På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Utrikes handel och sjöfart 1819–1857

Sammanfattande serietitel: Underdåniga berättelser om Sveriges utrikes handel och sjöfart.

Serien är föregångare till Bidrag till Sveriges officiella statistik F (BiSOS F).

Statistiken om Sveriges utrikes handel och sjöfart för åren 1830–1857 utgavs i de tre följande serierna:

General-sammandrag öfver rikets import och export/ General­tull­styrelsen 1819–1831

Kungliga generaltulldirektionen, senare General­tull­styrelsen, började 1820 ge ut statistik över Sveriges import och export, baserad på tull­kamrarnas upp­gifter. Statistiken om­fattar import och export av varor och deras tull­värde, dess­utom en summarisk över­sikt över inkomna och utgående fartyg.

Sammandrag af consulernes insände skepps-listor öfver till deras districter år ... an­lände och der­ifrån af­gångne svenska fartyg / Commerce-Collegium 1824–1827

År 1829 publicerade Kommers­kollegium samman­drag över svenska konsulers skepps­listor för åren 1824–1827. Dessa inne­håller upp­gifter om svensk skepps­trafik mellan Sverige och andra länder, samt upp­gifter om vilka varor som import­erades till och export­erades från Sverige.

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart 1828–1857

Konsulernas skeppslistor för åren 1828–1876 ingår i denna serie samt i efterföljaren BiSOS F. Konsulernas berättelser om handel och sjöfart för åren 1877–1893 publicerades i en egen serie.

Senare statistik

Se även

Kortadress: http://www.scb.se/sverigesutrikeshandelochsjofart1828-1857_foregangaretillbisosf_