På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Transporter och kommunikationer

Statistikservices utvalda publikationer inom ämnet Transporter och kommunikationer.

Ej digitalt tillgängliga publikationer kan beställas via den nationella bibliotekskatalogen Libris.

Specialpublikationer Tidsperiod Beställ
i Libris
Historia.se     
Historiska nationalräkenskaper för Sverige.
4, Transporter och kommunikationer
1800–1980 Libris
Statens järn­vägs­trafik (BISOS L) 1862–1910  
Allmän järn­vägs­statistik (SOS) 1911–1952 Libris
Statens järnvägar (SOS) 1911–1952 Libris
Sveriges järnvägar (SOS) 1953–1992 Libris
Allmänna arbeten (BISOS S) 1872–1910  
Statens järnvägar ...: Summarisk redovisning 1879–1922 Libris
Statistiska meddelanden. Ser. D, Järn­vägs­statistiska
meddelanden/utgivna av Kungl. Järn­vägs­styrelsen
1912–1953  
Vagnslastgodstrafiken å Statens järn­vägar (SOS) 1913–1937 Libris
Tabeller över antalet fordon m.m., upptagna i centrala
automobilregistret vid ingången av 4:e kvartalet 1942
1942 Libris
Centrala bilregistret 1942–1962 Libris
Bilismen i Sverige: fakta om bil­beståndet,
ny­regi­strer­ingar, produktion, import & export,
väg­nätet, bil­skatter, inter­nationella översikter
1948 Libris
Personbilsinnehavet i Sverige 1950–2010 Libris
Nyregistreringsstatistik: personbilar,
lastbilar, bussar, traktorer
1973– Libris
Nyregistreringar per år  1997–  
Lots- och fyr­inrätt­ningen samt liv­rädd­nings­anstalt­erna
å rikets kuster (BISOS T)
1873–1910  
Lotsverket (SOS) 1911–1953 Libris
Inrikes handel och sjöfart (BISOS E) 1858–1910  
Utrikes handel och sjöfart (BISOS F) 1858–1910  
Sjöfart (SOS) 1911–1988  
Driftsstatistik för civil luftfart 1946–1961 Libris
Charterstatistik 1971–1993 Libris
Flygplatsstatistik 1973– Libris
Flygplatsstatistik  1997–  
Telegrafväsendet (BISOS I) 1861–1910  
Telefon och telegraf (SOS) 1911–1942 Libris
Telefon, telegraf och radio (SOS) 1943–1959 Libris
Televerket (SOS) 1959–1987 Libris
Postverket (BISOS M) 1864–1910  
Postverket (SOS) 1911–1988 Libris
Översiktspublikationer Tidsperiod Beställ
i Libris
Historisk statistik för Sverige. Statistiska över­sikts­tabeller:
utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950
1830–1950  
Kungl. Maj:ts befallnings­havandes
fem­års­berättelser (BISOS H)
1856–1905  
Statistisk årsbok för Sverige 1914– (SOS) 1914–  

SJ 2000-tåg i farten

Statistikservice

010-479 50 00

Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30