är lägst i de allra yngsta åldrarna, eftersom det är ovanligt att föräldrar med nyfödda barn invandrar. Det är däremot vanligt att två utrikes födda personer föder barn i Sverige, nära 20 procent av noll­åring­arna har två utrikes födda föräldrar. Andelen utrikes födda barn blir högre ju äldre barnen är. Av 13‑17‑år­ing­arna är nästan 10 procent födda i ett annat land, samtidigt som andelen som är födda i Sverige och har två utrikes födda föräldrar är något lägre.

Flest barn med koppling till Irak

I Sverige finns nästan 250 000 barn som är födda i Sverige och har två utrikes födda föräldrar. Vanligast är att föräldrarna är födda i samma land, och de som kommer från olika länder är ofta från två grann­länder. Bland de här barnen är det vanligast att föräldrarna kommer från Irak eller forna Jugo­slavien. Även Somalia, Turkiet och Libanon är andra vanliga ursprungs­länder för barnens föräldrar.

Nästan lika många barn, knappt 215 000, är födda i Sverige och har en svensk född förälder och en utrikes född förälder. Det vanligaste är att den utrikes födda föräldern kommer från ett annat nordiskt land, ofta Finland. Vilket land föräldern kommer ifrån varierar beroende på om det är mamman eller pappan som är född utom­lands. Pappan är oftare född i forna Jugoslavien eller Turkiet, medan mamman oftare är född i Thailand, Polen eller Sydkorea.

Vanligaste ursprungsländerna bland utrikes födda barn 0‑17 år. 1991, 2001 och 2011

Antal

2011Antal 2001Antal 1991Antal
1Irak20 545 Irak13 830 Iran10 604
2Somalia8 571 Jugoslavien10 647 Chile7 710
3Polen6 884 Bosnien‑
Hercegovina
9 059 Libanon6 191
4Thailand6 262 Iran4 869 Indien5 033
5Kina5 196 Colombia3 420 Polen4 652
6Tyskland4 292 Somalia3 138 Sydkorea4 144
7Afghanistan4 231 Norge2 855 Finland4 137
8Danmark3 716 Indien2 667 Turkiet3 638
9Norge3 671 Polen2 586 Colombia3 502
10USA3 151 Sydkorea2 563 Norge3 478
Övriga65 447 Övriga51 021 Övriga43 710
Totalt131 966 Totalt106 655 Totalt96 799

De utrikes födda barnen kommer från 193 olika länder. Samman­sättningen i gruppen har ändrats genom åren och avspeglar olika händelser i omvärlden samt varifrån det sker adoptioner. I början av 1990‑talet kom många av de utrikes födda barnen från länder som Iran, Chile och Libanon, medan många kom från det tidigare krigs­härjade Jugoslavien i början av 2000‑talet. Idag är det orolig­heterna i Irak och Somalia som påverkar gruppens samman­sättning. Nästan 16 procent av de utrikes födda barnen år 2011 är födda i Irak. Vanliga adoptions­länder var tidigare Indien, Colombia och Syd­korea, då nästan samtliga barn födda i dessa länder är adopterade. Under 2000‑talet kom många adopterade barn från Kina och 2011 var drygt 70 procent av barnen från Kina adopterade.

Vanligaste födelseländerna för barn 0‑17 år efter barnets och föräldrarnas födelse­land. 2011

Antal

LandSamtligaDärav:
Utrikes
födda
barn
Barn födda i Sverige:
Båda
föräld-
rarna
födda
utom-
lands
En för-
älder
född
utom-
lands
Irak56 50920 54535 537427
Somalia23 9688 57115 203194
Finland21 9201 7355 62714 558
Jugoslavien21 4401 03718 2702 133
Polen19 3156 8847 6714 760
Turkiet17 7001 87414 0751 751
Bosnien‑Hercegovina16 97690415 160912
Thailand16 4916 2621 7148 515
Iran15 3922 16911 3161 907
Libanon14 72076813 278674
Övriga länder369 52181 217109 233179 071
Totalt593 952131 966247 084214 902
Etiketter