På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2014-02-19 09:30 Nr 2014:40


Folkmängd 2013:

Största folkökningen på nästan 70 år

Den sista december 2013 uppgick Sveriges befolkning till 9 644 864 personer, vilket innebär en ökning med 88 971 personer jämfört med året innan. Folkökningen är den antalsmässigt största som uppmätts mellan två enskilda år sedan 1946. Till följd av stor invandring från länder med oroligheter, bland annat Syrien och Somalia, var invandringen till Sverige under 2013 den högsta någonsin med 115 845 personer.

Sedan statistik över Sveriges befolkning började sammanställas har befolkningen endast vid ett tillfälle ökat mer i antal än under förra året, nämligen 1946. Till den totala folkökningen på 88 971 personer bidrog 40 519 kvinnor och 48 452 män. Ökningen berodde både på ett födelseöverskott, skillnaden mellan födda och döda, och ett invandringsöverskott, skillnaden mellan invandrade och utvandrade. Födelseöverskottet uppgick till 23 191 personer, 8 379 kvinnor och  14 812 män, och invandringsöverskottet uppgick till 65 130 personer, 31 846 kvinnor och 33 284 män. Födelseöverskottet har under de senaste fem åren legat omkring 20 000 – 25 000 personer per år medan invandringsöverskottet varierat något mer, mellan 45 000 – 65 000 per år.

Folkökning i Sverige 1900-2013

diagram

Stor ökning av invandrare från Syrien och Somalia

Antalet invandrare under 2013 var rekordhögt då 115 845 personer, 55 419 kvinnor och 60 426 män, flyttade till Sverige. Återinvandrade svenska medborgare utgjorde 18 procent av alla invandrare, och var den enskilt största gruppen. Ökningen av antalet invandrare jämfört med 2012 förklaras av att invandringen av medborgare från Syrien och Somalia ökade med drygt 13 000 personer. Under 2013 var 10 procent av invandrarna medborgare från Syrien och en nästan lika stor andel somaliska medborgare.

Antalet utvandrade minskade något jämfört med åren dessförinnan och uppgick till 50 715 personer, 23 573 kvinnor och 27 142 män.

Antal in- och utvandringar 1875-2013

diagram 

Flest födda den 11 april

Under 2013 föddes 113 593 barn, något fler än året innan. Som vanligt föddes fler pojkar än flickor, 58 472 mot 55 121. Det vanligaste födelsedatumet var den 11 april, då 393 barn upplevde sin allra första dag i livet. De vanligaste födelsemånaderna var maj, juli och augusti.

Jämfört med året innan minskade antalet döda något under 2013 och uppgick till 90 402 personer, 46 742 kvinnor och 43 660 män. Antalet döda har legat stabilt mellan 90 000 – 92 000 personer under de tio senaste åren.

Antal födda 1968-2013

diagram 

Ökad folkmängd i sju av tio kommuner

I 84 av Sveriges kommuner minskade folkmängden under 2013, medan den ökade i övriga 206 kommuner. År 2012 hade 129 kommuner en folkminskning. I Linköping, Örebro och Jönköping passerade folkmängden förra året 150 000, 140 000 respektive 130 000 invånare. Andra kommuner som passerade befolkningsmässiga milstolpar var Södertälje, 90 000, Haninge, 80 000, Borlänge, 50 000 och Svedala, 20 000. Den andelsmässigt största folkökningen 2013 stod Sundbyberg för med 4,5 procent, följd av Sigtuna med 2,6 procent. Av de 15 kommuner som hade störst andelsmässig folkökning låg tio i Stockholms län.

Befolkningsförändringar i Sveriges kommuner 2013

karta
Färre giftermål och fler skilsmässor

År 2013 gifte sig 45 703 par, vilket var en minskning med nästan 5 000 par jämfört med 2012. Medelåldern bland dem som gifte sig för första gången var 33 år för kvinnor och 36 år för män. Det innebär en ökning av medelåldern med tio år sedan slutet av 1960-talet. Vanligaste vigseldagen förra året var lördagen den 15 juni, då 1 463 par ingick äktenskap. De populäraste vigseldagarna ligger nästan alltid på lördagar under sommarmånaderna.

Antalet skilsmässor uppgick till 25 110 förra året, vilket var en ökning med drygt 1 700 jämfört med 2012.

Folkmängd och befolkningsförändringar 2006-2013
 20062007200820092010201120122013
Folkmängd 31 dec
9 113 257 9 182 927 9 256 347 9 340 682 9 415 570 9 482 855 9 555 893 9 644 864
Kvinnor
4 589 734 4 619 006 4 652 637 4 691 668 4 725 326 4 756 021 4 789 988 4 830 507
Män
4 523 523 4 563 921 4 603 710 4 649 014 4 690 244 4 726 834 4 765 905 4 814 357
Folkökning
65 505 69 670 73 420 84 335 74 888 67 285 73 038 88 971
Kvinnor
28 532 29 272 33 631 39 031 33 658 30 695 33 967 40 519
Män
36 973 40 398 39 789 45 304 41 230 36 590 39 071 48 452
Födda
105 913 107 421 109 301 111 801 115 641 111 770 113 177 113 593
Flickor
51 430 52 162 52 949 54 237 56 256 54 565 55 006 55 121
Pojkar
54 483 55 259 56 352 57 564 59 385 57 205 58 171 58 472
Döda
91 177 91 729 91 449 90 080 90 487 89 938 91 938 90 402
Kvinnor
47 000 47 759 47 389 46 388 46 587 46 344 47 653 46 742
Män
44 177 43 970 44 060 43 692 43 900 43 594 44 285 43 660
Födelseöverskott
14 736 15 692 17 852 21 721 25 154 21 832 21 239 23 191
Kvinnor
4 430 4 403 5 560 7 849 9 669 8 221 7 353 8 379
Män
10 306 11 289 12 292 13 872 15 485 13 611 13 886 14 812
Invandringar
95 750 99 485 101 171 102 280 98 801 96 467 103 059 115 845
Kvinnor
45 040 45 857 48 711 49 298 46 163 45 643 49 673 55 419
Män
50 710 53 628 52 460 52 982 52 638 50 824 53 386 60 426
Utvandringar
44 908 45 418 45 294 39 240 48 853 51 179 51 747 50 715
Kvinnor
21 002 20 995 20 555 17 972 22 158 23 344 23 337 23 573
Män
23 906 24 423 24 739 21 268 26 695 27 835 28 410 27 142
Invandringsöverskott
50 842 54 067 55 877 63 040 49 948 45 288 51 312 65 130
Kvinnor
24 038 24 862 28 156 31 326 24 005 22 299 26 336 31 846
Män
26 804 29 205 27 721 31 714 25 943 22 989 24 976 33 284
Giftermål[1]
               
(antal par)
45 551 47 898 50 332 48 033 50 730 47 564 50 616 45 703
Skilsmässor[1]
               
(antal par)
20 295 20 669 21 377 22 211 23 593 23 388 23 422 25 110

1) Innan den könsneutrala äktenskapslagen trädde i kraft den 1 maj 2009 gick det att registrera partnerskap i Sverige. Personer med registrerat partnerskap ingick inte i statistiken om giftermål och skilsmässor.

Definitioner och förklaringar

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Händelser (födslar, dödsfall, in- och utvandringar) som skett före 2013, men som rapporterades under året, påverkar folkmängden för 2013 men redovisas inte som händelser under 2013. Detta medför att folkökningen inte är detsamma som summan av födelseöverskott och invandringsöverskott. Sveriges folkmängd den 31 december 2013 ökade med 650 personer till följd av händelser som inträffat före 2013, men som rapporterades under året.

Mellan den 1 januari 1995 och de 30 april 2009 gällde lagen om partnerskap. Den 1 maj 2009 trädde en könsneutral äktenskapslag i kraft som upphävde partnerskapslagen. Sedan dess är det inte längre möjligt att ingå partnerskap i Sverige. Personer som är registrerade partners kan, om de vill, genom en anmälan till Skatteverket omvandla sitt partnerskap till äktenskap.

Nästa publiceringstillfälle

Den 19 mars publiceras ett pressmeddelande med ytterligare befolkningsstatistik för 2013.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

Befolkningsstatistik
701 89 Örebro


Förfrågningar

Linus Johansson
019 - 17 66 56
befolkning@scb.se

Anders Karlsson
019 - 17 63 07
befolkning@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.