På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Statistisk tidskrift 1860–1984

Utgivandet av Statistisk tidskrift var en viktig del av det statistiska systemet som införs 1858. I förordet till det första numret beskrivs det planerade innehållet på följande sätt: ”Under­rättelser rörande det Statistiska ämbets­verkets historia, organisation och verksamhet, översikt över Statistiska Beredningen förhand­lingar och ifråga­satta planer till nya eller mer full­ändade statistiska under­sökningar, officiella utlåtanden och regerings­beslut.” Statistiska central­byrån har publicerat Statistisk tidskrift i tre följder med olika innehållslig karaktär.

Statistisk tidskrift skulle vara en snabbare kanal än Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) att sprida statistik främst om befolkningen. Andra statistik­områden som täcks är fällda rovdjur, stats­finanserna och spar­bankerna. Vidare gör Statistisk tidskrift också en insats för den historiska statistiken, bl.a. genom att publicera läns­siffror om folkmängd, födda etc. från Tabell­verket; motsvarande riks­siffror har redan publicerats i BiSOS. Det finns också inter­nationella utblickar såsom referat från statistiska kongresser och deras betydelse för Sveriges statistik.

Titel: Statistisk tidskrift. (1860–1913)

En innehållsförteckning över årgången finns i sista häftet åren 1871–1913. Till serien hör också tre bihang:

  • 1863 Förhandlingar och förslag rörande tillvägabringandet av en statistik över Sveriges jordbruk
  • 1872 Sverige 1571: försök till en administrativ beskrivning över det egentliga Sverige, utan Finland och Estland/av Hans Forssell. Första häftet. – (Äldre bidrag till Sveriges officiella statistik. II)
  • 1882 Sverige 1571: försök till en administrativ beskrivning över det egentliga Sverige, utan Finland och Estland/av Hans Forssell. Andra häftet. – (Äldre bidrag till Sveriges officiella statistik. II)

I Statistisk tidskrift publiceras Sveriges officiella statistik i sammandrag åren 1870–1913 som första nummer i årsvolymen. De är föregångare till Statistisk årsbok som började ges ut 1914.

Titel: Statistisk tidskrift. Ny följd. (1952–1962)

Engelsk titel: Statistical review. New series. (1952–1962)

Den andra omgången Statistisk tidskrift, Ny följd, 1952–1962, skulle innehålla kvartals- och månadsstatistik, preliminära utredningsrapporter, internationella samarbeten, metoddiskussioner kring statistikproduktionen och litteraturanmälningar.

Titel: Statistisk tidskrift. Tredje följden. (1963–1984)

Engelsk titel: Statistical review. Third series. (1963–1984)

Den tredje omgången är Statistisk tidskrift en mer renodlad teori- och metodtidskrift, en föregångare till JOS, Journal of Official Statistics.

Journal of Official Statistics (JOS) är en vetenskaplig tidskrift för metoder och teorier inom offentlig statistik och närliggande områden.

Kortadress: http://www.scb.se/statistisktidskrift1860-1984