På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Barn och deras familjer 1999

Drygt en femtedel av Sveriges befolkning är barn i åldrarna 0-17 år. Sammanlagt är de 1 940 000. Över 100 000 barn är födda utomlands och ytterligare 150 000 barn har föräldrar som båda är födda utomlands. Tillsammans utgör barnen med utländsk bakgrund 15 procent av alla barn. Där ingår de utlandsadopterade barnen. De är sammanlagt omkring 20 000. Under barndomens lopp hinner barn flytta från en bostad till en annan i genomsnitt knappt tre gånger. Oftast är det fråga om kortväga flyttningar.Tre fjärdedelar av alla barn bor tillsammans med båda sina biologiska föräldrar. Men 87 procent av alla barn har föräldrar med gemensam vårdnad. Föräldrarna ansvarar tillsammans för barnen även om de inte bor ihop.Barn som inte bor med båda föräldrarna bor oftast med mamman. Endast 4 procent bor med ensamstående pappa men 22 procent med ensamstående mamma. Den frånlevande föräldern bor ofta i närheten. Nästan hälften av förskolebarn med separerade föräldrar har mindre än fem kilometer till den andre föräldern. Under 1999 var 55 000 barn med om separation mellan föräldrarna. 3 500 barn förlorade någon av föräldrarna genom dödsfall. I genomsnitt en femtedel av inkomsterna i barnens familjer utgörs av bidrag.Trots det tillhör många barn familjer som har en inkomststandard under social­bidragsnormerna. Det gäller 14 procent av alla barn och 30 procent av barn till ensam­stående mödrar. Genom utvidgad befolkningsstatistik är det numera möjligt att årligen rapportera om sammansättningen av barnens familjer och om separationer mellan föräldrar. Årlig statistik inom andra områden kan ombearbetas så att ekonomisk standard, boende, föräldrars sysselsättning och föräldraledighet kan redovisas ur ett barnperspektiv. I Barn och deras familjer 1999 ingår också uppgifter om antal syskon, om adoptioner, flyttningar, barnomsorg, egna ­inkomster m.m.

PDF-fil
Tryckt
Serie: BE51 - Demografiska rapporter
Artikelnummer: BE51ST0002
Språk: Svenska
Urn: urn:nbn:se:scb-2001-be51st0002_pdf
ISBN: 91-618-1091-6
ISSN: 1654-1510 (online); 0283-8788 (print)
Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån
Producent: Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik: Nej
Publicerad: 2001-01-04
Förfrågningar:

Avdelningen för befolkning och välfärd, Prognosinstitutet

010-479 40 00

demografi@scb.se

Se mer information: