På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Sveriges framtida befolkning 2015–2060

I denna rapport redovisas en prognos över befolkningsutvecklingen på 45 års sikt, 2015–2060. Under prognosperioden antas befolkningen öka med en tredjedel eller 3,1 miljoner till 12,9 miljoner. Att befolkningen ökar beror både på att det antas födas fler än det dör och att invandringen antas vara större än utvandringen.

I framtiden förväntas befolkningens åldersstruktur förändras. Befolkningen kommer att öka i alla tre åldersklasserna: 0–19, 20–64 samt 65– och äldre. Störst är ökningen i den äldsta åldersklassen och 2060 förväntas det att vara 1,3 miljoner fl er i dessa åldrar än det är idag. Antalet barn och unga kommer att öka med 800 000 och antalet i de mest förvärvsaktiva åldrarna med 1 miljon. Denna utveckling medför att andelen äldre väntas öka och andelen i de mest yrkesaktiva åldrarna väntas minska samtidigt som andelen barn och unga kommer att vara lika stor som idag.

En annan förändring är att andelen utrikes födda kommer att öka. I dag är 16 procent av befolkningen född utomlands, år 2060 förväntas 22 procent av befolkningen vara född utomlands.

PDF-fil
Tryckt
Serie: BE51 - Demografiska rapporter
Artikelnummer: BE51BR1502
Språk: Svenska med inslag av engelska
Urn: urn:nbn:se:scb-2015-be51br1502_pdf
ISBN: 978-91-618-1623-1
ISSN: 1654-1510 (online); 0283-8788 (print)
Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån
Producent: Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik: Ja
Publicerad: 2015-05-19
Förfrågningar:

Lena Lundkvist

+46104794678

lena.lundkvist@scb.se

Se mer information: