På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Sveriges framtida befolkning 2012–2060

I denna rapport redovisas en prognos över befolkningsutvecklingen på nästan 50 års sikt, 2012–2060. Under prognosperioden antas befolkningen öka med drygt 2,1 miljoner, eller 22 procent, till 11,6 miljoner. Att befolkningen ökar beror både på att det antas födas fler än det dör och att invandringen antas vara större än utvandringen.

I framtiden förväntas befolkningens åldersstruktur förändras. Befolkningen kommer att öka i alla tre åldersklasserna: 0–19, 20–64 samt 65 år och äldre. Störst är ökningen i den äldsta åldersklassen och 2060 förväntas det vara drygt 1 miljon fler i dessa åldrar än det är idag. Antalet barn och unga och antalet i de mest förvärvsaktiva åldrarna kommer att öka med ungefär en halv miljon vardera.

Denna utvecklingen medför att andelen äldre väntas öka och andelen i de mest yrkesaktiva åldrarna väntas minska samtidigt som andelen barn och unga kommer att vara lika stor som idag.

PDF-fil
Tryckt
Serie: BE51 - Demografiska rapporter
Artikelnummer: BE51BR1202
Språk: Svenska med inslag av engelska
Urn: urn:nbn:se:scb-2012-be51br1202_pdf
ISBN: 978-91-618-1564-7
ISSN: 1654-1510 (online); 0283-8788 (print)
Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån
Producent: Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik: Ja
Publicerad: 2012-05-22
Förfrågningar:

Lena Lundkvist

+46104794678

lena.lundkvist@scb.se

Se mer information: