På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-05-09 09:30 Nr 2012:728


Befolkningsstatistik - grund för bosättning:

Kraftigt minskad studentinvandring

Invandringen av personer från länder utanför det europeiska samarbetet som kom för att studera minskade med nästan 70 procent under 2011. Den tidigare trenden med ökad invandring av studieskäl är därmed bruten. Fortfarande är invandringen av anhörigskäl den vanligaste invandringen.

Från och med höstterminen 2011 infördes studieavgifter för studenter som är medborgare i ett land utanför EU, EES samt Schweiz. Detta tycks ha påverkat antalet invandrade som kommit för att studera. De minskade från knappt 8 200 personer under 2010  till drygt 2 500 under förra året. Mest minskade antalet asiatiska medborgare, men trots detta utgör de den största gruppen som kommer till Sverige för att studera. Knappt 1 800 asiatiska medborgare invandrade under 2011 för att studera vilket är knappt 4 500 färre än under 2010. Vanligast är att medborgare från Kina, Indien och Iran kommer hit för att studera. Under 2010 kom över 1 000 medborgare från respektive land medan endast knappt 300 – 600 medborgare kom under förra året. Ungefär lika många kinesiska och iranska kvinnor som män invandrade medan majoriteten av indierna, 82 procent, var män.

Antal invandrare med studier som grund för bosättning. 2004-2011

Diagram

Studenterna utgör endast en liten del av invandrarna

Nära en tredjedel av alla som invandrade under 2011 var nordiska medborgare men eftersom dessa kan invandra fritt till Sverige finns det inte någon statistik över deras grund för bosättning. Bland de utomnordiska medborgarna, drygt 67 500 personer, är anhöriginvandringen störst. 41 procent kom till Sverige som anhöriga. För skyddsbehov kom 17 procent och nästan lika stor andel, 16 procent, har kommit för att arbeta här. De som kommit för att studera utgjorde 5 procent

Invandring av utomnordiska medborgare under 2011 efter grund för bosättning

Cirkeldiagram

Definitioner och förklaringar

Endast personer med utomnordiskt medborgarskap har en grund för bosättning registrerad. Nordiska medborgare behöver ej uppehållsrätt eller uppehållstillstånd för att invandra till Sverige och därmed registreras inte deras grund för bosättning. Statistiken i detta pressmeddelande bygger på grupperingar av de icke-nordiska medborgarnas grund för bosättning. Grupperingarna är de följande:

Grupperad grund för bosättning

Underliggande grupp – ej EU/EES-medborgare

Underliggande grupp – EU/EES-medborgare

Permanent upphållsrätt

Studier

Studerande

Studerande

 

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad

Arbetstagare, Egna företagare

 

Skyddsbehov

 • Konventionsflyktingar
 • Skyddsbehövande
 • Synnerligen ömmande omständigheter

 

 

Anhöriga

 

 • Anhöriga arbetsmarknad
 • Anhöriga
 • Flyktinganhöriga

Anhöriga

 

 

Adoptivbarn

Adoptivbarn

 

 

Övriga skäl

 • Ej EU/EES-medborgare varaktigt bosatta i annat EU-land
 • Tillräckliga medel
 • Tillstånd enligt tillfällig lag
 • Övriga tillstånd, flyktingar m.fl.
 • Övriga tillstånd (förlängningar mm)

 

Permanent uppehållsrätt

16 procent har okänd grund för bosättning. Majoriteten av dessa är EU-medborgare. Regelverket för EU-medborgare ser annorlunda ut vilket gör att det finns en eftersläpning i statistiken när det gäller deras grund för bosättning.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), innefattar de 27 EU-länderna och tre utav de fyra EFTA-länderna Norge, Island och Liechtenstein.

Nästa publiceringstillfälle

Ett pressmeddelande inför Mors dag  publiceras den 23 maj 2012 klockan 9.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Befolkningsstatistik
701 89 Örebro


Förfrågningar

Anna-Karin Nylin
019-17 67 31
befolkning@scb.se

Lena Bernhardtz
019-17 65 27
befolkning@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.