På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser 1856–1905 (BiSOS H)

Titel: Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshafvandes femårs­berättelser

Överståthållaren i Stockholms stad och Befallnings­havanden (Lands­hövdinge­ämbetet) i Rikets 24 län avgav till Kungl. Maj:t underdåniga femårs­berättelser. Statistiska centralbyrån samlade in och utgav berättelserna och ett samman­drag för hela Riket av samtliga femårs­berättelsernas huvudsakliga innehåll. Berättelserna består av två avdelningar.

Första avdelning består av följande rubriker:

Länets indelning och naturbeskaffenhet i allmänhet

  1. Innevånare
  2. Näringar
  3. Kommunikationsanstalter och varubyten
  4. Kameralförhållanden
  5. Politi.

Andra avdelning är en tabellbilaga.

Ingående femårsberättelser i länsnummerordning:

Sammandrag länsvis

Stockholms stad

Stockholms län

Uppsala län

Södermanlands län

Östergötlands län

Jönköpings län

Kronobergs län

Kalmar län

Gotlands län

Blekinge län

Kristianstads län

Malmöhus län

Hallands län

Göteborgs och Bohus län

Älvsborgs län

Skaraborgs län

Värmlands län

Örebro län

Västmanlands län

Kopparbergs län

Gävleborgs län

Västernorrlands län

Jämtlands län

Västerbottens län

Norrbottens län

Femårsberättelser 1811/15–1851/55 finns i Föregångare till BiSOS H