På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2013-08-14 09:30 Nr 2013:199


Befolkningsstatistik, 1:a halvåret 2013:

Sveriges minsta kommun ökade mest

Statistik över folkmängden för första halvåret 2013 visar en fortsatt stabil folkökning i Sverige. Folkmängden uppgick vid halvårsskiftet till 9 596 436 personer vilket är en ökning med 40 543 personer sedan årsskiftet. Ökningen beror till största del på en fortsatt hög invandring. Högst procentuell folkökning hade Sundbyberg, rikets till ytan minsta kommun.

Folkökningen under det första halvåret på 40 543 personer eller 0,42 procent är den största på många år. Under motsvarande period förra året ökade Sveriges befolkning med 31 551 personer vilket var en ökning med 0,33 procent. Även invandringen till Sverige ökade, vid halvårsskiftet hade 52 816 personer invandrat. I och med att antalet utvandrare hade minskat är det hittills i år mer än dubbelt så många som invandrat jämfört med antalet utvandrare. Att det föds fler personer än det avlider påverkar också folkmängden positivt. Under årets första sex månader föddes 57 950 barn och 47 129 personer avled, vilket ger ett födelseöverskott på 10 821 personer.

Fler i flertalet kommuner

Befolkningen ökade i 207 av Sveriges 290 kommuner, två kommuner hade en oförändrad befolkningstillväxt och i 81 kommuner minskade folkmängden under det första halvåret. I Sundbyberg, Sveriges till ytan minsta kommun, ökade befolkningen med 814 personer, eller med 2 procent, vilket är den högsta procentuella ökningen i landet. Stockholms kommun hade störst folkökning under första halvåret med 8 266 personer närmast följd av Göteborg och Malmö. Störst folkminskning hade Åre, med 193 personer, som i regel brukar ha en folkminskning under första halvåret till följd av många säsongsarbetare i turistindustrin.

Folkmängd och folkökning under första halvåret 2013 per kommun
 
Förändring i procent
  Förändring i antal
Rang
Kommun
Folk-
mängd
Folk-
ökning
Ökning,
%
  Kommun
Folk-
mängd
Folk-
ökning
Ökning,
%
1
Sundbyberg
41 607 814 2,0
  Stockholm
889 501 8 266 0,9
2
Sigtuna
42 841 569 1,3
  Göteborg
529 343 3 254 0,6
3
Fagersta
12 796 162 1,3
  Malmö
309 912 2 154 0,7
4
Kungsör
8 132 102 1,3
  Norrköping
133 012 888 0,7
5
Strömstad
12 441 146 1,2
  Nacka
93 723 850 0,9
    
286
Arjeplog
3 026 ‑28 ‑0,9
  Torsby
12 118 ‑101 ‑0,8
287
Borgholm
10 666 ‑102 ‑0,9
  Borgholm
10 666 ‑102 ‑0,9
288
Hällefors
6 917 ‑71 ‑1,0
  Luleå
74 788 ‑117 ‑0,2
289
Åre
10 213 ‑193 ‑1,9
  Umeå
117 141 ‑153 ‑0,1
290
Sorsele
2 620 ‑53 ‑2,0
  Åre
10 213 ‑193 ‑1,9

Att de flesta kommunerna hade en folkökning under första halvåret berodde främst på högt invandringsöverskott. Endast två kommuner, Hammarö och Hörby, hade högre utvandring än invandring. Om man bortser från invandringsöverskottet hade 135 kommuner en folkökning varav 112 kommuner hade en naturlig folkökning, det vill säga fler födda än döda.

Fortsatt hög invandring under 2013

Under första halvåret 2013 var det 52 816 invandringar. Det är 7 546 fler än under första halvåret 2012. Det tyder på att invandringen under 2013 kommer att bli rekordhög då invandringen under 2012 var den högsta uppmätta invandringen hittills.

Den största invandringsgruppen var svenska medborgare. Dessa stod för nästan var femte invandring. Det är en marginell ökning jämfört med 2012. Efter svenskarna kom de största grupperna från Somalia och Syrien. Invandringen från dessa länder ökade kraftigt jämfört med 2012 medan invandringen av irakiska medborgare svarade för den största minskningen.

Invandring under första halvåret 2012 och 2013 efter medborgarskap
Medborgarskap
2013
2012
Förändring, %
Totalt
52 816
45 270
16,7
Sverige
9 542 9 457 0,9
Somalia
6 714 1 268 429,5
Syrien
5 099 1 167 336,9
Afghanistan
2 322 2 298 1,0
Polen
1 929 1 999 ‑3,5
Eritrea
1 583 887 78,5
Statslös
1 180 614 92,2
Danmark
1 169 1 191 ‑1,8
Irak
1 112 1 851 ‑39,9
Indien
1 032 971 6,3

Det var 23 785 utvandringar under första halvåret 2013 vilket var det lägsta antalet sedan 2009. Den höga invandringen tillsammans med den låga utvandringen gav det högsta invandringsöverskottet på många år.

Preliminär befolkningsstatistik, första halvåren 2006-2013
 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Folkmängd
30 juni
9 596 436
9 514 406
9 446 812
9 373 379
9 292 359
9 215 021
9 142 817
9 082 995
Kvinnor
4 808 100 4 770 172 4 739 121 4 706 622 4 669 462 4 633 388 4 602 186 4 576 551
Män
4 788 336 4 744 234 4 707 691 4 666 757 4 622 897 4 581 633 4 540 631 4 506 444
Folkökning
40 543
31 551
31 242
32 697
36 012
32 094
29 560
35 243
Kvinnor
18 112 14 151 13 795 14 954 16 825 14 382 12 452 15 349
Män
22 431 17 400 17 447 17 743 19 187 17 712 17 108 19 894
Födda
57 950
57 428
56 685
59 370
56 251
56 035
54 741
54 387
Kvinnor
28 108 27 898 27 591 28 943 27 369 26 961 26 683 26 406
Män
29 842 29 530 29 094 30 427 28 882 29 074 28 058 27 981
Döda
47 129
47 476
45 522
45 543
46 857
46 592
46 970
45 896
Kvinnor
24 542 24 673 23 538 23 529 24 415 24 192 24 446 23 622
Män
22 587 22 803 21 984 22 014 22 442 22 400 22 524 22 274
Födelse-
överskott
10 821
9 952
11 163
13 827
9 394
9 443
7 771
8 491
Kvinnor
3 566 3 225 4 053 5 414 2 954 2 769 2 237 2 784
Män
7 255 6 727 7 110 8 413 6 440 6 674 5 534 5 707
Invandringar
52 816
45 270
43 800
44 646
45 214
44 957
43 433
45 649
Kvinnor
25 132 21 502 20 381 20 842 22 192 21 505 20 122 21 219
Män
27 684 23 768 23 419 23 804 23 022 23 452 23 311 24 430
Utvandringar
23 785
24 113
23 855
25 546
18 117
21 998
21 506
19 082
Kvinnor
10 926 10 801 10 787 11 253 8 140 9 786 9 892 8 796
Män
12 859 13 312 13 068 14 293 9 977 12 212 11 614 10 286
Invandrings-
överskott
29 031
21 157
19 945
19 100
27 097
22 959
21 927
26 567
Kvinnor
14 206 10 701 9 594 9 589 14 052 11 719 10 230 12 423
Män
14 825 10 456 10 351 9 511 13 045 11 240 11 697 14 144
Gifta par
19 846
21 132
19 297
20 339
19 754
20 205
19 293
18 129
Skilda par
12 228
11 202
11 506
11 447
10 414
10 412
10 056
9 774
Befolkningsförändringar i Sveriges kommuner under första halvåret 2013

  

Karta - Befolkningsförändringar i Sveriges kommuner under första halvåret 2013

Definitioner och förklaringar

Statistiken baseras på preliminär statistik över folkmängden och befolkningsförändringar. Statistiken kan komma att förändras något varefter sena aviseringar inkommer.

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden den 31 december 2012 och den 30 juni 2013. Händelser (födslar, dödsfall, flyttningar) som skett före 2013, men som rapporterades under året, påverkar folkmängden för 2013 men redovisas inte som händelser under året utan redovisas som en justeringspost. Folkökningen under 2013 beräknas således genom att summera folkmängden den 31 december 2012 med födelse- och flyttningsöverskottet samt den så kallade justeringsposten. Sveriges folkmängd den 30 juni 2013 ökade med 691 personer till följd av händelser som inträffat före 2013, men som rapporterades under året. Dessa 691 personer utgör justeringsposten.

Födelseöverskottet definieras som antalet födda minus antalet döda.

Invandringsöverskottet definieras som antalet invandrade från utlandet minus antalet utvandrade till utlandet.

Nästa publiceringstillfälle

Statistik om folkmängden den 31 juli 2013 och den 31 augusti 2013 publiceras på SCB: s webbplats den 5 september respektive den 7 oktober 2013 klockan 09.30.

Statistik om folkmängden den 30 september 2013 samt befolkningsförändringar för de första tre kvartalen 2013 publiceras på SCB:s webbplats den 11 november 2013 klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, enheten för befolkningsstatistik
701 89 Örebro


Förfrågningar

Tomas Johansson
019-17 64 26

Linus Johansson
019-17 66 56

befolkning@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.