På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Böcker och rapporter

Listningen innehåller alla publikationer som är publicerade av SCB fr.o.m. utgivningsår 2002. Ett mindre urval äldre publikationer är också sökbara.


Ämnesområde Publiceringsår Sorteringsordning
     

Alla, 2017 (218)

November 2017

Publikation Typ Publiceringsdatum
Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik – 2017:9 SM 2017-11-17
Tid mellan barnen – Hur lång tid väntar föräldrar innan de får sitt andra barn? Rapport 2017-11-17
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik 2017:9 SM 2017-11-15
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017. Preliminär statistik för riket SM 2017-11-15
Utlandsstudier - vad händer sedan? Rapport 2017-11-14
Arbetskraftsundersökningarna 3:e kvartalet 2017 SM 2017-11-07
Statistisk uppföljning av Agenda 2030 Rapport 2017-11-02
SCB-Indikatorer Tidskrift 2017-11-02
Statistical follow-up of the 2030 Agenda for Sustainable development Rapport 2017-11-02
Om statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030 - Slutrapport Rapport 2017-11-02

Oktober 2017

Publikation Typ Publiceringsdatum
Utvärdering av den officiella statistikens kvalitet – en handbok Rapport 2017-10-31
Kvalitet för den officiella statistiken – en handbok Rapport 2017-10-31
Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, augusti 2017 SM 2017-10-30
Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, augusti 2017 SM 2017-10-30
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under augusti 2017 SM 2017-10-30
Det yrkesmässiga fisket i havet under september 2017 SM 2017-10-27
Kostnader för utbildningsväsendet 2012–2016 SM 2017-10-20
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik 2017:8 SM 2017-10-18
Heltidsjordbruket i Sverige 2016 SM 2017-10-17
Jordbruksmarkens användning 2017. Slutlig statistik SM 2017-10-17
Miljöskyddskostnader 2016 SM 2017-10-17
Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik – 2017:8 SM 2017-10-17
Husdjur i juni 2017 SM 2017-10-16
Vattenanvändningen i Sverige Rapport 2017-10-11
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, 2005–2016 SM 2017-10-05
Välfärd 2017:3 Tidskrift 2017-10-04
SCB-Indikatorer Tidskrift 2017-10-03
Livsmedelsförsäljningsstatistik 2016 SM 2017-10-03
Kvartalsvisa energibalanser andra kvartalet 2016 och 2017 SM 2017-10-02

September 2017

Publikation Typ Publiceringsdatum
Det yrkesmässiga fisket i havet under augusti 2017 SM 2017-09-29
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under juli 2017 SM 2017-09-29
Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, juli 2017 SM 2017-09-29
Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, juli 2017 SM 2017-09-29
Oljeleveranser – Kommunvis redovisning 2016 SM 2017-09-27
Sveriges ekonomi - statistiskt perspektiv Tidskrift 2017-09-27
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 2:a kvartalet 2017 SM 2017-09-25
Finansräkenskaper andra kvartalet 2017 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2017-09-22
Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik – 2017:7 SM 2017-09-19
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik 2017:7 SM 2017-09-15
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2015 SM 2017-09-13
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Arbetade timmar SM 2017-09-12
Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten 2:a kvartalet 2017 SM 2017-09-11
Försäkringsföretagen under andra kvartalet 2017 SM 2017-09-07
Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik – 2017:6 SM 2017-09-05
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2017 SM 2017-09-05
SCB-Indikatorer Tidskrift 2017-09-04
Det yrkesmässiga fisket i havet under juli 2017 SM 2017-09-01
Det yrkesmässiga fisket i havet under juni 2017 SM 2017-09-01
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik 2017:6 SM 2017-09-01

Augusti 2017

Publikation Typ Publiceringsdatum
Priser på jordbruksmark 2016 SM 2017-08-31
Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, juni 2017 SM 2017-08-30
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under juni 2017 SM 2017-08-30
Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, juni 2017 SM 2017-08-30
Försäkringsföretagen under 2016 SM 2017-08-30
Arbetskraftsundersökningarna 2:a kvartalet 2017 SM 2017-08-29
Trädgårdsundersökningen 2016. Kvantiteter och värden avseende 2016 års produktion SM 2017-08-29
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, andra kvartalet 2017 SM 2017-08-28
Utrikeshandel, export och import av varor januari-juni 2017, i löpande priser SM 2017-08-28
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 2:a kvartalet 2017 SM 2017-08-24
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2017 SM 2017-08-24
Vattenbruk 2016 SM 2017-08-24
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2017 SM 2017-08-24
Ekologisk animalieproduktion 2016 SM 2017-08-24
Investeringsfonder, 2:a kvartalet 2017 SM 2017-08-22
Flergenerationsregistret 2014 Rapport 2017-08-14
Flergenerationsregistret 2015 Rapport 2017-08-14
Flergenerationsregistret 2013 Rapport 2017-08-14
Flergenerationsregistret 2016 Rapport 2017-08-14
Multi-Generation register 2016 Rapport 2017-08-14

Juli 2017

Publikation Typ Publiceringsdatum
Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, maj 2017 SM 2017-07-31
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under maj 2017 SM 2017-07-31
Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, maj 2017 SM 2017-07-31
Kvartalsvisa energibalanser första kvartalet 2016 och 2017 SM 2017-07-10
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik 2017:5 SM 2017-07-06
SCB-Indikatorer Tidskrift 2017-07-04
Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik – 2017:5 SM 2017-07-04
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 1:a kvartalet 2017 SM 2017-07-03

Juni 2017

Publikation Typ Publiceringsdatum
Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, april 2017 SM 2017-06-30
Växtskyddsmedel i jordbruket 2016 SM 2017-06-30
Det yrkesmässiga fisket i havet under maj 2017 SM 2017-06-30
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under april 2017 SM 2017-06-30
Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, april 2017 SM 2017-06-30
Jordbruksstatistisk sammanställning 2017 med data om livsmedel – tabeller Rapport 2017-06-30
Inkomstrapport 2015 – individer och hushåll Rapport 2017-06-29
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall SM 2017-06-28
Sysselsättning i jordbruket 2016 SM 2017-06-27
Omförhandling och byten av elavtal 2016 Rapport 2017-06-26
Gödselmedel i jordbruket 2015/16. Mineral- och stallgödsel till olika grödor samt hantering och lagring av stallgödsel SM 2017-06-22
Demografiska rapporter 2017:1 Barn eller inte? Registeruppföljning av en enkätundersökning från 2009 Rapport 2017-06-22
Finansräkenskaper första kvartalet 2017 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2017-06-21
Befolkningens utbildning 2016 SM 2017-06-21
Ekologisk djurhållning 2016 SM 2017-06-20
Bortfallsanalys av Utbildningsregistret 2014 Rapport 2017-06-19
Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik – 2017:4 SM 2017-06-16
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik 2017:4 SM 2017-06-15
Normskördar 2017 SM 2017-06-15
Universitet och Högskolor. Personal vid universitet och högskolor 2016 SM 2017-06-14
Sveriges ekonomi - statistiskt perspektiv Tidskrift 2017-06-13
Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2016 SM 2017-06-13
Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2016 SM 2017-06-12
Välfärd 2017:2 Tidskrift 2017-06-09
Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten 1:a kvartalet 2017 SM 2017-06-07
Partisympatiundersökningen maj 2017 Rapport 2017-06-07
Integration – utrikes föddas matchning på arbetsmarknaden i Sverige Rapport 2017-06-02
SCB-Indikatorer Tidskrift 2017-06-02
Det yrkesmässiga fisket i havet under april 2017 SM 2017-06-02
Det yrkesmässiga fisket i havet, år 2016 SM 2017-06-02
Jordbruksmarkens användning 2017. Preliminär statistik SM 2017-06-01
Fastighetsprisstatistik 2016 SM 2017-06-01
Försäkringsföretagen under första kvartalet 2017 SM 2017-06-01

Maj 2017

Publikation Typ Publiceringsdatum
Bakgrundsfakta: Över- och undertäckning i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – en registerbaserad studie Rapport 2017-05-31
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under mars 2017 SM 2017-05-30
Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, mars 2017 SM 2017-05-30
Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, mars 2017 SM 2017-05-30
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetsmarknaden för unga under sommarmånaderna SM 2017-05-30
Utrikeshandel, export och import av varor januari-mars 2017, i löpande priser SM 2017-05-29
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, första kvartalet 2017 SM 2017-05-29
Bakgrundsfakta: Analys av bortfallsbias avseende Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Rapport 2017-05-29
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2016 SM 2017-05-26
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2017 SM 2017-05-24
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2017 SM 2017-05-24
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 1:a kvartalet 2017 SM 2017-05-24
Skyddad natur 2016-12-31 SM 2017-05-24
Ekologisk växtodling 2016 SM 2017-05-23
Forskning och utveckling i internationella företag 2015 Rapport 2017-05-18
Löner för tjänstemän inom privat sektor 2016 SM 2017-05-18
Löner för arbetare inom privat sektor 2016 SM 2017-05-18
Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2016 SM 2017-05-18
Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2016 SM 2017-05-18
Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 2016 SM 2017-05-18
Arbetskraftsundersökningarna 1:a kvartalet 2017 SM 2017-05-16
Investeringsfonder, 1:a kvartalet 2017 SM 2017-05-16
Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik – 2017:3 SM 2017-05-16
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik 2017:3 SM 2017-05-15
Företagens ekonomi 2015 SM 2017-05-11
Official statistics of Sweden – Annual Report 2016 Rapport 2017-05-10
Jordbruksföretag och företagare 2016 SM 2017-05-05
Forskning och utveckling i Sverige 2015. En översikt SM 2017-05-04
SCB-Indikatorer Tidskrift 2017-05-03

April 2017

Publikation Typ Publiceringsdatum
Det yrkesmässiga fisket i havet under mars 2017 SM 2017-04-28
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under februari 2017 SM 2017-04-28
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016. Slutlig statistik. SM 2017-04-28
Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, februari 2017 SM 2017-04-28
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under januari 2017 SM 2017-04-28
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2015 SM 2017-04-28
Unga utanför? – Så har det gått på arbetsmarknaden för 90-talister utan fullföljd gymnasieutbildning Rapport 2017-04-28
Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, februari 2017 SM 2017-04-28
Markräkenskaper för ekosystemtjänster Rapport 2017-04-27
Land accounts for ecosystem services Rapport 2017-04-27
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2015/16 SM 2017-04-26
Universitet och högskolor. Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2015/16 SM 2017-04-19
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik 2017:2 SM 2017-04-19
Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik – 2017:2 SM 2017-04-19
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2016 – svensk typologi SM 2017-04-18
Sveriges framtida befolkning 2017–2060 SM 2017-04-12
Kvartalsvisa energibalanser fjärde kvartalet 2015 och 2016 SM 2017-04-10
SCB-Indikatorer Tidskrift 2017-04-04
Sveriges officiella statistik – årlig rapport för 2016 Rapport 2017-04-03
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 4:e kvartalet 2016 SM 2017-04-03

Mars 2017

Publikation Typ Publiceringsdatum
Det yrkesmässiga fisket i havet under februari 2017 SM 2017-03-31
Husdjur i juni 2016. Slutlig statistik SM 2017-03-31
Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2016 Rapport 2017-03-31
Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2017 SM 2017-03-30
Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, januari 2017 SM 2017-03-30
Utveckling av SCB:s Barn- och familjestatistik Rapport 2017-03-28
Skörd av trädgårdsväxter 2016 SM 2017-03-28
Jordbruksmarkens användning 2016. Slutlig statistik SM 2017-03-23
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2016 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2017-03-23
Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik – 2017:1 SM 2017-03-17
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik 2017:1 SM 2017-03-16
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 1 2017 Tidskrift 2017-03-15
Fritidsfisket i Sverige 2015 SM 2017-03-08
Fritidsfisket i Sverige 2014 SM 2017-03-08
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2015 SM 2017-03-08
Fritidsfisket i Sverige 2013 SM 2017-03-08
Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten 4:e kv 2016 SM 2017-03-08
Välfärd 2017:1 Tidskrift 2017-03-06
Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet 2016 SM 2017-03-03
SCB-Indikatorer Tidskrift 2017-03-02
Betalningsbalansen 2016 Rapport 2017-03-02
Balance of payments 2016 Rapport 2017-03-02
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2016 SM 2017-03-01

Februari 2017

Publikation Typ Publiceringsdatum
Arrendepriser på jordbruksmark 2016 SM 2017-02-28
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under december 2016 SM 2017-02-28
Utrikeshandel, export och import av varor januari-december 2016, i löpande priser SM 2017-02-28
Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, december 2016 SM 2017-02-28
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, fjärde kvartalet 2016 SM 2017-02-28
Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, december 2016 SM 2017-02-28
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Latent arbetssökande 2005–2016 SM 2017-02-27
Det yrkesmässiga fisket i havet under januari 2017 SM 2017-02-24
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 4:e kvartalet 2016 SM 2017-02-23
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2016 SM 2017-02-23
Arbetskraftsundersökningarna 2016 SM 2017-02-23
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2016 SM 2017-02-23
Investeringsfonder, 4:a kvartalet 2016 SM 2017-02-20
Jordbruksekonomiska undersökningen 2015 Slutlig statistik SM 2017-02-17
Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik – 2016:12 SM 2017-02-17
Fordon i län och kommuner 2016 Rapport 2017-02-16
Antal nötkreatur i december 2016 SM 2017-02-15
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik 2016:12 SM 2017-02-15
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 4:e kvartalet 2016 SM 2017-02-14
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad 2016 Rapport 2017-02-10
Sjuksköterskor utanför yrket Rapport 2017-02-07
Lärare utanför yrket Rapport 2017-02-07
Internationell rörlighet för utbildning bland unga i Sverige Rapport 2017-02-06
SCB-Indikatorer Tidskrift 2017-02-02
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, preliminär utveckling för 2015–2016 SM 2017-02-02
Hästar och anläggningar med häst 2016 korrigerad version 2017-02-22 SM 2017-02-02

Januari 2017

Publikation Typ Publiceringsdatum
Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, november 2016 SM 2017-01-30
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under november 2016 SM 2017-01-30
Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, november 2016 SM 2017-01-30
Det yrkesmässiga fisket i havet under december 2016 SM 2017-01-27
Fritid 2014–2015 Rapport 2017-01-25
Effekter för hushållens ekonomi i statens budget 2017 Rapport 2017-01-24
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik 2016:11 SM 2017-01-18
Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik – 2016:11 SM 2017-01-17
Kvartalsvisa energibalanser tredje kvartalet 2015 och 2016 SM 2017-01-16
Det yrkesmässiga fisket i havet under november 2016 SM 2017-01-13