På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Tabeller över Sveriges befolkning 2004. Korrigerad version 2010-02-18

Boken innehåller uppgifter över både folkmängden och befolkningsförändringar under 2004 och ger en samlad redovisning av befolkningsstatistiken i tabellform.

I avsnittet Folkmängd redovisas befolkningen fördelad efter kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskap i olika regioner.

Avsnittet Befolkningsförändringar finns bl.a. uppgifter om födda, döda, in- och utvandring, inrikes flyttningar, gifta skilda, partnerskap, medborgarskapsbyten och adopterade.

Asylsökande redovisas i ett särskilt avsnitt.

Tabeller över Sveriges befolkning 2004 är en sammanslagning av de mellan 1997 och 2003 i SOS-serien Befolkningsstatistik publicerade delarna 1-2, 3 och 4.

Kapitlet asylsökande är borttaget tills vidare på grund av utredning om dess kvalitet.
PDF-fil
Tryckt
Serie: BE01 - Befolkningsstatistik
Artikelnummer: BE0105TAB
Språk: Svenska med inslag av engelska
Urn: urn:nbn:se:scb-2005-be0105tab_pdf
ISBN: 91-618-1274-9
ISSN: 1654-4358 (online); 1653-0926 (print)
Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån
Producent: Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik: Ja
Publicerad: 2005-07-07
Förfrågningar:

Informationen SCB

information@scb.se

Se mer information: