På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Böcker och rapporter

Listningen innehåller alla publikationer som är publicerade av SCB fr.o.m. utgivningsår 2002. Ett mindre urval äldre publikationer är också sökbara.


Ämnesområde Publiceringsår Sorteringsordning
     

Alla, 2018 (177)

December 2018

Publikation Typ Publiceringsdatum
Skörd av potatis 2018. Preliminära uppgifter SM 2018-12-07
Partisympatiundersökningen (PSU) november 2018 Rapport 2018-12-07
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, prognos för utvecklingen 2017–2018 SM 2018-12-06
Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2017/18 SM 2018-12-06
Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Rapport 2018-12-05
SCB-Indikatorer Tidskrift 2018-12-04

November 2018

Publikation Typ Publiceringsdatum
Det yrkesmässiga fisket i havet under oktober 2018 SM 2018-11-30
Höstsådda arealer 2018 SM 2018-11-30
El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2017. Slutlig statistik. Korrigerad version 2018-12-03 SM 2018-11-30
De första 15 åren – flyktingars försörjning i Sverige Rapport 2018-11-29
Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark 2016 SM 2018-11-29
Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket 2017. Användning i grödor SM 2018-11-28
Utrikeshandel, export och import av varor januari–september 2018, i löpande och fasta priser SM 2018-11-27
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2018 SM 2018-11-22
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 3:e kvartalet 2018 SM 2018-11-22
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 3:e kvartalet 2018 SM 2018-11-22
Universitet och högskolor. Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2018 SM 2018-11-21
Handelsområden 2015 SM 2018-11-20
Skilda världar? – Det demografiskt delade Sverige Rapport 2018-11-20
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik 2018:9 SM 2018-11-15
Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik – 2018:9 SM 2018-11-15
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2018. Preliminär statistik för riket SM 2018-11-15
Jämförande studie AKU och Af 2016 – Arbetslöshetstid i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) och tid utan arbete på Arbetsförmedlingen (Af) Rapport 2018-11-13
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 3:e kvartalet 2018 SM 2018-11-06
SCB-Indikatorer Tidskrift 2018-11-02

Oktober 2018

Publikation Typ Publiceringsdatum
Kostnader för utbildningsväsendet 2013–2017 SM 2018-10-29
Det yrkesmässiga fisket i havet under september 2018 SM 2018-10-26
Turisträkenskaper och miljö – en metodutveckling Rapport 2018-10-24
The tourism satellite account and the environment – method development Rapport 2018-10-24
Fruktträd 2017 SM 2018-10-23
Jordbruksmarkens användning 2018. Slutlig statistik SM 2018-10-18
Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik – 2018:8 SM 2018-10-16
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik 2018:8 SM 2018-10-15
Husdjur i juni 2017 SM 2018-10-15
Välfärd 2018:3 Tidskrift 2018-10-09
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, 2006–2017 SM 2018-10-04
Livsmedelsförsäljningsstatistik 2017 SM 2018-10-03
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Ungas situation på arbetsmarknaden 2016 SM 2018-10-02
SCB-Indikatorer Tidskrift 2018-10-02

September 2018

Publikation Typ Publiceringsdatum
Det yrkesmässiga fisket i havet under augusti 2018 SM 2018-09-28
Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv nr 3 2018 Tidskrift 2018-09-28
Det yrkesmässiga fisket i havet under juli 2018 SM 2018-09-28
Det yrkesmässiga fisket i havet under juni 2018 SM 2018-09-28
Utvärdering av den officiella statistikens kvalitet – en handbok Rapport 2018-09-27
Kvartalsvis bränslestatistik, 2:a kvartalet 2018 SM 2018-09-24
Income Mobility Statistics in Sweden 2016 Rapport 2018-09-21
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik 2018:7 SM 2018-09-18
Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik – 2018:7 SM 2018-09-14
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2016 SM 2018-09-13
Trädgårdsundersökningen 2017. Kvantiteter och värden avseende 2017 års produktion SM 2018-09-11
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2018 SM 2018-09-05
SCB-Indikatorer Tidskrift 2018-09-04
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik 2018:6 SM 2018-09-03

Augusti 2018

Publikation Typ Publiceringsdatum
Priser på jordbruksmark 2017 SM 2018-08-31
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2:a kvartalet 2018 SM 2018-08-28
Utrikeshandel, export och import av varor januari–juni 2018, i löpande och fasta priser SM 2018-08-28
Oljeleveranser – Kommunvis redovisning 2017 SM 2018-08-27
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2018 SM 2018-08-23
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 2:a kvartalet 2018 SM 2018-08-23
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2018 SM 2018-08-23
Vattenbruk 2017 SM 2018-08-23
Ekologisk animalieproduktion 2017 SM 2018-08-22
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2018 SM 2018-08-20
Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik – 2018:6 SM 2018-08-16

Juli 2018

Publikation Typ Publiceringsdatum
Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik – 2018:5 SM 2018-07-13
Sysselsatta och arbetade timmar i AKU och NR. Bakgrundsfakta – arbetsmarknad och utbildning 2016:1 Rapport 2018-07-11
Employed and hours worked in Labour Force Surveys and National Accounts. Background Facts – Labour and Education Statistics 2016:1 Rapport 2018-07-11
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik 2018:5 SM 2018-07-06
SCB-Indikatorer Tidskrift 2018-07-03
Kvartalsvis bränslestatistik, 1:a kvartalet 2018 SM 2018-07-02

Juni 2018

Publikation Typ Publiceringsdatum
Det yrkesmässiga fisket i havet under maj 2018 SM 2018-06-29
Inkomstrapport 2016 – individer och hushåll Rapport 2018-06-29
Jordbruksstatistisk sammanställning 2018 med data om livsmedel – tabeller Rapport 2018-06-29
Växtskyddsmedel i jordbruket 2017. Beräknat antal hektardoser SM 2018-06-29
Women and men in Sweden. Facts and figures 2018 Rapport 2018-06-28
På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2018 Rapport 2018-06-28
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall SM 2018-06-27
Fritidsfisket i Sverige 2017 SM 2018-06-20
Ekologisk djurhållning 2017 SM 2018-06-15
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik 2018:4 SM 2018-06-15
Kvalitet för den officiella statistiken – en handbok Rapport 2018-06-15
Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik – 2018:4 SM 2018-06-15
Trädgårdsproduktion 2017 SM 2018-06-14
Normskördar 2018 SM 2018-06-14
Avfall i Sverige 2016 Rapport 2018-06-14
Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv nr 2 2018 Tidskrift 2018-06-13
Universitet och Högskolor. Personal vid universitet och högskolor 2017 SM 2018-06-13
Torv 2017 Produktion, användning och miljöeffekter m.m. SM 2018-06-12
Official statistics of Sweden – Annual Report 2017 Rapport 2018-06-11
Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2018 Rapport 2018-06-11
Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2017 SM 2018-06-11
Fastighetsprisstatistik 2017 SM 2018-06-04
SCB-Indikatorer Tidskrift 2018-06-04
Välfärd 2018:2 Tidskrift 2018-06-04
Det yrkesmässiga fisket i havet under april 2018 SM 2018-06-01
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2017 SM 2018-06-01
Det yrkesmässiga fisket i havet, år 2017 SM 2018-06-01

Maj 2018

Publikation Typ Publiceringsdatum
Hot, våld och oro 1980-2017 Rapport 2018-05-31
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Personer i åldern 20–64 år ofrivilligt utan arbete, 2005–2017 SM 2018-05-31
Utrikeshandel, export och import av varor januari–mars 2018, i löpande och fasta priser SM 2018-05-28
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret. Klassificering, sysselsättning och kombinationsverksamhet 2016 SM 2018-05-28
Jordbrukarhushållens inkomster 2016 SM 2018-05-25
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2018 SM 2018-05-24
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2018 SM 2018-05-24
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 1:a kvartalet 2018 SM 2018-05-24
Ekologisk växtodling 2017 SM 2018-05-24
Hur gick det för eleverna som var obehöriga till gymnasieskolan? Rapport 2018-05-23
Skyddad natur 31 december 2017 SM 2018-05-23
Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2016/17 SM 2018-05-22
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 1:a kvartalet 2018 SM 2018-05-17
Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik – 2018:3 SM 2018-05-16
Jordbruksmarkens användning 2018. Preliminär statistik SM 2018-05-16
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik 2018:3 SM 2018-05-15
SCB-Indikatorer Tidskrift 2018-05-03

April 2018

Publikation Typ Publiceringsdatum
Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, februari 2018 SM 2018-04-27
Det yrkesmässiga fisket i havet under mars 2018 SM 2018-04-27
Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, februari 2018 SM 2018-04-27
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017. Slutlig statistik. SM 2018-04-27
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2016 SM 2018-04-27
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under januari 2018 SM 2018-04-27
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under februari 2018 SM 2018-04-27
Sveriges framtida befolkning 2018–2070 Rapport 2018-04-26
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2016/17 SM 2018-04-25
Over- and undercoverage in the Labour Force Survey (LFS) – a register-based study Rapport 2018-04-23
Analysis on nonresponse bias for the Swedish Labour Force Surveys (LFS) Rapport 2018-04-23
Universitet och högskolor. Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2016/17 SM 2018-04-18
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik 2018:2 SM 2018-04-17
Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik – 2018:2 SM 2018-04-13
Kvartalsvisa energibalanser fjärde kvartalet 2016 och 2017 SM 2018-04-09
SCB-Indikatorer Tidskrift 2018-04-04
Sveriges officiella statistik – årlig rapport för 2017 Rapport 2018-04-04
Utsläpp till vatten och slamproduktion 2016 SM 2018-04-03
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 4:e kvartalet 2017 SM 2018-04-03

Mars 2018

Publikation Typ Publiceringsdatum
Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2017 Rapport 2018-03-29
Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, januari 2018 SM 2018-03-28
Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2018 SM 2018-03-28
Det yrkesmässiga fisket i havet under februari 2018 SM 2018-03-23
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik 2018:1 SM 2018-03-15
Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik – 2018:1 SM 2018-03-15
Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv nr 1 2018 Tidskrift 2018-03-15
Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2017/18 Rapport 2018-03-08
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2016 SM 2018-03-07
Välfärd 2018:1 Tidskrift 2018-03-05
SCB-Indikatorer Tidskrift 2018-03-02
Levnadsförhållanden 1980–2016 – ett urval av indikatorer Rapport 2018-03-02
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2017 SM 2018-03-01

Februari 2018

Publikation Typ Publiceringsdatum
Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, december 2017 SM 2018-02-28
Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, december 2017 SM 2018-02-28
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under december 2017 SM 2018-02-28
Utrikeshandel, export och import av varor januari–december 2017, i löpande priser SM 2018-02-27
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, fjärde kvartalet 2017 SM 2018-02-27
Personalutbildning och annan utbildning för vuxna Rapport 2018-02-26
Innovationsverksamhet i Svenska företag 2014–2016 Rapport 2018-02-23
Det yrkesmässiga fisket i havet under januari 2018 SM 2018-02-23
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 4:e kvartalet 2017 SM 2018-02-22
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2017 SM 2018-02-22
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2017 SM 2018-02-22
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2017 SM 2018-02-22
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik 2017:12 SM 2018-02-15
Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik – 2017:12 SM 2018-02-15
Fordon i län och kommuner 2017 Rapport 2018-02-15
Jordbruksekonomiska undersökningen 2016 SM 2018-02-15
Antal nötkreatur i december 2017 SM 2018-02-14
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 4:e kvartalet 2017 SM 2018-02-13
SCB-Indikatorer Tidskrift 2018-02-02
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, preliminär utveckling 2016–2017 SM 2018-02-01

Januari 2018

Publikation Typ Publiceringsdatum
Effekter för hushållens ekonomi i statens budget 2018 Rapport 2018-01-31
Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, november 2017 SM 2018-01-30
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under november 2017 SM 2018-01-30
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetslösa som avvaktar ett arbete SM 2018-01-30
Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, november 2017 SM 2018-01-30
Det yrkesmässiga fisket i havet under december 2017 SM 2018-01-26
Fritidsfisket i Sverige 2016 SM 2018-01-26
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik 2017:11 SM 2018-01-18
Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik – 2017:11 SM 2018-01-17
Kvartalsvisa energibalanser tredje kvartalet 2016 och 2017 SM 2018-01-15
Det yrkesmässiga fisket i havet under november 2017 SM 2018-01-12