På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Sveriges framtida befolkning – Befolkningsframskrivning för åren 2003–2050

Barnafödandet förväntas bli större de närmaste åren från 1,65 till 1,85 barn per kvinna. Medellivslängden antas fortsätta att öka men ökningen för kvinnor blir något långsammare än tidigare. Invandringsöverskottet som numera är drygt 30 000 förväntas bli 23 000 på lång sikt. I förhållande till föregående prognos antas folkmängden öka i större utsträckning på grund av högre barnafödande och högre invandring.

· Sveriges befolkning antas växa med 1,8 miljoner till 10,7 miljoner från millenniumskiftet till år 2050. Det är ungefär lika stor uppgång som från 1950 till år 2000.
· Antal födda ökar betydligt de närmaste åren.
· Under de närmaste 15 åren kommer befolkningen i åldrarna 20–64 år att öka med ca 200 000.
· De utrikes födda fortsätter att öka. Från 1980 till 2000 steg antalet utrikes födda med 380 000. Från millennieskiftet till år 2020 väntas de utrikes födda bli ytterligare 480 000 och uppgå till 1,5 miljoner år 2020.
· Under de första 20 åren på detta sekel ökar antalet ålderspensionärer med ca 500 000 och förväntas passera 2 miljonersstrecket runt år 2020.

PDF-fil
Tryckt
Serie: BE51 - Demografiska rapporter
Artikelnummer: BE51ST0304
Språk: Svenska
Urn: urn:nbn:se:scb-2003-be51st0304_pdf
ISBN: 91-618-1188-2
ISSN: 1654-1510 (online); 0283-8788 (print)
Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån
Producent: Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik: Ja
Publicerad: 2003-05-22
Förfrågningar:

Avdelningen för befolkning och välfärd, Prognosinstitutet

010-479 40 00

demografi@scb.se

Se mer information: