På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Demokratistatistik 2006

Rapporten innehåller bland annat statistik från de allmänna valen beträffande valresultat ända från 1911 samt uppgifter om valdeltagande sedan den kvinnliga rösträttens införande 1921. Statistik presenteras också över medlemskap och aktivitet i politiska partier. Dessutom beskrivs de förtroendevalda på lokal liksom nationell nivå utifrån olika bakgrundsvariabler såsom kön, ålder, ursprung och utbildningsnivå. Vidare redogörs för antalet förtroendevalda och förtroendeuppdrag på olika regionala nivåer.

Medborgarna har fått stort utrymme i rapporten. Några av de centrala frågeställningar som avhandlas i rapporten är: Vilket förtroende har medborgarna för politiker och partier, hur stort är det politiska intresset, vilket engagemang finns att påverka samt vilka möjligheter och resurser har medborgarna på den politiska arenan? Opinion utgör ett särskilt avsnitt där bland annat partisympatier och EU/EMU-opinionen beskrivs över tid.

PDF-fil
Tryckt
Serie: ME09 - Demokratistatistik
Artikelnummer: ME09ST0601
Språk: Svenska med inslag av engelska
Urn: urn:nbn:se:scb-2006-me09st0601_pdf
ISBN: 978-91-618-1328-5
ISSN: 1654-5656 (online); 1652-6945 (print)
Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån
Producent: Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik: Nej
Publicerad: 2006-06-13
Förfrågningar:

Jessica Persson

+46104794427

jessica.persson@scb.se

Se mer information: