På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-03-06
Nr 2013:15

Författare/kontaktperson

Karin Hedeklint

arbetar med statistik inom området mark­använd­ning på SCB.

010-479 45 14

karin.hedeklint@scb.se

Stefan Svanström

arbetar med geo­grafiska informa­tions­system på SCB.

010-479 45 58

stefan.svanstrom@scb.se

Växande städer ger fler småorter

Antalet småorter i Sverige har vuxit med flera hundra de senaste åren. Och tvärtom vad man kanske kan tro bildas de oftast i närheten av större städer. I områden där befolk­ningen växer, skapas också nya bostads­områden.

Vy över jordbrukslandskap

För att ge en bild av var i landet människor och byggnader finns tar SCB fram statistik om tätorter och småorter. Till skillnad från statistik på kommunnivå, så berättar den här statistiken hur befolkningen är fördelad mellan stad och land.

Enligt SCB:s definition är en småort ett område där antalet invånare är mellan 50 och 199 personer och där avståndet mellan byggnaderna inte överstiger 150 meter. Orter med fler invånare än så klassas som tätorter, med ett undantag: När fler än hälften av husen i en tätort är fritidshus klassas orten istället som småort.

Citat: 281000 personer bor i någon av Sveriges knappt 3000 småorterÅr 2010 fanns det nästan 3 000 småorter i Sverige, med en sammanlagd befolkning på 281 000 personer. Det är tre procent av Sveriges totala befolkning. Mellan 2000 och 2010 tillkom 880 nya småorter. Ofta handlade det om att befolkningen hade vuxit på orten.

Nya småorter bildas genom att befolkningen i ett område ökar till fler än 50 personer. Det sker både i äldre bebyggelsegrupper och i helt nybyggda områden. De tillkommer också när hela tätorter eller delar av dem inte längre följer SCB:s definition av en tätort och därför klassas om till småorter. Det beror på att befolkningen minskar till färre än 200 personer eller att andelen fritidshus i området överstiger 50 procent.

Småorter utanför Jönköping

Flygbild över småorter utanför Jönköping

Gränserna runt småorten drar SCB med hjälp av information om byggnaders läge, befolkning samt kartor över bland annat vatten och vägar. Gränslinjerna dras oberoende av gränser för kommuner och län.

Det vanligaste är att småorter uppkommer genom befolkningsökning. Så var det i 85 procent av fallen under perioden 2000 till 2010. De nya småorterna fanns till större delen runt storstäderna och längs kusten, bland annat i Halland och Blekinge.

De nya småorter som tidigare har varit tätorter är mer jämnt spridda över riket, med ett stort antal i de inre delarna av landet, både norrut och söderut. Vid våra två största tätorter, Stockholm och Göteborg, är dessa småorter relativt få.

Drygt 8 procent av de nya småorterna består till största delen av helt nybyggda hus. De finns med få undantag nära större tätorter eller i den södra delen av landet. För 98 procent av de nybyggda småorterna är det högst 5 kilometer till närmsta tätort.

Långt från tätorter bildas det mycket få nya småorter. Under perioden 2000 till 2010 hade endast 14 av de nya småorter mer än två mil till närmaste tätort. Av dessa var 12 stycken tidigare tätorter, vars befolkning hade minskat. De flesta fanns i norra eller inre Norrland.

I genomsnitt bor det nästan 100 personer per småort. Men nästan 20 procent av orterna har bara 50‑59 invånare.

Småorterna kan se väldigt olika ut. Det kan vara stora fritidshusområden, äldre samhällen långt från andra orter eller helt nybyggda villaområden nära större tätorter. Småorter kan också bestå av endast ett fåtal byggnader, med en befolkning som överstiger 50 personer. Bland småorter finns även kriminalvårdsanstalter och skolor med boende.

Småorter upphör genom att befolkningen minskar eller ökar. I 70 procent av fallen försvann småorterna på grund av att befolkningen understeg 50 personer mellan 2000 och 2010. När småortens befolkning ökar till fler än 199 personer bildas istället en tätort. Det finns också småorter som växer ihop med närliggande tätorter.

De småorter som har vuxit till tätorter är koncentrerade till de tre största tätorterna Stockholm, Göteborg och Malmö. De finns även i Mälardalen och nära större tätorter som Norrköping, Gävle, Umeå och Östersund. Småorter som har upphört på grund av minskad befolkning är mer jämnt spridda över landet.

I Stockholms län blev drygt 60 procent av de småorter som upphört under år 2010 tätorter eller delar av tätorter istället. Motsatsen hittar vi i bland annat Norrbottens län, där endast 14 procent av de orter som slutade vara småorter blev tätorter.

Många nya småorter runt storstäderna

Nya småorter, 2000 till 2010

Sverigekarta: många nya småorter runt storstäderna

Småorter slukas av större orter

Borttagna småorter, 2000 till 2010

Sverigekarta: småorter slukas av större orter

Etiketter