På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Femårsberättelser 1817–1855

Sammanfattande serietitel: Kongl. Maj:ts befall­nings­hafvandes fem­års­berättelser

Överståthållaren i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts Befall­nings­havande (Lands­hövdinge­ämbetet) i rikets 24 län avgav till Kungl. Maj:t under­dåniga fem­års­berättelser.

Statistiska centralbyrån samlade in och utgav berätt­elserna och oftast ett samman­drag länsvis i tabellform.

Berättelsen för länet beskriver för­håll­anden i länet och dess utveck­ling oftast med följande rubriker:

  1. Länets allmänna beskaff­enhet
  2. Invånare
  3. Näringar, jordbruk, boskaps­skötsel, skogarna, bergs­rörelsen, fabriker, bi­näringar, handel
  4. Politisk förvaltning, kammarverk, stats­bidrag, skolor, hälso­vård, fattig­för­sörjning
  5. Politie, Sockenmagasiner, spar­banker, marknader
  6. Städer.

Notera: Sammandrag länsvis utkom inte för 1817–1821, 1828–1832. Berätt­elsen från Stock­holms stad utkom inte för fem­års­perioden 1817–1821.

Ingående femårsberättelser i läns­nummer­ordning:

Sammandrag länsvis

Stockholms stad

Uppsala län

Stockholms län

Skaraborgs län

Kronobergs län

Jönköpings län

Västmanlands län

Östergötlands län

Nyköpings län

Älvsborgs län

Kalmar län

Stora Kopparbergs län

Örebro län

Värmlands län

Gävleborgs län

Västernorrlands län

Västerbottens län

Gotlands län

Malmöhus län

Kristianstads län

Blekinge län

Hallands län

Göteborgs och Bohus län

Jämtlands län

Norrbottens län

Senare statistik

Läs mer

Länen byter namn i början av 1800-talet.