På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Invandrares flyttmönster

De senaste femton åren har Sveriges folkmäng främst ökat tack vare att det varit fler personer som invandrat till Sverige, än som utvandrat. Befolkningsprognoserna pekar på att invandringen försätter att bidra till en betydande del av folkökningen inom överskådlig tid. Var invandrarna väljer att bosätta sig kommer därför att få en stor betydelse för hur folkmängden och befolkningsstrukturen utvecklar sig i olika delar av landet.

Bosättnings- och flyttmönstret skiljer sig åt mellan olika grupper av invandrare. Den närmaste tiden efter invandringen är inrikes omflyttningen stor bland invandrarna. Störst är den för dem för dem som fått asyl och speciellt omfattande är den för de som under den tid deras ärende utreddes bodde på anläggningsboende.

I flyttningsutbytet mellan arbetsmarknadsregioner är det främst storstadsregionerna som drar till sig invandrare från andra delar av landet. Resultaten visar att de flyktingar som Migrationsverket anvisat boende är mer jämt fördelade över landets geografi, även tio år efter invandringen.

Invandrarna skiljer sig åt när det gäller vilken typ av bostadsområde de flyttar till. Arbetskraftsinvandrare, speciellt de som kommer från länder utanför Europa, bosätter sig oftast i de mer attraktiva områdena. Anhöriginvandrare och personer som fått asyl hamnar däremot i de mindre attraktiva bostadsområdena och efter fem års tid i Sverige har dessa tendenser förstärkts.

PDF-fil
Tryckt
Serie: BE51 - Demografiska rapporter
Artikelnummer: BE51BR0804
Språk: Svenska med inslag av engelska
Urn: urn:nbn:se:scb-2008-be51br0804_pdf
ISBN: 978-91-618-1460-2
ISSN: 1654-1510 (online); 0283-8788 (print)
Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån
Producent: Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik: Nej
Publicerad: 2008-11-26
Förfrågningar:

Avdelningen för befolkning och välfärd, Prognosinstitutet

010-479 40 00

demografi@scb.se

Se mer information: