På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor under februari 2007

OBS! Beslut om att arbetskostnadsindex för arbetare skall räknas om för åren 2005 och 2006. Alla publicerade statistiska meddelanden från och med januari 2005 fram till och med februari 2006 är därför felaktiga.

Medlingsinstitutet (MI), som ansvarar för den officiella lönestatistiken, har beslutat att preliminära arbetskostnadsindex för arbetare för åren 2005 och 2006 skall räknas om.
I samband med omläggningen av pensionssystemet för arbetare enades Svenskt Näringsliv och LO år 2000 om att eventuella överskott i de medel som avsatts till STP-pensioner snarast skulle betalas tillbaka till arbetsgivarna. Under 2005 har återbetalning skett genom att AMF pension betalade premiebefrielseförsäkringen på 0,62 procent åt företagen. Under 2006 betalas på samma sätt även premien för ålderspensionen på 3,5 procent av AMF pension. Oavsett vem som slutligen bär kostnaden kommer fortsättningsvis de fastställda premierna att användas vid beräkningen av AKI. Den ändrade beräkningsprincipen får genomslag från och med de definitiva indexutfallen för mars 2005.

De omräknade indextalen hittas i Statistikdatabasen eller på AKI:s produktsida (www.scb.se/am0301) under "Efterfrågade tabeller och diagram".

För mer information hänvisas till Medlinginstitutet:

Christina Eurén
08 - 545 292 45
christina.euren@mi.se

PDF-fil
Tryckt
Serie: AM39 - Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor. Månad
Artikelnummer: AM39SM0704
Språk: Svenska med inslag av engelska
Urn: urn:nbn:se:scb-2007-am39sm0704_pdf
ISSN: 1654-2746 (online)
Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån
Producent: Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik: Ja
Publicerad: 2007-05-02
Förfrågningar:

Christina Eurén

08-545 292 45

christina.euren@mi.se

Margareta Carlson

010-479 67 33

margareta.c@scb.se

Se mer information: