På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-09-30
Nr 2013:68

Författare

Martin Kolk

är dokto­rand i demo­grafi vid Stock­holms universitet.

08‑16 17 22

martin.kolk@sociology.su.se

Vart fjärde par jämnårigt

Det skiljer mindre än ett år i ålder i vart fjärde par som får sitt första barn till­sammans. I genom­snitt är mannen två år äldre än kvinnan.

Man håller örat mot gravid kvinnas mage

I Sverige är mannen i genom­snitt två år äldre än kvinnan i par som får sitt första barn till­sammans. Detta är en minsk­ning jäm­fört med början på 1930‑talet, då mannen i genom­snitt var 3,5 år äldre än kvinnan. Det var främst under 1960‑talet som ålders­skill­naden minskade. Mellan 1960 och 1970 minskade den med ungefär ett år. Den snabba föränd­ringen under 1960‑talet skedde då de stora års­kullarna från 1940‑talet på­började sin familje­bild­ning. Genom att års­kullarna av jämn­åriga var betydligt större sam­tidigt som de äldre års­kullarna var mindre ökade sanno­lik­heten att man bildade par med någon som var närmare i ålder.

Citat: 7 år äldre, eller mer, är mannen än kvinnan i 8 procent av paren.Andelen relationer med stora ålders­skillnader har minskat över tid. På 1930‑talet var mannen mer än 7 år äldre än kvinnan i 18 procent av alla par som fick sitt första barn till­sammans. I slutet av 1960‑talet var den andelen mindre än 6 procent, men har därefter ökat till drygt 8 procent.

I 16 procent av paren är kvinnan minst ett år äldre än mannen, vilket är på ungefär samma nivå som på 1930‑talet. Minst vanligt med en äldre mamma än pappa var det under mitten av 1960‑talet då detta förekom i mindre än var tionde par.

Andelen par med högst ett års ålders­skillnad ökade kraftigt under 1960‑talet och var 23 procent i början på 1970‑talet. Därefter minskade andelen något fram till 1980, men ökade därefter successivt till 25 procent år 2007. Forskare har spekulerat i att små ålders­skill­nader är vanligare i jäm­ställda sam­hällen. Den lång­sikt­iga minsk­ningen i ålders­skill­nader över tid kan ses i ljuset av ökad jäm­ställd­het i Sverige under 1900‑talet. Utveck­lingen under senare år kan ha på­verk­ats av att medel­åldern vid första barnets födelse ökat och att ålders­skill­nader ofta är större om man bildar par vid högre ålder.

Pappan två år äldre än mamman

Genomsnittlig skillnad mellan mannens och kvinnans ålder i par som fått aitt första barn 1932–2007 för par där båda är födda i Sverige

Linjediagram över genomsnittlig skillnad mellan mannens och kvinnans ålder i par som fått aitt första barn 1932-2007 för par där båda är födda i Sverige

Skillnaden mellan pappans och mammans ålder för par som fått sitt första barn minskade under 1960-talet. En möjlig förklaring är att de stora 40-talskullarna hade fler möjliga partners som var nära i ålder.

Fler par där kvinnan är äldre sedan 60-talet

Andelen par med olika åldersskillnader i par som fått sitt första barn 1932–2007 för par där båda är födda i Sverige

Ytdiagram över andelen par med olika åldersskillnader i par som fått sitt första barn 1932-2007 för par där båda är födda i Sverige

Stor åldersskillnad är vanligare idag än på 1960-talet.

Etiketter