På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2015-08-17 09:30 Nr 2015:427


Befolkningsstatistik, 1:a halvåret 2015:

Folkökningen är spridd över hela landet

Vid halvårsskiftet i år var Sveriges folkmängd 9 793 172 personer, 4 894 904 kvinnor och 4 898 268 män. Sedan årsskiftet är det en ökning med 20 000 kvinnor och 26 000 män. En folkökning har skett i alla län utom Norrbotten och i åtta av tio kommuner. Störst ökning hade storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Sedan den svenska befolkningsstatistikens begynnelse har kvinnorna varit i majoritet, men den 20 mars i år blev männen för första gången fler än kvinnorna. I likhet med de senaste åren beror folkökningen främst på en hög invandring. Var fjärde invandrad person var medborgare i Syrien eller Eritrea.

Folkökningen under det första halvåret med 45 817 personer är 3 513 personer färre än under motsvarande period förra året. I ett historiskt perspektiv är folkökningen ändå hög. Folkökningen hittills i år beror främst på ett invandringsöverskott men även ett födelseöverskott ökar befolkningen.

Invandringen fortsätter att öka

Under första halvåret invandrade 59 854 personer, vilket var 6 procent fler än motsvarande period året innan. Den höga invandringen hittills tyder på att årets invandring kommer att överstiga förra årets rekordnotering.

Den största invandringsgruppen var syriska medborgare som stod för var femte invandring, 12 161 personer. Sedan 2012 har invandringen av syriska medborgare tiofaldigats och jämfört med första halvåret förra året var det 24 procent fler. En annan medborgarskapsgrupp som ökat kraftigt är eritreaner. Under första halvåret invandrade 3 755 eritreanska medborgare vilket är 67 procent fler än motsvarande period året innan.

Invandring första halvåret 2015 efter medborgarskap
MedborgarskapTotalt

Därav

Förändring, jämfört med 2014  Totalt
  KvinnorMänTotaltKvinnorMänProcent
Totalt
59 854 27 192 32 662 3 414
1 686
1 728 6,0%
Syrien
12 161 5 312 6 849 2 366
1 770
596 24,2%
Sverige
9 190 4 400 4 790 ‑179
25
‑204 ‑1,9%
Eritrea
3 755 1 298 2 457 1 504
390
1 114 66,8%
Polen
2 525 955 1 570 304
3
301 13,7%
Statslösa
2 280 1 021 1 259 ‑1 259
-425
‑834 ‑35,6%
Somalia
1 825 927 898 ‑407
-201
‑206 ‑18,2%
Indien
1 675 671 1 004 256
74
182 18,0%
Afghanistan
1 663 715 948 ‑128
-80
‑48 ‑7,1%
Irak
1 366 641 725 314
95
219 29,8%
Finland
988 567 421 41
47
‑6 4,3%

Under första halvåret var 22 691 invandrare medborgare i Norden eller EU. De har rätt att bosätta sig i Sverige utan uppehållstillstånd och behöver inte heller uppge varför de bosätter sig här. Övriga 37 163 invandrare ska däremot i de flesta fall ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket och uppge grund för bosättning. Vanligaste skälet var anhöriginvandring följt av flyktingskäl. För kvinnor var anhöriginvandring vanligast skäl medan det för männen främst var flykting. För syriska och eritreanska medborgare var flyktingskäl vanligast.

Grund för bosättning första halvåret 2015 efter kön

Land

Kön

TotaltFamiljebandFlyktingStudier/arbeteÖvriga
Totalt
Totalt
37 163 17 489 14 271
3 652
1 751
 
Kvinnor
17 001 10 343 4 884
987
787
 
Män
20 162 7 146 9 387
2 665
964
Syrien
Totalt
12 161 5 184 6 577
220
180
 
Kvinnor
5 312 3 104 2 058
87
63
 
Män
6 849 2 080 4 519
133
117
Eritrea
Totalt
3 755 341 3 302
-
112
 
Kvinnor
1 298 166 1 091
-
41
 
Män
2 457 175 2 211
-
71
Statslösa
Totalt
2 280 1 115 1 121
6
38
 
Kvinnor
1 021 606 400
3
12
 
Män
1 259 509 721
3
26
Somalia
Totalt
1 825 1 107 657
-
61
 
Kvinnor
927 568 326
-
33
 
Män
898 539 331
-
28
Indien
Totalt
1 675 670 3
977
25
 
Kvinnor
671 484 1
175
11
 
Män
1 004 186 2
802
14

Anm. Tabellen innehåller inte nordiska och EU-medborgare.

Siffrorna om utvandringen har ökat till följd av administrativa kontroller

Under första halvåret utvandrade 25 979 personer vilket var 3 839 personer, eller 17 procent, fler än motsvarande period förra året. Utvandringsökningen är dock till stor del en följd av ett utredningsarbete hos Skatteverket där personer med upphörda uppehållstillstånd har kontrollerats. I de fall utredningen visar att en person inte längre befinner sig i Sverige registreras detta som en utvandring. Under första halvåret 2015 har 4 945 personer avregistrerats med utvandring till okänt land medan motsvarande siffra året innan var 1 439 personer. Okänt land var det enskilt största utvandringslandet.

Antalet födda har minskat

Under första halvåret föddes 57 912 barn vilket är 809 färre nyfödda än under samma period 2014. Det har fötts cirka 1 900 fler pojkar än flickor.

Kraftig ökning av antalet döda

Under första halvåret har 47 308 personer dött vilket är en ökning med 2 754 personer jämfört med motsvarande period 2014. Antalet döda under hela 2014 var dock det lägsta sedan 1977. Under halvåret har cirka 1 500 fler kvinnor än män avlidit.

Hög invandring gav spridd folkökning

Folkökningen är spridd över en stor del av Sverige, i 20 av 21 län och i åtta av tio kommuner ökade befolkningen under första halvåret. Störst folkökning hade storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö, men det var Sundbybergs kommun som hade den största befolkningstillväxten i förhållande till folkmängden. Det var främst hög invandring som gav de flesta kommuner en ökad folkmängd. Endast sex av 290 kommuner hade färre invandrare än utvandrare.

Störst befolkningsminskning hade Lunds kommun och det berodde främst på hög utvandring som gav ett invandringsunderskott, -539 personer. Den höga siffran för utvandringen berodde till stor del på Skatteverkets utredning av personer med upphörda uppehållstillstånd. Den största befolkningsminskningen i förhållande till folkmängden hade däremot Storfors i Värmland. Befolkningsminskningen berodde främst på ett stort inrikes flyttningsunderskott.

Folkmängd den 30 juni 2015 samt befolkningsförändringar under första halvåret 2015 per kommun
  Folkmängd

Folkökning

Därav

 

Kommun

30 jun

  Födelse-Invandrings-Inrikes flytt-Justerings-

Rang

2015AntalProcentnettonettonettopost
 
Riket
9 793 172 45 817 0,47%
10 604
33 875 . 1 338
1
Stockholm
917 297 5 308 0,58%
3 644
2 372 ‑796 88
2
Göteborg
544 285 3 140 0,58%
1 636
1 755 ‑289 38
3
Malmö
320 147 2 040 0,64%
1 136
775 46 83
4
Helsingborg
136 653 1 309 0,97%
200
607 461 41
5
Sundbyberg
45 194 1 104 2,50%
241
206 656 1
:
 
             
284
Storfors
4 039 ‑67 ‑1,63%
-16
33 ‑90 6
:
 
             
286
Kramfors
18 353 ‑82 ‑0,44%
-76
135 ‑157 16
287
Hagfors
11 835 ‑86 ‑0,72%
-52
103 ‑141 4
288
Åre
10 460 ‑95 ‑0,90%
-4
28 ‑119
289
Luleå
75 676 ‑290 ‑0,38%
6
94 ‑389 ‑1
290
Lund
115 230 ‑738 ‑0,64%
204
‑539 ‑407 4

Under första halvåret passerade Nässjö kommun 30 000 invånare och Melleruds kommun 9 000 invånare. För båda dessa kommuner berodde befolkningstillväxten främst på ett högt invandringsnetto.

Befolkningsförändringar i Sveriges kommuner under första halvåret 2014 och 2015

Preliminär befolkningsstatistik, första halvåren 2011-2015
 20152014201320122011
Folkmängd 30 juni
9 793 172 9 694 194 9 596 436 9 514 406
9 446 812
Kvinnor
4 894 904 4 851 560 4 808 100 4 770 172
4 739 121
Män
4 898 268 4 842 634 4 788 336 4 744 234
4 707 691
Folkökning
45 817 49 330 40 543 31 551
31 242
Kvinnor
19 789 21 053 18 112 14 151
13 795
Män
26 028 28 277 22 431 17 400
17 447
Födda
57 912 58 721 57 950 57 428
56 685
Flickor
28 021 28 353 28 108 27 898
27 591
Pojkar
29 891 30 368 29 842 29 530
29 094
Döda
47 308 44 554 47 129 47 476
45 522
Kvinnor
24 384 22 880 24 542 24 673
23 538
Män
22 924 21 674 22 587 22 803
21 984
Födelseöverskott
10 604 14 167 10 821 9 952
11 163
Kvinnor
3 637 5 473 3 566 3 225
4 053
Män
6 967 8 694 7 255 6 727
7 110
Invandringar
59 854 56 440 52 816 45 270
43 800
Kvinnor
27 192 25 506 25 132 21 502
20 381
Män
32 662 30 934 27 684 23 768
23 419
Utvandringar
25 979 22 140 23 785 24 113
23 855
Kvinnor
11 749 10 385 10 926 10 801
10 787
Män
14 230 11 755 12 859 13 312
13 068
Invandringsöverskott
33 875 34 300 29 031 21 157
19 945
Kvinnor
15 443 15 121 14 206 10 701
9 594
Män
18 432 19 179 14 825 10 456
10 351
Gifta par
19 587 20 300 19 846 21 132
19 297
Skilda par
11 398 11 938 12 228 11 202
11 506

Definitioner och förklaringar

Statistiken baseras på preliminär statistik över folkmängden och befolkningsförändringar. Statistiken kan komma att förändras något varefter sena aviseringar inkommer.

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden den 31 december 2014 och den 30 juni 2015. Händelser (födslar, dödsfall, flyttningar) som skett före 2015, men som rapporterades under året, påverkar folkmängden för 2015 men redovisas inte som händelser under året utan redovisas som en justeringspost. Folkökningen under 2015 beräknas genom att summera födelse- och flyttningsöverskottet samt den så kallade justeringsposten. Sveriges folkmängd den 30 juni 2015 ökade med 1 338 personer till följd av händelser som rapporterades under året, men som inträffat före 2015. Dessa 1 338 personer utgör justeringsposten.

Födelseöverskottet/Födelsenetto definieras som antalet födda minus antalet döda.

Invandringsöverskottet/invandringsnetto definieras som antalet invandrade från utlandet minus antalet utvandrade till utlandet.

Inrikes flyttningsöverskott/Inrikes flyttningsnetto definieras som antalet inrikes inflyttade minus antalet inrikes utflyttade.

Statslösa är personer som inte är erkända som medborgare i något land.

Nästa publiceringstillfälle

Statistik om folkmängden den 31 juli 2015 publiceras på SCB: s webbplats den 4 september klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, enheten för befolkningsstatistik
701 89 Örebro


Förfrågningar

Linus Johansson
019-17 66 56

Tomas Johansson
019-17 64 26

befolkning@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.