På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-09-30
Nr 2013:69

Författare

Ylva Olsson

arbetar med statistik på Jord­bruks­verket.

036‑15 64 10

ylva.olsson@jordbruksverket.se

Vi köper fröer och växter för miljarder

Svenska hushåll ägnade över 400 miljoner timmar åt fritids­odling under 2012 och 60 procent lade ner minst en timme i veckan. Vi spenderar också en hel del pengar på det här intresset. Bara inköp av fröer och växter uppgick till tre miljarder kronor.

Kvinna mitt i grönsakslandet

Nu är det skördetider, inte bara för jord­bruket, utan även för landets fritids­odlare. Mer än hälften av alla hushåll i Sverige har en köks­odling, som till exempel består av frukt, bär, kryddor och grönsaker.

Det finns mycket statistik om det svenska lant­bruket, men den utbredda odling som görs på fritiden vet vi mindre om. Därför har Jord­bruks­verket genom­fört en under­sök­ning under 2012 där hus­hållen har fått frågor om fritids­odling. Det kan omfatta allt från odling på balkonger till om­fattande skötsel av villa­träd­gården, eller mer intensiv odling på större ytor.

Citat: Sex procent av alla hhushåll har som mål att helt eller delvis bli självförsörjande.Odling av ätbara växter intresserar Jord­bruks­verket särskilt, som komple­ment till den vanliga jord­bruks­statistiken. Vanligast är den här typen av odling bland villa­hushåll och hus­håll i jord­bruks­fastigheter, där mer än tre fjärde­delar odlar köks­växter. Bland hus­håll i lägen­het är mot­svar­ande siffra ungefär en tredje­del. Det var ungefär lika vanligt att ha en köks­odling i Göta­land och Svea­land som i Norr­land. Sex procent av alla hus­håll har dess­utom som mål att helt eller delvis bli själv­för­sörj­ande på frukt och grönt.

Det visade det sig också att svenska hus­håll lägger ner mycket tid på att sköta om sin träd­gård. Totalt ägnade vi mer än 400 miljoner timmar åt fritids­odling under 2012, eller 13 miljoner timmar per vecka under perioden mars till oktober. Hus­hållen som odlar gör det under knappt fem timmar per vecka i snitt under odlings­säsongen.

Det kan också jämföras med resultaten från SCB:s tids­använd­nings­under­sök­ning från 2010 och 2011, som visar att en genom­snittlig person mellan 15 och 84 år lägger lite mer än en timme i veckan på skötsel av tomt och träd­gård, ut­spritt över hela året och obero­ende av hur stort hus­håll de bor i.

De som bor i radhus, villa eller jord­bruks­fastig­het spenderar mest tid på att så och skörda. Bland dem som bor i jord­bruks­fastig­het är det drygt 35 procent som lägger ner mer än fem timmar i veckan på sin odling. Men även bland lägen­hets­boende är det ganska många, drygt en tredje­del, som lägger ner 1‑4 timmar i veckan. Sam­tidigt är det många i lägen­het som inte har någon fritids­odling alls.

Citat: Mer än hälften av alla hushåll i Sverige har en köksodling.Med tidsåtgången på fritids­odling följer också att folk spenderar en hel del pengar på att träd­gården eller bal­kongen ska frodas. Det är ungefär 60 procent av alla hus­håll i Sverige som lägger ner pengar på växter. Då ingår till exempel lökar, små­plantor och ut­plant­erings­växter, men inte pryd­nads­växter inom­hus eller jord. Utgifterna upp­skattas totalt till 2,6 miljarder kronor. Lägger man dess­utom till inköp av fröer så kommer hus­hållen upp i tre miljarder kronor. De som lägger pengar på växter och fröer spenderar i genom­snitt 880 kronor på ett år.

Framför allt är det personer som bor i villa, radhus och jord­bruks­fastig­het som lägger mycket pengar på träd­gårds­växter. Runt hälften av dessa hus­håll spenderar mer än 500 kronor på växter under ett år. Bland boende i lägen­het uppger dock över hälften, 57 procent, att de inte lägger några pengar på växter alls.

Många hushåll är extra engagerade i just köks­växter och har odling på fler än ett ställe, men träd­gård vid perma­nent­boende är över­väg­ande vanligast. Knappt 70 procent av hus­hållen odlar bara där eller i kombi­nation med andra odlings­platser. Där­efter kommer bal­kong eller ute­plats med cirka 25 procent, och inom­hus 20 procent. Ungefär var tionde hushåll i Sverige odlar ät­bara växter i växthus.

Villahushållen är de flitigaste odlarna av ätbara växter

Odling av åtbara växter efter typ av boende, år 2012

Stapeldiagram över odling av åtbara växter efter typ av boende, år 2012

Jordbrukshushåll lägger ner mycket tid på fritidsodling

Andel hushåll som spenderar tid på fritidsodling fördelat efter tid och typ av boende, år 2012

Stapeldiagram över andel hushåll som spenderar tid på fritidsodling fördelat efter tid och typ av boende, år 2012

Fler hushåll i villa och radhus lägger pengar på växter

Andel hushåll som spenderar pengar på växter till fritidsodling fördelat efter belopp och typ av boende, år 2012

Stapeldiagram över andel hushåll som spenderar pengar på växter till fritidsodling fördelat efter belopp och typ av boende, år 2012

Egna trädgården favoritplats för köksodlingen

Odlingsplats för ätbara växter, år 2012

Liggande stapeldiagram över odlingsplats för ätbara växter, år 2012

Etiketter
 

Välfärd

Omslag Välfärd 3, 2013

Artikeln har publi­cerats i tid­skriften Välfärd.

Välfärd 3/2013

Lästips

Statistikrapport 2013:08 från Jordbruksverket:

Här kan du också läsa mer om hur uppgifterna om tid och pengar i artikeln har räknats ut.