På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-03-04
Nr 2014:4

Författare

Lovisa Sköld

arbetar med boende­statistik på SCB.

010-479 64 74

Fakta

Statistiken baseras på Registret över totalbefolkningen den 31 december 2012 och uppgifter om lägenheter i Lägenhets­registret.

Barn är personer som är under 25 år och folkbok­förda till­sammans med biologisk förälder, adoptiv­förälder, vård­nads­havare eller ”annan person”.

Upplåtelseformerna äganderätt, bostads­rätt och hyres­rätt avser fastig­hets­ägarens juridiska form. Det innebär att boende i en bostads­rätt även omfattar personer som hyr sin lägenhet av en bostads­rätts­förening eller hyr av bostads­rätts­innehavaren.

Övrigt boende utgörs av special­bostäder, lägenheter i fler­bostads­hus som är ägar­lägen­heter eller som bebos av ägaren av huset. Här ingår även en grupp med oklara upp­gifter om bygg­nads­typ eller fastig­hets­ägande.

Nya bostads- och hushållsstatistiken

För första gången på över 20 år kan vi presentera heltäckande statistik över hur många hushåll det finns i Sverige och hur folk bor. Det ger nya möjligheter att ta reda på allt från hur stor boendeyta snitthushållet har till hur många som bor ensamma.

År 1990 genomfördes den sista folk- och bostadsräkningen i Sverige då alla hushåll fick svara på en enkät om bland annat de som bodde i hushållet och storleken på bostaden. Det var dyrt och dessutom krångligt för alla inblandade. För att kunna ta fram statistiken på ett enklare sätt skapades ett lägenhetsregister. Tillsammans med folkbokföringen kopplar registret samman personer och hushåll med lägenheter, och inte enbart med fastigheter som tidigare.

I den nya statistiken utgörs ett hushåll av samtliga personer som är folkbokförda i samma bostad. De som bor tillsammans klassificeras efter hushållstyp enligt vissa regler. Att metoden är ny och att det finns skillnader i definitionerna får man ha i åtanke när man jämför den nya statistiken med tidigare folk- och bostadsräkningar.

Från och med nu publicerar vi den registerbaserade statistiken om boende och hushåll årligen. Vi kommer även att ta fram bostadsstatistik med hjälp av lägenhetsregistret. Det är ett stort lyft om man jämför med folk- och bostadsräkningarna, som bara genomfördes vart femte år. Statistiken omfattar nästan alla folkbokförda, men för cirka 300 000 person saknar SCB bostadsinformation om eller bor i en felaktigt registrerad bostad.

Villa vanligaste boendeformen

Hälften av Sveriges befolkning bor i ett ägt småhus. Av familjer med barn i skolåldern bor 70 procent i ägt småhus. Hur vi bor styrs förutom av hushållets storlek och ekonomi även av ålder och geografi.

Sängkläder vädras på en villabalkong

Det genomsnittliga antalet boende per hushåll i ägt småhus är 2,7 personer. I fler­bostads­hus med bostads­rätt och hyres­rätt bor det knappt 2 personer per hushåll. Det framgår av den nya boende­statistiken, som varit möjlig att ta fram med hjälp av Lägen­hets­registret.

För barn är det absolut vanligast att bo i småhus som hushållet äger. Boendet varierar dock beroende på barnets ålder. I alla åldrar är det vanligast att bo i småhus, men det är relativt många som i små­barns­åren bor i bostads­rätt eller hyres­rätt i fler­bostads­hus. Under de första fem åren flyttar många barn från fler­bostads­hus till småhus.

Boendet för barn skiljer sig markant åt beroende på om de bor med en eller två föräldrar. Av cirka 1,7 miljoner barn till samman­boende bor 70 procent i ägt småhus. Av 390 000 barn till ensam­stående föräldrar bor endast 15 procent i ägt småhus.

För att räknas som ”barn” krävs att man är folkbokförd i samma lägenhet som minst en av föräld­rarna. Det är mindre än hälften av alla i åldern 20–24 år som räknas som barn i den bemärkelsen.

Citat: 60 % av tonåringarna bor i småhus som hushåller äger.Ungdomar som inte bor med sina föräldrar räknas som vuxna, och de bor i stor ut­sträck­ning i hyres­rätt i fler­bostads­hus. För den gruppen är också andelen i övrigt boende relativt hög. Det beror på att student­­bostäder ingår i övrigt boende. 11 procent av alla mellan 20 och 24 år bor i student­bostad. Andelen sjunker sedan och vid 30 års ålder är den endast 2 procent.

Vuxnas boende speglar barnens boende. När det är dags för familje­bild­ning flyttar många från fler­bostads­hus till småhus. Bostäder i småhus är i genom­snitt större än i fler­bostads­hus, vilket är en fördel när familjen växer. Det kan också vara då man har fått ekonomiska möjlig­heter att köpa sin bostad.

Hur vi bor avgörs inte bara av hur gamla vi är, hur stort hushållet är eller vilken ekonomi vi har. En bidrag­ande faktor är också hur bostads­beståndet ser ut där vi väljer att bo. I stor­stads­områdena är det en stor över­vikt av fler­bostads­hus, medan mindre kommuner istället har över­vikt av småhus. Den över­vägande delen av småhusen är ägande­rätter och en ganska liten andel är bostads- och hyres­rätter.

Gagnef är den kommun som har störst andel hushåll i ägande­rätt i småhus. Det finns flera gles­bygds­kommuner, men även krans­kommuner till de tre stor­städerna, bland kommunerna med störst andel hushåll i ägda småhus.

De 10 kommuner med största andelen hushåll per boendeform. Procent

... i ägda småhus... i hyresrätt i
flerbostadshus
... i bostadsrätt i
flerbostadshus
Gagnef79,5Sundbyberg53,7Solna60,5
Öckerö77,9Södertälje48,4Stockholm44,4
Tjörn77,4Göteborg47,7Täby39,0
Vellinge75,8Örebro46,0Fagersta37,4
Mörbylånga73,4Landskrona 43,6Nacka36,6
Orust72,4Eskilstuna41,1Sundbyberg 36,3
Ekerö72,3Norrköping41,1Malmö36,2
Habo71,8Botkyrka40,3Uppsala36,1
Robertsfors71,6Malmö40,3Lidingö34,1
Lekeberg70,8 Katrineholm39,3Järfälla33,9

Hälften av befolkningen bor i ägt småhus

Andel av hushållen och av befolkningen som bor i de vanligaste boendeformerna

Stapeldiagram över andel av hushållen och av befolkningen som bor i de vanligaste boendeformerna

Hushållen i ägda småhus är i genomsnitt större än hushåll i fler­bostads­hus. Det är skälet till att andelen hushåll som i bor småhus är lägre än andelen personer i denna boendeform.

Ägt småhus är den vanligaste boendeformen ...

... för barn

Barn i åldern 0–24 år som bor med minst en förälder efter boendeform och ålder

Linjediagram över barn i åldern 0–24 år som bor med minst en förälder efter boendeform och ålder

Många familjer flyttar från fler­bostads­hus till småhus när barnen är i förskoleåldern.

... och för vuxna

Vuxna 20 år och äldre efter boendeform

Linjediagram över vuxna 20 år och äldre efter boendeform

Fram till 30-årsåldern är det vanligast att bo i hyresrätt. Därefter blir det vanligare att bo i ett småhus. Bland äldre är det vanligt med boende i fler­bostads­hus och övrigt boende, där special­bostäder för äldre ingår.

Etiketter