På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Historisk statistik

Illustration

Här hittar du äldre statistik och längre tidsserier som SCB digitaliserat. All viktigare officiell statistik från 1800-talet är nu digitaliserad och digitaliseringen av 1900-talets officiella statistik är påbörjad. Se vidare information under Digitaliserat äldre tryck.

Tryckta publikationer är tillgängliga för allmänheten i SCB:s lokaler i Stockholm. Se vidare information under Tryck – ännu inte digitaliserat.

Om den historiska statistiken

Sverige har framställt statistik mycket länge. Redan 1749 genomfördes den första folk­räkningen. Sverige är jämte Finland, som då var svenskt, det enda land som har samman­hängande upp­gifter om sin befolk­ning så långt tillbaka i tiden.

Kungl. kommissionen över tabellverket (Tabell­kommissionen) började trycka Sveriges officiella statistik i början av 1800‑talet. Utgiv­ningen delades in i nio ämnes­serier, som när SCB bildats 1858 fort­satte i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS).

1911 började statistiken från olika områden att samlas i bokserien Sveriges officiella statistik (SOS), som ersatte BiSOS.

Kortadress: http://www.scb.se/historisk-statistik