På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jordbruk och boskapsskötsel 1865–1911
(BiSOS N)

Titel: Bidrag till Sveriges officiella statistik. N, Jord­bruk och boskaps­skötsel

Serien utgavs i två parallella underserier:

Hushållningssällskapens berättelser jämte samman­drag 1865–1911

Berättelserna från Hushåll­nings­sällskapen i länen jämte samman­drag publi­cerades år­ligen av Statistiska central­byrån 1867–1812.

Bland uppgifter som finns med kan nämnas förbruk­ning av säd och potatis till bränn­vins­bränning, in‑ och ut­försel af spann­mål, Kungl. Maj:ts om­döme och Hushåll­nings­säll­skapens all­männa omdömen om skörden, skörde­resultat, jord­förbätt­ringar samt under­hållna kreatur i jäm­förelse med folk­mängden.

Sammandrag av årsväxt­berättelser 1874–1910

Särskilda sammandrag av Kungl. Maj:ts befallnings­havandes årsväxt­berätt­elser publi­cerades år­ligen av Statistiska central­byrån 1874–1910. I dess fanns samman­drag av Kungl. Maj:ts befall­nings­havandes och av läns­styrelsernas omdömen om årets skörd.