På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2013-02-20 09:30 Nr 2013:45


Befolkningsstatistik 2012 - befolkningsförändringar

Invandringen av syriska medborgare tredubblades

Sveriges folkmängd ökade med 73 038 personer under 2012 och var vid årets slut 9 555 893. Efter ett par år med minskad invandring visar siffrorna från 2012 åter på en ökning då 103 059 invandrade vilket är den högsta nivån någonsin. Även utvandringen ökade något under 2012 då 51 747 personer utvandrade och översteg därmed 2011 års höga siffra.

Antalet invandrare var rekordhögt då 49 673 kvinnor och 53 386 män flyttade eller återvände till Sverige. Som vanligt är det svenska medborgare som återinvandrar som utgör den största enskilda gruppen invandrare. Under 2012 utgjorde de 20 procent av alla invandrare.

Antal svenska medborgare som återinvandrar under 2012 efter utvandringsland, antal år utomlands och medelålder
Utvandringsland
År
Medelålder
Antal
GREKLAND
11,0 40 466
FRANKRIKE
7,8 45 397
SPANIEN
7,6 44 834
USA
6,5 34 1 379
TYSKLAND
6,3 35 532
STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND
5,3 31 1 722
FINLAND
5,1 37 455
DANMARK
3,7 32 1 053
KINA
3,7 34 461
NORGE
2,3 28 4 244

Utöver de återinvandrade svenska medborgarna så är medborgare från Syrien den största gruppen. Invandringen från Syrien har de senaste åren ökat, 4 730 syriska medborgare invandrade under förra året, tre gånger så många som året innan.  Det är något fler män än kvinnor som kommer till Sverige från Syrien, cirka 60 procent män och 40 procent kvinnor. Det är främst unga personer med en medelålder för kvinnor på 27 år och för män 29 år.

Utvandringen till Norge minskade

De höga utvandringssiffrorna från 2011 håller i sig och ökade även något.
Totalt utvandrade 51 747 personer 2012, en ökning med 568 personer jämfört med föregående år. Av utvandrarna var 23 337 kvinnor och 28 410 män. Av de som utvandrade har 69 procent någon gång tidigare invandrat till Sverige, i genomsnitt hade dessa personer bott i Sverige 6,6 år. Utvandring sker till cirka 170 länder, nordiska och engelskspråkiga länder är de vanligaste. Svenska medborgare  utvandrar framför allt till Norge, men trots den höga utvandringen dit minskade den för första gången sedan år 2004. Totalt minskade utvandringen till Norge med en fjärdedel och för svenska medborgare med 30 procent. Av de vanligaste utvandringsländerna är Irak det land som ökat mest procentuellt sett då 1 202 personer emigrerade dit. Två tredjedelar av dessa emigranter är födda i Irak, av den resterande tredjedelen har majoriteten minst en förälder som är född i Irak.

Invandrarna är något yngre än utvandrarna. Av de som invandrade under 2012 var medelåldern för kvinnor 27 år och männen 28 år, bland utvandrarna var kvinnorna 29 år och männen 32 år.

Antal in- och utvandrare 1851-2012

Diagram

Norrköping är åter åttonde största kommunen

Av Sveriges 290 kommuner hade 159 en folkökning under 2012, två kommuner hade oförändrad folkmängd och 129 hade en folkminskning.  Den andelsmässigt största folkökningen stod Sundbyberg för, som vid årsskiftet hade 40 793 invånare och därmed passerade 40 000-gränsen. Huddinge kommun sprängde redan vid halvårsskiftet 100 000-gränsen och hade vid årets slut ett invånarantal på 101 010. Norrköping som länge varit den åttonde största kommunen i landet, och 2011 passerades av Helsingborg, tog 2012 tillbaka plats nummer åtta och Helsingborg är nu nummer nio.

Andra kommuner som har passerat invånargränser är Österåker som översteg 40 000, Solna översteg 70 000 och Kristianstad som översteg 80 000 invånare. Västra Götalands län har under 2012 passerat
1 600 000-gränsen och hade vid årets slut 1 600 447 invånare.

Folkmängd och befolkningsförändringar 2005-2012
 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Folkmängd
31 dec
9 113 257
9 182 927
9 256 347
9 340 682
9 415 570
9 482 855
9 555 893
Kvinnor
4 589 734 4 619 006 4 652 637 4 691 668 4 725 326 4 756 021 4 789 988
Män
4 523 523 4 563 921 4 603 710 4 649 014 4 690 244 4 726 834 4 765 905
Folkökning
65 505
69 670
73 420
84 335
74 888
67 285
73 038
Kvinnor
28 532 29 272 33 631 39 031 33 658 30 695 33 967
Män
36 973 40 398 39 789 45 304 41 230 36 590 39 071
Födda
105 913
107 421
109 301
111 801
115 641
111 770
113 177
Flickor
51 430 52 162 52 949 54 237 56 256 54 565 55 006
Pojkar
54 483 55 259 56 352 57 564 59 385 57 205 58 171
Döda
91 177
91 729
91 449
90 080
90 487
89 938
91 938
Kvinnor
47 000 47 759 47 389 46 388 46 587 46 344 47 653
Män
44 177 43 970 44 060 43 692 43 900 43 594 44 285
Födelse-
överskott
14 736
15 692
17 852
21 721
25 154
21 832
21 239
Kvinnor
4 430 4 403 5 560 7 849 9 669 8 221 7 353
Män
10 306 11 289 12 292 13 872 15 485 13 611 13 886
Invandrare
95 750
99 485
101 171
102 280
98 801
96 467
103 059
Kvinnor
45 040 45 857 48 711 49 298 46 163 45 643 49 673
Män
50 710 53 628 52 460 52 982 52 638 50 824 53 386
Utvandrare
44 908
45 418
45 294
39 240
48 853
51 179
51 747
Kvinnor
21 002 20 995 20 555 17 972 22 158 23 344 23 337
Män
23 906 24 423 24 739 21 268 26 695 27 835 28 410
Invandrings‑
överskott
50 842
54 067
55 877
63 040
49 948
45 288
51 312
Kvinnor
24 038 24 862 28 156 31 326 24 005 22 299 26 336
Män
26 804 29 205 27 721 31 714 25 943 22 989 24 976

Definitioner och förklaringar

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Händelser (födslar, dödsfall, in- och utvandringar) som skett före 2012, men som rapporterades under året, påverkar folkmängden för 2012 men redovisas inte som händelser under 2012. Detta medför att folkökningen inte är detsamma som summan av födelseöverskott och invandringsöverskott. Sveriges folkmängd den 31/12 2012 ökade med 487 personer till följd av händelser som inträffat före 2012, men som rapporterades under året.

Nästa publiceringstillfälle

Den 20 mars publiceras ett pressmeddelande med ytterligare befolkningsstatistik för 2012.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, enheten för befolkningsstatistik
701 89 Örebro


Förfrågningar

Linus Johansson
019 - 17 66 56
befolkning@scb.se

Lena Bernhardtz
019 - 17 65 27
befolkning@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.