På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Utrikes handel och sjöfart 1858–1910
(BiSOS F)

Kommerskollegium utgav den underdåniga berättelsen om handel och sjöfart för åren 1858–1910.

Serien har publicerats i följande, delvis parallellt utgivna delar:

  • 1858–1890: Bidrag till Sveriges officiella statistik. F, Utrikes handel och sjöfart
  • 1891–1894: Bidrag till Sveriges officiella statistik. F, Utrikes handel och sjöfart. I, Utrikes handeln
  • 1891–1894: Bidrag till Sveriges officiella statistik. F, Utrikes handel och sjöfart. II, Utrikes sjöfarten
  • 1895–1910: Bidrag till Sveriges officiella statistik. F, Handel

Svenska och Norska konsulers ämbets­berätt­elser till Utrikes­departementet

Berättelserna från konsulerna innehåller både text och statistiska upp­gifter om handel och sjöfart, uppdelat på fem världs­delar, respektive länder och utvalda städer. Dess­utom redo­visas för­håll­andet mellan ut­ländska samt svenska mynt, vikter och mått.

Utdrag ur berättelserna finns i tabell 6 i BISOS F för åren 1871–1882, därefter hänvis­ning till dessa berätt­elser för åren 1883–1884 i tabell 6 och för åren 1885–1890 i tabell 8 samt i inled­ningen till häftena 1891:I 1894:I (Utrikes handel) hänvisas till berättelserna.

Konsulsberättelserna från åren 1877–1893 offent­lig­görs 1878–1894 i Berätt­elser om handel och sjö­fart från de förenade rikenas konsuler.

Från 1895 offentliggörs konsuls­berätt­elserna av Sveriges allmänna export­förenings tid­skrift Svensk Export.

Sveriges utrikes handel och sjöfart 1819–1857 finns i Föregångare till BiSOS F

Kortadress: http://www.scb.se/bisosfutrikeshandelochsjofart1858-1910