På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Löneskillnader mellan kvinnor och män i Sverige 2004

Ansatser till beskrivning med hjälp av den officiella statistiken

Kvinnors löner, omräknade till heltidslöner, är i genomsnitt ca 17 procent lägre än männens. Skillnaden har varit ungefär densamma den senaste 20 åren, trots en total politisk enighet om det önskvärda i ökad jämställdhet på löneområdet. De omfattande insatserna i form av lagstiftning och propaganda tycks inte ha satt nämnvärda spår i lönerelationerna mellan könen.
För att komma vidare i utjämningsprocessen krävs djupare kunskap om de strukturella förhållanden som ligger bakom lönerna. Denna rapport är avsedd att vara ett bidrag i sammanhanget.

Rapporten tar bl.a. upp följande frågor:

- Hur stor del av löneskillnaderna kan förklaras utifrån den officiella statistiken?

- Vad beror löneskillnaderna mellan kvinnor och män på?

- Vad menas egentligen med lönediskriminering?

- Vad är skillnaden mellan förklaring och bortförklaring i fråga om löneskillnader?

För att svara på frågorna utnyttjas data från den officiella lönestrukturstatistiken samt utbildnings- och yrkesstatistiken. Dataunderlaget omfattar därmed observationer om ca 2,2 miljoner individer, vilket medför en överväldigande statistisk säkerhet i resultaten.

PDF-fil
Tryckt
Artikelnummer: AM78ST0402
Språk: Svenska
Urn: urn:nbn:se:scb-2004-am78st0402_pdf
ISBN: 91-618-1231-5
Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån
Producent: Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik: Nej
Publicerad: 2004-09-10
Förfrågningar:

Claes-Håkan Gustafson

019-17 61 19

claes-hakan.gustafson@scb.se

Se mer information: